งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pretest.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pretest."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pretest

2 1. อุปกรณ์ในภาพนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทใด
  ก. อุปกรณ์นำเข้า (Input)   ข. อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล (Storage)   ค. อุปกรณ์การประมวลผล (Processing) ง. อุปกรณ์การแสดงผล (Output)

3 2. อุปกรณ์ในภาพนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทใด
  ก. อุปกรณ์นำเข้า (Input)   ข. อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล (Storage)   ค. อุปกรณ์การประมวลผล (Processing) ง. อุปกรณ์การแสดงผล (Output)

4 3. อุปกรณ์ในภาพนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทใด
  ก. อุปกรณ์นำเข้า (Input)   ข. อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล (Storage)   ค. อุปกรณ์การประมวลผล (Processing) ง. อุปกรณ์การแสดงผล (Output)

5 4. อุปกรณ์ในภาพนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทใด
  ก. อุปกรณ์นำเข้า (Input)   ข. อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล (Storage)   ค. อุปกรณ์การประมวลผล (Processing) ง. อุปกรณ์การแสดงผล (Output)

6 5. อุปกรณ์ในภาพนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทใด
  ก. อุปกรณ์นำเข้า (Input)   ข. อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล (Storage)   ค. อุปกรณ์การประมวลผล (Processing) ง. อุปกรณ์การแสดงผล (Output)

7 6. อุปกรณ์ในภาพนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทใด
  ก. อุปกรณ์นำเข้า (Input)   ข. อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล (Storage)   ค. อุปกรณ์การประมวลผล (Processing) ง. อุปกรณ์การแสดงผล (Output)

8 7. อุปกรณ์ในภาพนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทใด
  ก. อุปกรณ์นำเข้า (Input)   ข. อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล (Storage)   ค. อุปกรณ์การประมวลผล (Processing) ง. อุปกรณ์การแสดงผล (Output)

9 8. อุปกรณ์ในภาพนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทใด
  ก. อุปกรณ์นำเข้า (Input)   ข. อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล (Storage)   ค. อุปกรณ์การประมวลผล (Processing) ง. อุปกรณ์การแสดงผล (Output)

10 9. อุปกรณ์ในภาพนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทใด
  ก. อุปกรณ์นำเข้า (Input)   ข. อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล (Storage)   ค. อุปกรณ์การประมวลผล (Processing) ง. อุปกรณ์การแสดงผล (Output)

11 10. อุปกรณ์ในภาพนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทใด
  ก. อุปกรณ์นำเข้า (Input)   ข. อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล (Storage)   ค. อุปกรณ์การประมวลผล (Processing) ง. อุปกรณ์การแสดงผล (Output)

12 11. โปรแกรมในภาพคือโปรแกรมใด ก. Ulead video studio ข. Adobe flash CS3 ค. Nero wave editor ง. Adobe photoshop จ. Adobe dreamweaver CS3 ฉ. Movie maker ช. Adobe illustrator

13 12. โปรแกรมในภาพคือโปรแกรมใด ก. Ulead video studio ข. Adobe flash CS3 ค. Nero wave editor ง. Adobe photoshop จ. Adobe dreamweaver CS3 ฉ. Movie maker ช. Adobe illustrator

14 13. โปรแกรมในภาพคือโปรแกรมใด ก. Ulead video studio ข. Adobe flash CS3 ค. Nero wave editor ง. Adobe photoshop จ. Adobe dreamweaver CS3 ฉ. Movie maker ช. Adobe illustrator

15 14. โปรแกรมในภาพคือโปรแกรมใด ก. Ulead video studio ข. Adobe flash CS3 ค. Nero wave editor ง. Adobe photoshop จ. Adobe dreamweaver CS3 ฉ. Movie maker ช. Adobe illustrator

16 15. โปรแกรมในภาพคือโปรแกรมใด ก. Ulead video studio ข. Adobe flash CS3 ค. Nero wave editor ง. Adobe photoshop จ. Adobe dreamweaver CS3 ฉ. Movie maker ช. Adobe illustrator

17 16. โปรแกรมในภาพคือโปรแกรมใด ก. Ulead video studio ข. Adobe flash CS3 ค. Nero wave editor ง. Adobe photoshop จ. Adobe dreamweaver CS3 ฉ. Movie maker ช. Adobe illustrator

18 17. การบันทึกแฟ้มรูปภาพ ใน Photoshop เพื่อใช้เป็นต้นฉบับนำมา แก้ไขได้ ต้องใช้นามสกุลรูปแบบใด ก. .PSD ข. .JPG ค. .GIF ง. .BMP

19 18. ไฟล์รูปภาพชนิดใด ไม่สามารถใช้งานบนเว็บได้ ก. PSD ข. JPG ค. GIF ง
18. ไฟล์รูปภาพชนิดใด ไม่สามารถใช้งานบนเว็บได้   ก. .PSD   ข. .JPG   ค. .GIF   ง. .BMP  

20 19. ไฟล์รูปภาพชนิดใด ที่เมื่อปรับขนาด เปลี่ยนสี รูปทรง จะไม่สูญเสีย คุณภาพของภาพ ก. .PSD ข. .JPG ค. .GIF ง. .BMP

21 20. ไฟล์รูปภาพข้างต้น ควรเป็นไฟล์ชนิดใด ก. .PNG ข. .JPG ค. .MOV ง. .BMP


ดาวน์โหลด ppt Pretest.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google