งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการฝึกอบรม ลูกเสือสามัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการฝึกอบรม ลูกเสือสามัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการฝึกอบรม ลูกเสือสามัญ
@ Thavorn 10/04/51

2 วิธีการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ
วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ควรจะสามารถ บรรยายวิธีใช้การฝึกอบรมลูกเสือ สามัญ และวิธีการของระบบหมู่ เพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ คณะลูกเสือแห่งชาติได้ ๒. บอกวิธีการฝึกอบรมของลูกเสือ สามัญได้ @ Thavorn 10/04/51

3 วิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ต้องดำเนินการให้ลูกเสือทั้ง 4 ประเภท ได้รับการฝึกอบรมอย่างก้าวหน้า การฝึกอบรมอย่างก้าวหน้าไม่ใช่การทดสอบ ตามลำดับชั้น หรือที่ต้องผ่านอุปสรรคที่เด็กต้องเอา ชนะให้ได้ แต่เป็นขั้นตอนที่มั่นคง ซึ่งช่วยให้ลูกเสือ แต่ละคน ได้เจริญงอกงามไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ การดำเนินการ ควรให้ลูกเสือเกิดความเข้าใจ อย่างลึกซึ้ง เหมาะสมกับวัย และความสามารถของลูกเสือแต่ละคน จึงจะเป็นเครื่องช่วยผลักดันที่เหมาะสม ในการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ของลูกเสือ @ Thavorn 10/04/51

4 วิธีการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ
การให้เด็กได้ ผจญภัย เป็นมิตรกับคนทุกคน ร่าเริงสนุกสนาน ภาคภูมิใจในความสัมฤทธิ์ผล ต้องวางแผนฝึกให้ตื่นเต้น ก่อเกิด ประสบการณ์ เช่น กิจกรรมอยู่ค่ายพัก แรม เดินทางสำรวจ การเล่นเกม โครงการทำงานต่าง ๆ เป็นต้น @ Thavorn 10/04/51

5 ลูกเสือตรี เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ด้วยวิธีการดังกล่าว ลูกเสือจะได้เสริมทักษะทั้งร่างกาย จิตใจ ได้พัฒนาความคิด โครงการเรียนเพื่อให้ได้รับเครื่องหมาย ลูกเสือตรี โท เอก ต้องกำหนดอย่างรัดกุม ลูกเสือตรี เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ลูกเสือโท เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ลูกเสือเอก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นสายยงยศเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ @ Thavorn 10/04/51

6 หน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือ
รู้จักนายหมู่และลูกเสือทุกคน รู้จักจัดหาแหล่งทรัพยากร และรู้จักใช้ สร้างเสริมสิ่งที่ล้มเหลวมาแล้วให้ดีขึ้น มีการฝึกอบรมในด้านทักษะลูกเสือ รักษา ส่งเสริมเจตนารมย์คณะลูกเสือฯ @ Thavorn 10/04/51

7 สิ่งที่เน้น วิธีการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ
เบเดน โพเอล ในชีวิตเด็ก เบเดน โพเอล ในชีวิตทหาร ความเจริญเติบโตของลูกเสือชาย-หญิง คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ กิจกรรมเสริม ช่วยเด็กพิการ กองลูกเสือ กลุ่มลูกเสือ ที่ประชุมนายหมู่ ระบบครอบครัวตามแบบของลูกเสือ การลูกเสือเคลื่อนย้ายไปกับเวลา เครื่องหมายวิชาพิเศษ ๕๔ วิชา @ Thavorn 10/04/51

8 ลักษณะของหลักสูตร วิชาพื้นฐาน ๑.๑ เรียนเพื่อเลื่อนชั้น
- แบ่งเนื้อหาวิชาและกิจกรรมเป็น ๒ ลักษณะ คือ วิชาพื้นฐาน ๑.๑ เรียนเพื่อเลื่อนชั้น ๑.๒ เรียนเพื่อรับเครื่องหมาย วิชาพิเศษ เรียนเฉพาะที่สนใจ รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ @ Thavorn 10/04/51

9 วิธีการฝึกอบรม ได้ผล ต้องใช้วิธีการดังนี้
การที่จะฝึกเด็กให้ก้าวหน้าและ ได้ผล ต้องใช้วิธีการดังนี้ วิธีการเปิดประชุมกอง มีขั้นตอนอย่าง น้อย ๕ ขั้น ๒. การเดินทางไกล – พักแรม ๓. การเดินทางสำรวจ @ Thavorn 10/04/51

10 การสอนที่ดี ต้องสนองความต้องการทั้ง ๕ ของเด็ก คือ - ได้เพื่อน
- ผจญภัย - ได้เพื่อน - เถื่อนธาร - การสนุก - สุขสม @ Thavorn 10/04/51

11 สวัสดี @ Thavorn 10/04/51

12 @ Thavorn 10/04/51

13 งานให้ปฏิบัติ ส่งผู้แทนรายงาน ๓ นาที ..................
( ๑๕ นาที ) ส่งผู้แทนรายงาน ๓ นาที เลือกภาพกิจกรรมของกองลูกเสือ ๑ ภาพ และให้เขียนรายงานกิจกรรมที่จะต้องเตรียม เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ไว้รอบภาพ เลือกลูกเสือมา ๑ คน เขียนรายละเอียดเกี่ยว กับลักษณะนิสัย ความสนใจ และภูมิหลังของเขา @ Thavorn 10/04/51


ดาวน์โหลด ppt วิธีการฝึกอบรม ลูกเสือสามัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google