งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Aj Piramon Karnkunwithit.  การเมือง  เศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก  ภัยธรรมชาติ  เทคโนโลยี  พฤติกรรมผู้บริโภค  กฎหมาย  สภาพแวดล้อม  คู่แข่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Aj Piramon Karnkunwithit.  การเมือง  เศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก  ภัยธรรมชาติ  เทคโนโลยี  พฤติกรรมผู้บริโภค  กฎหมาย  สภาพแวดล้อม  คู่แข่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Aj Piramon Karnkunwithit

2  การเมือง  เศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก  ภัยธรรมชาติ  เทคโนโลยี  พฤติกรรมผู้บริโภค  กฎหมาย  สภาพแวดล้อม  คู่แข่ง

3  สินค้าอเนกประสงค์ (All-in-one)  สินค้าที่มุ่งตอบสนองความพึงพอใจส่วนบุคคล  สินค้าที่ย้อนอดีตที่ผสมผสานความทันสมัย (Retro Nova)  สินค้าที่ทำด้วยมือ (Hand made)  สินค้าที่เน้นการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ (Design & Packaging)  สินค้าที่ปฎิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair Trade)  สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product)  สินค้าพร้อมรับประทาน (Ready-to-Eat)  สินค้าเพื่อสุขภาพ (Organic & Function Food)  สินค้าที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)

4  กระบวนการดำเนินทางธุรกิจที่กำหนดขึ้น เพื่อวางแผน ผลิตภัณฑ์ กำหนดราคา ส่งเสริมการขายและจัดจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจ  กิจกรรมของมนุษย์ที่ มุ่งสนองความต้องการ โดยใช้ กระบวนการแลกเปลี่ยน

5  4P  Product กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์  Price กลยุทธ์ราคา  Place กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย  promotion กลยุทธ์ส่งเสริมทางการตลาด

6  People พนักงาน  Process กระบวนการ  Physical Evidence ลักษณะทางกายภาพที่จับต้องได้  Productivity ผลิตภาพ

7  Outside in มองลูกค้าเป็นหลัก - ผู้บริโภค คือ พระเจ้า  Inside out มองตัวเราเป็นหลัก – ผู้ขาย เป็นหลัก

8  ใครคือกลุ่มลูกค้า

9  อายุ  เพศ  การศึกษา  อาชีพ  ภาค  จังหวัด

10  วิธีการดำเนินชีวิตของแต่ละคน  ชอบเหมือนกัน  เที่ยวเหมือนกัน  กินเหมือนกัน  ไม่เหมือนกัน

11  สามีภรรยามีรายได้แต่ไม่มีลูก สามารถจ่ายได้มากกว่าคน มีลูก  บางคนทำธุรกิจแล้วรวย ทำลูกเทียม

12  วัยชราทำตัวเหมือนเด็ก  ชอบเที่ยว แต่งตัววัยรุ่น

13  ผู้ชายสำอาง  จาการสำรวจ  ผู้ชายจ่าย 40% ของรายได้ มาดูแลตัวเอง  ซื้อเครื่องสำอาง วิตามิน


ดาวน์โหลด ppt Aj Piramon Karnkunwithit.  การเมือง  เศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก  ภัยธรรมชาติ  เทคโนโลยี  พฤติกรรมผู้บริโภค  กฎหมาย  สภาพแวดล้อม  คู่แข่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google