งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแผ่นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแผ่นดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแผ่นดิน
คำขวัญวันครู 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแผ่นดิน

2 จัดทำโดย ด.ญ. ณัฐญา เนตรสิทธิ์ ป.6/1 เลขที่ 25
ด.ญ. ธิดารัตน์ พิลาวรรณ ป.6/1 เลขที่28 ด.ญ. ทิวลิป แซ่เตียว ป.6/1 เลขที่22

3 ข้าวตอก   เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย แม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วคนเรามักจะมีความซุกซน ความเกียจคร้าน เป็นสมบัติมากบ้าง น้อยบ้างก็ตาม ตาเมื่อเขามีความต้องการศึกษาหาความรู้ เขาก็ต้องรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบ ในระเบียบหรือในกฎเกณฑ์ที่สถาบันได้กำหนดไว้ และครูก็เป็นผู้ทำการสั่งสอน แนะนำให้เขามีความรู้ความสามารถ ทั้งยังเป็นคนดีที่ทุกคนให้การยอมรับ แต่หากใครที่ทำตามใจตนเอง โดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ บุคคลนั้นก็จะเป็นเหมือนข้าวเปลือกที่ถูกคั่ว แต่ไม่มีโอกาสได้เป็นข้าวตอก

4 ดอกมะเขือ   เป็นสัญลักษณ์แทนความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ เป็นคนซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตนของลูกศิษย์ที่มีต่อครู ดังเช่นลักษณะของดอกมะเขือที่มีโค้งลง เหมือนเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน ในขณะที่ดอกมะเขือดอกใดชี้ดอกขึ้นเหมือนดอกไม้ชนิดอื่น ดอกนั้นจะไม่ให้ผล เพราะจะเน่าร่วงหล่นไป เหมือนบุคคลที่ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน ขาดความเคารพก็จะหมดโอกาสที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครู

5 ดอกเข็ม         เป็นสัญลักษณ์แทนความแหลมคมประดุจเข็ม เปรียบดังสติปัญญาที่มีความเฉียบคมราวเข็ม ประหนึ่งเป็นอาวุธที่จะใช้ป้องกันตนได้ในทุก ซึ่งเป็นการเปรียบว่า งานสอนของครูนั้น เป็นงานหนัก และเป็นงานที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นงานสร้างคน โดยเฉพาะการสร้าง "คนดี" อันจะเป็นเสมือน "ต้นกล้า" ที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้ดอกเข็มไหว้ครู จะทำให้ชีวิตมีความสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็ม  

6 หญ้าแพรก    เป็นสัญลักษณ์แทนความอดทน และความเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว เพราะแม้ต้องอยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง หรือโดยเหยียบย่ำ แต่หญ้าแพรกก็จะไม่ตาย และเมื่อได้รับความชุ่มชื้นก็สามารถแตกยอดเจริญงอกงามเป็นอย่างดี เปรียบดั่งครูืที่เข้มแข็งอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ของลูกศิษย์ ดังนั้น คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้หญ้าแพรกดอกมะเขือไหว้ครูแล้ว สติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรกและ ดอกมะเขือนั่นเอง

7 บทที่2 สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ล้ำสมัย คอยศึกษา รู้เขา รู้เราไป ศาสตร์และศิลป์ ปรับใช้ ในวิชา ยุคสังคม เออีซี มีความหวัง รวมพลัง คนเก่ง และคนกล้า สิบรวงข้าว ร่วมด้วย ช่วยพัฒนา ย่อมดีกว่า หนึ่งก้านเดียว ทานแรงเอย

8 เลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมในโรงเรียน ปลูกป่าชายเลน กีฑา ปลูกป่าชายเลน เลือกตั้งประธานนักเรียน เด็กดีวีสตาร์

9 เลือกตั้งประธานนักเรียน
ป่าชายเลน เด็กดี วีสตาร์ กิจกรรมในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน เด็กดี วีสตาร์ ปลูกป่าชายเลน

10 เลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมในโรงเรียน ปลูกป่าชายเลน เข้าค่าย ปลูกป่าชายเลน เลือกตั้งประธานนักเรียน เด็กดีวีสตาร์

11 สมาชิกอาเซียน ลำดับ 1 สิงคโปร์ 2 ไทย 3 บรูไน 4 ฟิลิปปินส์ 5
อินโดนีเซีย 6 มาเลเซีย 7 ลาว 8 เวียดนาม 9 กัมพูชา 10 เมียนมาร์

12 แผนผังความคิด สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร ชุด ดอกไม้ ยานพะหนะ สัตว์

13 ค้นหาข้อมูลประเทศสิงคโปร์
1.ดอกไม้ประจำชาติประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ กล้วยไม้แวนด้า 2.คำทักทายประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ หนีห่าว 3.สัตว์ประจำชาติประเทศคือ ตอบ สิงโต 4.ระบอบการปกครองประเทศสิงคโปร์ ตอบ สิงคโปร์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 5. สังคม ของประเทศสิงคโปร์ ตอบ เชื้อชาติที่ผสมผสานอย่างลงตัวและคุณภาพชีวิตที่ดี สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคนจากหลากหลายเชื้อชาติ เช่น จีน มาเลย์ อินเดีย และลูกครึ่งระหว่างชาวเอเชีย

14 6. ภูมิอากาศ ประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ อากาศร้อนชื้น มีอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาว จึงไม่ต่างกันมากนัก สภาพอากาศของสิงคโปร์ เป็นแบบอบอุ่นและชื้นตลอดปี 7.วันที่เข้าร่วมอาเซียนคือ ตอบ 8. ชุดประจำชาติ ตอบ สิงคโปร์ไม่มีชุดประจำชาติเป็นของตนเอง เนื่องจากประเทศสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 4 เชื้อชาติหลัก ๆ ได้แก่ จีน มาเลย์ อินเดีย และชาวยุโรป ซึ่งแต่ละเชื้อชาติก็มีชุดประจำชาติเป็นของตนเอง เช่น ผู้หญิงมลายูในสิงคโปร์ จะใส่ชุดเกบาย่า 9. ชื่อทางการประเทศสิงคโปร์ ตอบ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 10. สถานที่ท่องเที่ยว ตอบ เมอร์ไลออนพาร์ค

15 11. อาหารประจำชาติสิงคโปร์ ตอบ ลักซา 12
11. อาหารประจำชาติสิงคโปร์ ตอบ ลักซา 12. สีประจำธงชาติประเทศสิงคโปร์ ตอบ ขาว แดง 13. สกุลเงินประเทศสิงคโปร์ ตอบ ดอลลาร์สิงคโปร์ 14. เศรษฐกิจสิงคโปร์ ตอบ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 15. ยานพาหนะประเทศสิงคโปร์ ตอบ รถสามล้อ


ดาวน์โหลด ppt เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแผ่นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google