งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 รายรับและกำไรจากการดำเนินธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 รายรับและกำไรจากการดำเนินธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 รายรับและกำไรจากการดำเนินธุรกิจ
บทที่ รายรับและกำไรจากการดำเนินธุรกิจ การคำนวณรายรับประเภทต่างๆ รายรับรวมทั้งหมด (Total Revenue : TR)

2 2. รายรับเฉลี่ยต่อหน่วย (Average Revenue : AR)

3 3. รายรับส่วนเพิ่มหรือรายรับหน่วยสุดท้าย (Marginal Revenue : MR)

4 รายรับเฉลี่ยต่อหน่วย
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายรับประเภทต่างๆ ในกรณีราคาขายของสินค้าไม่คงที่ ราคา (P) ปริมาณขาย (Q) รายรับรวม (TR = P x Q) รายรับเฉลี่ยต่อหน่วย (AR = = P) รายรับส่วนเพิ่ม MR = 10 1 9 2 18 8 3 24 6 7 4 28 5 30 -2

5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายรับประเภทต่างๆ กรณีราคาขายของสินค้าคงที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายรับประเภทต่างๆ กรณีราคาขายของสินค้าคงที่ ราคา (P) ปริมาณซื้อ (Q) รายรับรวม (TR = P x Q) รายรับเฉลี่ยต่อหน่วย (AR = P = ) รายรับส่วนเพิ่ม MR = 10 1 2 20 3 30 4 40 5 50

6 ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรายรับรวม รายรับเฉลี่ย รายรับส่วนเพิ่มและเส้นอุปสงค์ ในกรณีราคาขายของสินค้าไม่คงที่ ปริมาณสินค้า รายรับ 5 10 30 TR MR AR = P = D แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรายรับประเภทต่างๆ และเส้นอุปสงค์กรณีราคาขาย ของสินค้าไม่คงที่ ในกรณีที่ราคาขายของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปในสัดส่วนเดียวกันแล้วค่าความชันของเส้น MR จะมี ค่าเป็น 2 เท่าของเส้น AR เสมอ

7 ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรายรับรวม รายรับเฉลี่ย รายรับส่วนเพิ่มและเส้นอุปสงค์ ในกรณีราคาขาย ของสินค้าคงที่ ปริมาณสินค้า รายรับ TR 10 AR = MR = P = D แสดงความสัมพันธ์ของเส้นราคา (P) เส้นรายรับเฉลี่ย(AR) เส้นรายรับส่วนเพิ่ม(MR) และเส้นอุปสงค์(D) ในกรณีราคาสินค้าคงที่ แสดงเส้นรายรับรวม(TR)ในกรณีราคาขายของสินค้าคงที่ ( )

8 กำไรทางเศรษฐศาสตร์และเงื่อนไขกำไรสูงสุด ในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ กำไรทางเศรษฐศาสตร์แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ กำไรปกติ (Normal Profit) - กำไรเกินปกติ (Abnormal or Excess Profit)

9 กำไรปกติ (Normal Profit) คือ การที่ต้นทุนรวมของผู้ประกอบการเท่ากับ รายรับรวม (TR = TC) กำไรจะเท่ากับศูนย์ กำไรเกินปกติ (Abnormal or Excess Profit) คือ ผลรวมขอรายรับรวมมากกว่าต้นทุนรวมซึ่งก็คือ กำไรส่วนที่เกินจาก กำไรปกติ นั่นเอ

10 เงื่อนไขของการได้รับกำไรสูงสุด
TC กำไร,รายรับ,ต้นทุน A D C B TR E ปริมาณสินค้า Q กำไรรวม แสดงกำไรรวมมีค่าสูงสุด

11 END


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 รายรับและกำไรจากการดำเนินธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google