งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุข สันต์ วัน แม่ 12 สิงหาคม สุข สันต์ วัน แม่ 12 สิงหาคม 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุข สันต์ วัน แม่ 12 สิงหาคม สุข สันต์ วัน แม่ 12 สิงหาคม 2013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สุข สันต์ วัน แม่ 12 สิงหาคม 2013

3 แม่เป็นของขวัญจากพระเจ้า
กำเนิดของครอบครัว ปฐก 1:27 ครอบครัวคือโรงเรียน สภษ 1:7-9 พื้นฐานการสอน-จงยำเกรงพระเจ้า สภษ 1:7 ความรับผิดชอบของพ่อ/แม่ สภษ 1:8 การเชื่อฟังของลูก สภษ 1:9 สัญญารับพระพร สภษ 1:7,9

4 คำว่า “แม่” ในพระคัมภีร์
“แม่” ปรากฏในพระคัมภีร์ประมาณ – 300 ครั้ง ได้รับการยกย่องอย่างสูงและมีอิทธิพล ไม่มีแม่คนใดในพระคัมภีร์ดีเลิศ แต่ทุกคนมีความเชื่อที่เข้มแข็งมาก “ความเป็นแม่” มีคุณค่าสูงสุดที่พระเจ้าประสงค์จะเห็นในชีวิตของแม่ ดูนางให้ดูแม่ ดูให้แน่ต้องดูถึงยาย

5 แม่ มะ ม๊ะ ม่า มอม ลาแมร์
ผู้มีพระคุณ ผู้ให้กำเนิด ให้น้ำนมลูกดื่มกิน ให้ความรัก ความเมตตา และปกป้องดูแลลูกจนเติบใหญ่ ผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อลูกๆ คอยดูแลเอาใจใส่และประคบประหงมลูกจนเติบใหญ่ ความรักของแม่ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ แม่รักลูกยิ่งชีวิต พร้อมจะตกระกำลำบากเพื่อลูกของตนโดยไม่สำนึกเสียใจ คำว่า “แม่” ทุกภาษาและวัฒนธรรมมีคุณค่ามาก

6 1 พกษ 2:19 “พระนางบัทเชบาจึงเข้าเฝ้าพระราชา
ซาโลมอน และพระราชาทรงลุกขึ้นต้อนรับพระนาง และทรงคำนับพระนาง แล้วก็เสด็จประทับบนพระที่นั่งของพระองค์ รับสั่ง ให้นำพระเก้าอี้มาถวายพระชนนี พระนางก็ เสด็จที่เบื้องขวาของพระองค์”

7 สภษ 1:7-9 “ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้
คนโง่ย้อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอน” “บุตรชายของเราเอ๋ย จงฟังคำเตือนของพ่อเจ้า และอย่าทิ้งคำสั่งสอนของแม่เจ้า” “เพราะทั้งสองนั้นเป็นมงคลงามสวมศีรษะของเจ้า เป็นจี้ห้อยคอของเจ้า”

8 อฟ. 6:2-3 “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า นี้เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย” “เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลก”

9 “ท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เช่นกัน........ จงให้เกียรติแก่ภรรยา”
1 ปต 3:7 อฟ. 5:33 “ท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เช่นกัน จงให้เกียรติแก่ภรรยา” “....ท่านทุกคน จงต่างก็รัก ภรรยาของ ตนเหมือน รักตนเอง”

10 คำสรรเสริญภรรยาที่ดี สภษ 31
#10 “ใครจะพบภรรยาที่ดี เธอ ประเสริฐยิ่งกว่าทับทิมมากนัก” #28 “ลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชย เธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอ”

11 อิทธิพลของภรรยา “ภรรยาดีเป็นมงกุฎของสามีตน แต่นางผู้ที่นำความอับอายมาก็เหมือนความเน่าเปื่อยในกระดูกสามี” สภษ.12:4

12 มาลาคี 2:15 “แต่ไม่มีสักคนหนึ่งที่มีสติจะ กระทำอย่างนี้ ผู้มีสตินั้น ย่อมประสงค์สิ่งใด ย่อม ประสงค์ลูกหลานที่เชื่อฟัง พระเจ้า ดังนั้นจงระวังตัว ให้ดี อย่าให้ผู้ใดทรยศต่อ ภรรยาคนที่ได้เมื่อหนุ่มนั้น”

13 เสน่ห์เป็นของหลอกลวง และความงามก็เปล่าประโยชน์ แต่สตรียำเกรงพระเจ้า
และความงามก็เปล่าประโยชน์ แต่สตรียำเกรงพระเจ้า สมควรได้รับคำสรรเสริญ สุภาษิต 31:30

14 มีสตรีที่ดีเลิศยืนหยัดอยู่”
พระเจ้าตรัสว่า “ไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียว เราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่สมกับเขาขึ้น” (ปฐก 2:18) “เบื้องหลังของบุรุษ ที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนนั้น มีสตรีที่ดีเลิศยืนหยัดอยู่”

15 บทบาทของแม่ ผู้อำนวยการ – สาธารณะสุข การศึกษา และสวัสดิภาพ
เลขาธิการ – การเงินและทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่าย – ต้อนรับ การรื่นเริง และประชาสัมพันธ์ ประธาน – คณะกรรมการกฎระเบียบ ผู้รับใช้ - -งานทุกอย่าง รวมทั้งประกาศข่าวประเสริฐ!!! เงิน เดือน?

16 คุณสมบัติที่ดีของแม่
“ส่วนผู้หญิงที่สูงอายุก็เหมือนกัน ให้เขามีความยำเกรงพระเจ้า ให้เขาเป็นคนไม่ส่อเสียด ไม่เป็นคนกินเหล้า แต่ให้เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงาม “ “เพื่อเป็นการฝึกสอนผู้หญิงสาวให้รักสามีและบุตรของตน” “ให้มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนบริสุทธิ์ เอาใจใส่บ้านเรือน มีความเมตตาและเชื่อฟังสามีของตน เช่นนี้จึงจะไม่มีผู้ใดลบหลู่พระวจนะของพระเจ้าได้” ทิตัส 2:3-5

17 แม่คือเพื่อนที่ดีที่สุดของลูก

18 ความดีของแม่ 3 ประการ มือทำงานดี – สภษ31 ปากพูดดี – สภษ 31
ปากพูดดี – สภษ 31 ใจรักดี – สภษ 31

19 แม่มีคุณลักษณะอย่างพระเจ้า
เปาโล (1 ธส. 2:7) “...ด้วยความสุภาพอ่อนโยน เหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตน” พระเจ้า (อสย. 66:13) “ดั่งผู้ที่มารดาของตนเล้าโลม เราจะเล้าโลมเจ้าเช่นนั้น” พระเยซู (ลก. 13:34) “เราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆเหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน”

20 คุณลักษณะของแม่ : ห่วงใย 1 ธส 2:6-9
#6 ไม่แสวงหาศักดิ์ศรี #7 สุภาพอ่อนโยน #8 ใจรักและเผื่อแผ่เจือจาน #9 เหน็ดเหนื่อย ยากลำบาก ทำงานทั้งกลางวัน และกลางคืน #9 ประกาศข่าวประเสริฐ

21 แม่รักและห่วงใยลูก อย่างไร?
แม่รักและห่วงใยลูก อย่างไร? ให้อาหาร (ร่างกาย) สอนเรื่องพระเยซู (วิญญาณ) ดีต่อลูก (จิตใจ)

22 คุณลักษณะของแม่ : ปลอบใจ อสย 66:13
พระเจ้าตรัสดังนี้ : “--- ดั่งผู้ที่มารดาของตน เล้าโลม เราจะเล้าโลมเจ้าเช่นนั้น” เมื่อเจ็บปวดหรือไม่สบายทางร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ ลูกจะร้องหาแม่มากกว่าสิ่งอื่นใด

23 คุณลักษณะของแม่ : ปกป้องและรัก ลก 13:31-34
เฮโรด : สุนัขจิ้งจอก พระเยซู : แม่ไก่ # เราใคร่จะรวบรวมลูก ของเจ้าไว้เนืองๆ เหมือน แม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน

24 คุณลักษณะของแม่ : ตั้งครรภ์และเลี้ยงดู
ปญจ. 11:5 “...และกระดูกมีขึ้นในมดลูกของ หญิงที่มีครรภ์.....” เจ็บท้องและคลอด รักและห่วงใย ปลอบใจและปกป้อง ไม่คาดหวังการยกย่อง

25 ความรักอัศจรรย์ของแม่
ในโลกนี้มีแม่มากมาย แต่แม่ของเราคนเดียวที่พิเศษ ไม่มีแม่คนใดเหมือนแม่เรา และสามารถแทนแม่ของเราในเรื่องความรักลูก แม่ทุกคนแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ.....แม่รักลูก!

26 พระคุณของแม่ แม่เป็นผู้ให้กำเนิด ผู้มีพระคุณต่อลูก คอยดูแลเอาใจใส่ลูก
และสั่งสอนลูก ให้เป็นคนดี

27

28 ขอ พระเจ้า อวยพรแม่ ทุกคน วัน แม่


ดาวน์โหลด ppt สุข สันต์ วัน แม่ 12 สิงหาคม สุข สันต์ วัน แม่ 12 สิงหาคม 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google