งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มงานเทศบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มงานเทศบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มงานเทศบาล

2 แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มงานเทศบาล
ยังคงยึดระบบคุณธรรมเป็นหลัก ผู้ทำงานต้องมีความสามารถสูง เพราะอาจถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี การศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง จริยธรรมจะมีบทบาทมากขึ้น

3 แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มงานเทศบาล
ฝ่ายบริหารจะต้องมีความมั่นใจ และใช้ความมั่นใจให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร การบริหารเป็นงานที่ท้าทายไปทั่วโลก ต้องส่งเสริมให้ภาครัฐได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป

4 โลกแห่งไซเบอร์สเปซ

5 แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มงานเทศบาล
ผู้ที่ไม่รู้จักใช้สติปัญญาให้เหมาะสมกับโอกาส คือ คนดื้อรั้น ผู้ที่ใช้สติปัญญาไม่เป็น คือ คนโง่ ผู้ที่ไม่กล้าใช้สติปัญญา คือ ทาส -เพลโต-

6 แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มงานเทศบาล
ตอบข้อซักถาม

7 แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มงานเทศบาล
ขอบคุณที่รับฟังการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มงานเทศบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google