งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AMSC2014 TRAVEL MEDICINE.  What is AMSC ? การประชุมนักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย Asian Medical Students' Conference (AMSC) เป็นการประชุมใหญ่ จัดช่วงเดือนกรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AMSC2014 TRAVEL MEDICINE.  What is AMSC ? การประชุมนักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย Asian Medical Students' Conference (AMSC) เป็นการประชุมใหญ่ จัดช่วงเดือนกรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AMSC2014 TRAVEL MEDICINE

2  What is AMSC ? การประชุมนักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย Asian Medical Students' Conference (AMSC) เป็นการประชุมใหญ่ จัดช่วงเดือนกรกฎาคม

3  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ เครือข่ายนศพ. ภายในเอเชียแปซิฟิค เพื่อที่จะร่วมทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันในอนาคต จุดประสงค์

4  - ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ถึง 1 มกราคม 2556 เดินทาง เพื่อเข้าร่วมการประชุมและประมูลสิทธิการเป็นเจ้าภาพการ จัดการประชุม Asian Medical Students’ Conference 2014 Thailand ในงาน East Asian Medical Students’ Conference 2013 Japan - กระบวนการประมูลจะเริ่มจากการนำเสนอจากประเทศ / เขตที่สนใจเป็นเจ้าภาพประกอบสื่อ powerpoint และ วิดีทัศน์ หลังจากนั้นจะเป็นการลงคะแนนเสียงของประเทศ สมาชิกโดย (Regional Chairperson) ของประเทศที่เป็น FullMember และ AssociatedMember ที่มา

5 ประเทศไทย ก็มีชัยชนะเหนือ ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเชีย ออสเตรีเลีย และ มองโกเลีย

6  Date : 8-15 กรกฎาคม 2557 Theme : Travel medicine ผู้เข้าร่วมประชุม : 600 คน ( นศพ. ในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิค ) สถานที่จัดงาน : กรุงเทพมหานคร ที่พัก : โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

7 TIME SCHEDULE

8

9 -Closing Ceremony 5 คน - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งตอนเตรียมงานละวัน จริง -Cuisine 10 คน - ช่วยยกของ ไปเอาของ - ประสานงานกับ transport -PP คนช่วยตัดต่อวิดีโอ -Cultural workshop 20 คน - ช่วยคุมฐานต่างๆในงาน -Cultural night 10 คน - ประสานงาน + ช่วยทำของตกแต่ง -Academic workshop 20 คน - ช่วยคุมฐานต่างๆในงาน AMSC 2014

10 -Transport 20 คน - ช่วย stand by บนรถ และจัดคนขึ้นรถ ขนส่ง ฉุกเฉิน -City tour 10 คน - มา stand by ที่สถานที่ท่องเที่ยว - จัดกิจกรรม walk rally -Accommodation 5 คน - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆกับรร. -Hospital visit 5 คน - ติดต่อประสานงาน + แสตนบาย รวม 105 คน


ดาวน์โหลด ppt AMSC2014 TRAVEL MEDICINE.  What is AMSC ? การประชุมนักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย Asian Medical Students' Conference (AMSC) เป็นการประชุมใหญ่ จัดช่วงเดือนกรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google