งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์
จัดทำโดย 1.นางสาวนัญทลักษณ์ ชื่นตา เลขที่ 13 2.นางสาวศุภพิชญ์ ธันยบูรณ์สิทธิ เลขที่ 25 3.นางสาวศุภรัตน์ หาญสมบัติ เลขที่ 26 4.นางสาวอภิรญา คำแปง เลขที่ 30

2 ปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับ Soft ware
มีไวรัส(ไม่ปรากฎอยู่ในคู่มือทั้ง 2 เล่ม) ข้อมูลหาย(ไม่ปรากฎอยู่ในคู่มือ) เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รับรู้อุปกรณ์ใหม่ คอมพิวเตอร์ค้าง(ไม่ปรากฎอยู่ในคู่มือ)

3 ปัญหาที่เกี่ยวกับ Hard ware
ไม่อ่านแผ่นซีดี เมาส์ไม่ตอบสนอง ไม่มีเสียงออกจากลำโพง คอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองกับ แป้นพิมพ์

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รับรู้อุปกรณ์ใหม่
สาเหตุ ไม่สามารถติดตั้งหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างเหมาะสม วิธีแก้ไข ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างถูกต้อง และแน่นหนา และขาของช่องเสียบไม่หักหรืองอ

5 คอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองกับแป้นพิมพ์
สาเหตุ ระบบค้าง วิธีแก้ไข รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ปรากฎในคู่มือ hp

6 ไม่มีเสียงออกจากลำโพง
สาเหตุ ระดับเสียงของเครื่องอาจถูกติดตั้งให้เบาหรือปิดเสียง วิธีแก้ไข ตรวจสอบการตั้งค่า f 10 bios เพื่อให้แน่ใจได้ว่าลำโพง ภายในเครื่องไม่ได้ปิดเสียงไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงภายนอกได้เชื่อมต่อไว้ถูกต้อง หรือไม่และเปิดเครื่องและตั้งค่าระดับเสียงของลำโพงได้ถูกต้อง ใช้ตัวควบคุมเสียงที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการเพื่อให้แน่ใจว่า ลำโพงไม่ได้ถูกปิดเสียง หรือเพิ่มระดับเสียง ปรากฎในคู่มือของ acerและhp

7 คอมพิวเตอร์ค้าง สาเหตุ ระบบควบคุมสวิตซ์เพาเวอร์ด้วยซอฟต์แวร์ไม่ทำงาน
วิธีแก้ไข กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 4วินาที จนกระทั่ง เครื่องคอมพิวเตอร์ปิดลง ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า ปรากฎในคู่มือของ hp

8 ไม่อ่านแผ่นซีดี สาเหตุ แผ่นดิสก์ไม่สะอาดและมีรอยขีดข่วน
สาเหตุ แผ่นดิสก์ไม่สะอาดและมีรอยขีดข่วน ไดรฟ์หรือดิสก์อาจมีปัญหา วิธีการแก้ไข ตรวจสอบไดรฟ์ของคุณโดยใช้แผ่นดิสก์ที่มีสภาพดี ถ้าไดรฟ์ของคุณไม่สามารถอ่านข้อมูลบนแผ่นดิสก์ที่ทีสภาพดีได้ อาจมีปัญหากับไดรฟ์ติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์สนับสนุน ด้านเทคนิคเพื่อขอความช่วยเหลือ ปรากฏในคู่มือของ acer


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google