งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งาน P OWER P OINT 2007 ฉบับนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งาน P OWER P OINT 2007 ฉบับนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คู่มือการใช้งาน P OWER P OINT 2007 ฉบับนักเรียน

3

4 1. คลิปบอร์ด แบ่งเป็น 1.1 วางใช้สำหรับวางวัตถุที่เราทำการ COPY หรือ CUT มา 1.2 ตัดใช้ตัดภาพนิ่ง หรือ ตัดข้อความออกจาก หน้าต่างงาน 1.3 คัดลอก ภาพหรือข้อความต่างๆที่ต้องการ

5 สร้างภาพนิ่ง เค้าโครง ใช้ดูเค้าโครงหน้ากระดาษตามตัวเลือก ต่าง ตั้งค่าใหม่ตามตัวเลือก ลบ ใช้ลบข้อความที่ต้องการเลือก

6 แบบอักษร 1 เลือกแบบอักษรตามต้องการ 2 เลือกขนาดอักษรที่ต้องการเช่น 24 3 ต้องการตัวอักษรตัวหนา คลุมที่ต้องการแล้วกด 4 ขีดเส้นใต้ข้อความที่ต้องการเน้ 5 ทำตัวอักษรให้เอนตามที่ต้องการ

7 ย่อหน้า ในหน้านี้จะเป็นการรูปแบบหน้าว่าจะวางในลักษณะใด เช่นการวางชิดซ้าย การวางชิดขวา การวางกึ่งกลาง การแบ่งหน้ากระดาษ

8 รูปวาด จะมีรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมมากมาย ที่จะใช้ในการจัดการ เช่นเมื่อเราคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมจากนั้นลากเม้าส์ ตามขนาดที่ต้องการ

9 รูปวาด เติมสีรูปร่าง ใส่เส้นขอบการจัดเรียง

10 การแก้ไข สามารถเลือกเพื่อจัดการแก้ไขข้อมูลได้

11 จะเป็นหน้าต่างที่แสดงว่าเรา ทำงานไปได้กี่หน้าแล้วจากทั้งหมดกี่หน้า แล้วหน้านี้เป็นหน้าที่เท่าไร สามารถคลิกดูได้ว่าหน้านี้ มีเนื้อหาอะไรบ้าง

12 หน้านี้จะเป็นหน้าที่ให้เราใส่ข้อความที่ต้องการลงไป ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านใน

13 จะเป็นทาสบาด้านล่างสุดขวามือ ที่สามารถปรับขยาย / ย่อขนาดตามที่ต้องการ

14 คณะผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งาน P OWER P OINT 2007 ฉบับนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google