งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปฏิบัติการ - ตรวจสอบ วิเคราะห์ - จำแนก ข้อมูล ติดตาม / ประเมินผล ให้คำปรึกษา เรื่องปัญหาและ ข้อเสนอแนะ ของประชาชน ชุดเคลื่อนที่เร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปฏิบัติการ - ตรวจสอบ วิเคราะห์ - จำแนก ข้อมูล ติดตาม / ประเมินผล ให้คำปรึกษา เรื่องปัญหาและ ข้อเสนอแนะ ของประชาชน ชุดเคลื่อนที่เร็ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปฏิบัติการ - ตรวจสอบ วิเคราะห์ - จำแนก ข้อมูล ติดตาม / ประเมินผล ให้คำปรึกษา เรื่องปัญหาและ ข้อเสนอแนะ ของประชาชน ชุดเคลื่อนที่เร็ว

5 ลำดับ ที่ ประเภทเรื่อง ที่รัองเรียน จำนวนเรื่องร้องเรียนปี ๒๕๕๗ ทั้งหมดยุติระหว่าง ดำเนินการ ๑ขอความ ช่วยเหลือ ๑๐ - ๒ขอความเป็น ธรรม ๓๓ - ๓พฤติกรรม เจ้าหน้าที่รัฐ ๔๔ - ๔แจ้งเบาะแส --- ๕เรื่องอื่นๆ๒๒ - รวม๑๙ -

6 ประเภทข้อ พิพาท จำนวนข้อ พิพาทที่ยินยอม เข้าสู่ กระบวนการ ไกล่เกลี่ยฯ ข้อพิพาทที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ข้อพิพาทที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ หมาย เหตุ ข้อพิพาททางแพ่ง๒๓๒๒๑ ความผิดที่มีโทษ ทางอาญา --- รวม๒๓๒๒๑

7

8

9

10

11

12 ภาพมอบพันธ์ผัก

13

14 เด็กหญิงอามีเน๊าะ วารี อายุ ๒ ขวบ ๘๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สภาพพิการแขน ขาสองข้างและมีฐานะยากจน มารดาชื่อ นางฮาลีเม๊าะ พะยุซี มีบุตรทั้งหมด ๘ คน อามีเน๊าะ คนสุดท้อง

15

16


ดาวน์โหลด ppt รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปฏิบัติการ - ตรวจสอบ วิเคราะห์ - จำแนก ข้อมูล ติดตาม / ประเมินผล ให้คำปรึกษา เรื่องปัญหาและ ข้อเสนอแนะ ของประชาชน ชุดเคลื่อนที่เร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google