งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ได้รับรางวัลเหรียญ เงินระดับประเทศ

3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เข้าแข่งขันต่อในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม

4 ๑. การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
๒. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย

5 ๓. การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
๔. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

6 ๕. การแข่งขัน A Math ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
๖. การแข่งขันคำคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

7 ๗. การแข่งขันคำคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๗. การแข่งขันคำคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ๘. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

8 ๙. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑๐. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

9 ๑๑. การแข่งขันการบรรเลงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
๑๒. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง

10 ๑. การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
๒. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย

11 ๑๓. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

12 และการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย จะจัดแข่งขันในวันที่ ๖-๗ ตุลาคมนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก

13 ขอเป็นกำลังใจให้คณะครู และนักเรียนที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการฝึกซ้อม และในการแข่งขอให้นักเรียนทุกคนแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่


ดาวน์โหลด ppt การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google