งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผดุงครรภ์ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผดุงครรภ์ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผดุงครรภ์ไทย

2 สรีระร่างกายของเพศชายและเพศหญิง
ระบบอวัยวะสืบพันธ์ 1. เพศชาย ประกอบด้วย ต่อมอัณฑะ ท่อน้ำอสุจิ องคชาติ 2. เพศหญิง ประกอบด้วย มดลูก รังไข่ ช่องคลอด เกิดการผสมพันธุ์ ได้ชีวิตใหญ่ขึ้นมาได้อย่างไร? การเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องอวัยวะสืบพันธุ์ หน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์ ของชายและหญิง

3

4 ความหมายการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย หมายถึง ปรัชญา องค์ความรู้

5

6

7

8 เนื่องจาก

9

10 การปฏิสนธิในพระพุทธศาสนา 1.เกิดในครรภ์มารดา (ชลามพุชะ)

11 การปฏิสนธิในพระพุทธศาสนา 2.เกิดในฟองไข่ (อัณฑะชะ)

12 การปฏิสนธิในพระพุทธศาสนา 3.เกิดในเถ้าไคลเปือกตม (สังเสทชะ)

13 การปฏิสนธิในพระพุทธศาสนา 4.เกิดขึ้นทันที (โอปปาติกะ)

14 ลักษณะความเชื่อ ของการผดุงครรภ์ไทย ต่อมโลหิตระดูหญิง เกิดจาก โลหิตหทัยยัง เกิดจาก หัวใจ ปิตตัง เกิดจากขั้วดี นหารู เกิดจาก เส้นเอ็นทั้งปวง อัฐ เกิดจาก กระดูก

15 ความสำคัญ ผู้หญิง เมื่อถึงอายุครบที่จะมีระดู มีอาการ ดังต่อไปนี้ จริตกริยา , ปวดศีรษะ ความรู้สึกอาย , หงุดหงิด เต้านมคัดตึง , เป็นไข้ ตัวร้อน มดลูกขยายตัว ปวดตึงที่มดลูก

16 การมีโลหิตระดู ใน สตรี วันที่ไข่ตก จะมีอาการปวดตึงมดลูกมาก คัดตึงเต้านม , ผิวหนังในโพรงมดลูกหนาขึ้น โลหิตคั่งรวมมีมากขึ้น ผิวหนังโพรงมดลูกแตกออก ไหลออกมาเป็นเลือดโลหิตระดู ถ้าไข่สุก และได้รับการผสม(ปฏิสนธิ)แล้วจะไม่มีโลหิตระดูออก เพราะเหตุใด

17

18 ถ้าโลหิต ระดู ออกแล้วมีกลิ่นเหม็น , และเป็นลิ่ม เป็นก้อนสี ดำคล้ำ เพราะสาเหตุใด?
การตั้งครรภ์แฝด เกิดจาก สาเหตุใด ? การมีบุตรยาก , เกิดจากสาเหตุใด ? สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่มีระดูประจำเดือน เกิดจาก ?

19 การปฏิสนธิ ( ครรภ์วาระกำเนิด)
การตกไข่ ได้สารอาหารจากที่ไหน?น้ำเลี้ยง หลังมีการปฏิสนธิแล้ว ไข่จะฝังตัวอยู่ที่ใด เมื่อโลหิตตั้งขึ้นครบ 7 วัน เรียกว่า ชัยเภท..คือ? ระดู ล้างหน้าที่..1! ถ้าไม่มีมา มารดาจะฝันเห็นวิปริตต่างๆนา ก็จะรู้ว่า ได้ตั้งครรภ์แล้ว เมื่อตั้งครรภ์ได้ 7 วัน โลหิตจะข้นเข้า ดั่งน้ำล้างเนื้อ การปฏิสนธิ

20 ขั้นตอนในการตั้งครรภ์
เมื่อตั้งครรภ์ได้ ๗ วัน โลหิตจะข้นเข้า ดั่งน้ำล้างเนื้อ ตั้งครรภ์ ได้ ๑๔ วัน จะก่อเกิดเป็นชิ้นเนื้อ ตั้งครรภ์ ได้ ๒๑ วัน ตั้งสัณฐานดังไข่งู ตั้งครรภ์ ได้ ๒๘ วัน จะแตกออกเป็น ปัญจะสาขา ๕ แห่ง ศีรษะ , มือ ๒ , เท้า ๒ ตั้งครรภ์ ได้ ๑ เดือน ๗ วัน จะเกิด เกศา นขา ทันตา

21 ขั้นตอนในการตั้งครรภ์
เมื่อตั้งครรภ์ได้ ๑ เดือน ๑๒ วัน โลหิตจะเวียนเข้า ดั่งตานกยูง ที่หัวใจจะเป็นเครื่องรับดวงวิญญาณ ถ้าทารกเป็น หญิงจะเวียนไปข้างซ้าย ถ้าทารกเป็น ชายจะเวียนไปข้างขวา เมื่อครบ ไตรมาศ โลหิตก็จะแตกไปตาม ปัญจสาขาต่างๆ เมื่อตั้งครรภ์ได้ ๔ เดือนทารกจะมีอาการครบ ๓๒ ประการ บังเกิดตา ,หน้าผาก

22 ขั้นตอนในการตั้งครรภ์
เมื่อตั้งครรภ์ได้ ๕ เดือน จะมีจิตวิญญาณ และรับความรู้สึก ร้อนเย็น เผ็ด ร้อน จะดิ้นทุรนทุราย เมื่อทารกอยู่ในท้องจะนั่ง ยองๆ กอดเข่า กำมือ หันหลังให้นาภี

23 อวัยวะห่อหุ้มและเลี้ยงทารก
รก จะเกิดขึ้นเมื่อทารก อายุได้ เดือน รกมีหน้าที่? เส้นโลหิตที่อยู่ที่สายสะดือ กี่เส้น? ทำหน้าที่ ? บ้าง. สายสะดือ ทำหน้าที่ ? ตำแหน่งสายสะดือเกาะที่รกอยู่อยู่ที่บริเวณใด?

24 มอบหมายงานที่ให้ค้นคว้า ( ส่ง สัปดาห์หน้า )
แบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม ให้ค้นคว้าในหัวข้อต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่างๆในขณะที่ตั้งครรภ์ กลุ่มที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่ ในบริเวณอุ้งเชิงกราน หน้าท้อง เต้านม ผิวหนัง กลุ่มที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงทั่วไป เช่นระบบทางเดินอาหาร, ทางเดินโลหิต,ทางเดินปัสสาวะ กลุ่มที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงของต่อมมีท่อ เช่น ต่อมไทรอย กลุ่มที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงของต่อมไม่มีท่อ เช่น ต่อมทิทูอิตารี่

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การผดุงครรภ์ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google