งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารยาที่มี ระยะห่างการบริหารยามากกว่า 24 ชั่วโมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารยาที่มี ระยะห่างการบริหารยามากกว่า 24 ชั่วโมง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารยาที่มี ระยะห่างการบริหารยามากกว่า 24 ชั่วโมง
ภญ.วริศรา จินาทองไทย งานเภสัชกรรมคลินิก กลุ่มงานเภสัชกรรม 30 กันยายน พ.ศ2557.

2 Outline ความหมายของการบริหารยา แนวทางปฏิบัติของการบริหารยา

3 ความหมายของการบริหารยา
คำสั่งการบริหารยาที่มีระยะห่างการบริหารยา (interval) มากกว่า 24 ชั่วโมง คำสั่งการบริหารยา ความหมาย ทุก 36 ชั่วโมง หรือ q 36 hr ให้บริหารยาเมื่อครบ 36 ชั่วโมง ทุก 48 ชั่วโมง หรือ q 48 hr (ทุก 2 วัน) ให้บริหารยาเมื่อครบ 48 ชั่วโมง ทุก 72 ชั่วโมง หรือ q 72 hr (ทุก 3 วัน) ให้บริหารยาเมื่อครบ 72 ชั่วโมง ทุก 96 ชั่วโมง หรือ q 96 hr (ทุก 4 วัน) ให้บริหารยาเมื่อครบ 96 ชั่วโมง ทุก 120 ชั่วโมง หรือ q 120 hr (ทุก 5 วัน) ให้บริหารยาเมื่อครบ 120 ชั่วโมง ทุก 168 ชั่วโมง หรือ q 168 hr (ทุก 7 วัน หรือ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ) ให้บริหารยาเมื่อครบ 168 ชั่วโมง

4 ยา/กลุ่มยาที่มีการบริหารยามากกว่า 24 ชั่วโมง
กลุ่ม aminoglycoside: amikacin, gentamicin, netilmicin ยา colistine ยา vancomycin

5 แนวทางปฏิบัติของการบริหารยา
ยกตัวอย่างคำสั่งบริหารยาทุก 36 ชั่วโมง Rx 30/9/57 gentamicin 350 mg drip in 1 hr q 36 hr  กรณีสั่งใช้ยาในช่วงเวลา น. บริหารยาเวลา น. ในวันที่มีคำสั่ง และ บริหารยาเวลา น. ของวันถัดไป  กรณีสั่งใช้ยาในช่วงเวลา น. บริหารยาเวลา น. ในวันที่มีคำสั่ง และ บริหารยาเวลา น. ของวันถัดไป

6 การบันทึก administration medication record: MAR
ยา เวลา วันที่ 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 gentamicin 350 mg drip in 1 hr q 36 hr 06.00 (สั่งยา ) / Real time X เมื่อครบ 36 hr 18.00 / บริหารยาเมื่อครบ 36 ชั่วโมง, x ไม่มีการบริหารยา

7 การบันทึก administration medication record: MAR
ยา เวลา วันที่ 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 gentamicin 350 mg drip in 1 hr q 36 hr 06.00 x / เมื่อครบ 36 hr 18.00 (สั่งยา ) Real time / บริหารยาเมื่อครบ 36 ชั่วโมง, x ไม่มีการบริหารยา

8 แนวทางปฏิบัติของการบริหารยา
ยกตัวอย่างคำสั่งบริหารยาทุก 48 ชั่วโมง Rx 30/9/57 vancomycin 750 mg+NSS 200 mL drip in 2 hr q 48 hr  กรณีสั่งใช้ยาในช่วงเวลา น. บริหารยาเข้ารอบเวลา น. ในวันที่มีคำสั่ง  กรณีสั่งใช้ยาในช่วงเวลา น. บริหารยาเวลา น. ในวันที่มีคำสั่ง

9 การบันทึก administration medication record: MAR
ยา เวลา วันที่ 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 vancomycin 750mg+NSS 200 mL drip in 2 hr q 48 hr 06.00 (สั่งยา ) / Real time x เมื่อครบ 48 hr 18.00 (สั่งยา ) / บริหารยาเมื่อครบ 48 ชั่วโมง, x ไม่มีการบริหารยา

10 แนวทางปฏิบัติของการบริหารยา
ยกตัวอย่างคำสั่งบริหารยาทุก 72 ชั่วโมง Rx 30/9/57 vancomycin 750 mg+NSS 200 mL drip in 2 hr q 72 hr  กรณีสั่งใช้ยาในช่วงเวลา น. บริหารยาเข้ารอบเวลา น. ในวันที่มีคำสั่ง  กรณีสั่งใช้ยาในช่วงเวลา น. บริหารยาเวลา น. ในวันที่มีคำสั่ง

11 การบันทึก administration medication record: MAR
ยา เวลา วันที่ 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 vancomycin 750mg+NSS 200 mL drip in 2 hr q 72 hr 06.00 (สั่งยา ) / Real time x เมื่อครบ 72 hr 18.00 (สั่งยา ) / บริหารยาเมื่อครบ 72 ชั่วโมง, x ไม่มีการบริหารยา

12 แนวทางปฏิบัติของการบริหารยา
ยกตัวอย่างคำสั่งบริหารยาทุก 96 ชั่วโมง Rx 30/9/57 vancomycin 750 mg+NSS 200 mL drip in 2 hr q 96 hr  กรณีสั่งใช้ยาในช่วงเวลา น. บริหารยาเข้ารอบเวลา น. ในวันที่มีคำสั่ง  กรณีสั่งใช้ยาในช่วงเวลา น. บริหารยาเวลา น. ในวันที่มีคำสั่ง

13 การบันทึก administration medication record: MAR
ยา เวลา วันที่ 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 vancomycin 750mg+NSS 200 mL drip in 2 hr q 96 hr 06.00 (สั่งยา ) / Real time x เมื่อครบ 96 hr X 18.00 (สั่งยา ) / บริหารยาเมื่อครบ 96 ชั่วโมง, x ไม่มีการบริหารยา

14 สรุปรอบตารางการบริหารยา
กรณีสั่งใช้ยาช่วงเวลา น. ( / มีการบริหารยา, x ไม่มีการบริหารยา) Interval เวลา Day 0 Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Q 36 hr 06.00 / (real) x / 18.00 Q 48 hr Q 72 hr Q 96 hr Q 120 hr Q 168 hr

15 สรุปรอบตารางการบริหารยา
กรณีสั่งใช้ยาช่วงเวลา น. ( / มีการบริหารยา, x ไม่มีการบริหารยา) Interval เวลา Day 0 Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Q 36 hr 06.00 x / X 18.00 / (real) Q 48 hr Q 72 hr Q 96 hr Q 120 hr Q 168 hr

16 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารยาที่มี ระยะห่างการบริหารยามากกว่า 24 ชั่วโมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google