งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2 ความหมายของภาพลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์
ขอบเขตเนื้อหา ความหมายของภาพลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ 1. ลักษณะของภาพลักษณ์ 2. 3. ประเภทของภาพลักษณ์ 4. หลักสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่หน่วยงาน

3 ความหมายของภาพลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์
IMAGE ภาพพจน์ จินตภาพ ภาพลักษณ์

4 ความหมายของภาพลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์
ความรู้สึกในจิตใจของคนเรา ว่าดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ เชื่อถือ ไม่เชื่อถือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

5 ลักษณะของภาพลักษณ์ ข้อเท็จจริง การประเมินส่วนตัว

6 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ของบริษัท ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร
1 ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร 2 ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ 3 ภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้าตราใดตราหนึ่ง 4

7 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ของบริษัท
1 ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจที่มีต่อบริษัท เช่น การบริหารจัดการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทุกๆ อย่าง

8 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ของบริษัท 1

9 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร
2 ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจที่มีต่อสถาบันหรือองค์กร ซึ่งโดยมากจะเน้นไปสถาบันหรือองค์กรเพียงอย่างเดียว

10 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร 2

11 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ
3 ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว

12 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ 3

13 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้าตราใดตราหนึ่ง
4 ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้ายี่ห้อหรือตราใดตราหนึ่งเท่านั้น

14 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้าตราใดตราหนึ่ง 4

15 หลักสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน
ค้นหาถึงจุดดีและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อน แห่งภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 1 วางแผนและกำหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ 2 คิดหัวข้อ (THEME) 3 ใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เข้าช่วยในการดำเนินงานสร้างภาพลักษณ์ 4

16 หลักสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานต้องทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความประทับใจ และติดตราตรึงใจ เพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และจะได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายตามมา

17 หลักสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน
ค้นหาถึงจุดดีและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อน แห่งภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 1 ข้อดีมีอะไรบ้าง (ทำให้เป็นจุดเด่น) ข้อเสียมีอะไรบ้าง (แก้ไข)

18 หลักสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน
วางแผนและกำหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ 2 ทำอะไร? สถาบันคือใคร? จุดยืนของสถาบันคืออะไร? ต้องการให้ประชาชนเห็นภาพลักษณ์ หรือมีความรู้สึกต่อองค์กรไปในทิศทางใด?

19 หลักสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน
คิดหัวข้อ (THEME) 3 Zeed เมล็ดพันธ์ใหม่ ของคนวัยมันส์ กรุงศรี เรื่องเงิน เรื่องง่าย การบินไทย รักคุณเท่าฟ้า รู้ลึก รู้ดี ทีวีพูล คุ้มค่าทุกนาที ดูทีวีสีช่อง 3

20 หลักสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน
ใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เข้าช่วยในการดำเนินงานสร้างภาพลักษณ์ 4

21 จบการนำเสนอ

22

23 ให้ค้นหาถึงจุดดีและจุดอ่อนของหน่วยงาน
สมมตินักศึกษาทำงานในกลุ่มประชาสัมพันธ์ของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงาน นักศึกษาจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงานได้อย่างไร ให้ตอบตามดังข้อต่อไปนี้ ให้ค้นหาถึงจุดดีและจุดอ่อนของหน่วยงาน 1 ให้วางแผนและกำหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ 2 ให้คิดหัวข้อ (THEME) 3 จะใช้เครื่องมือสื่อสารใดในการสร้างภาพลักษณ์ ให้แก่หน่วยงาน เพราะเหตุใด 4


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google