งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์การแพร่ธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์การแพร่ธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดประสงค์การแพร่ธรรม
ร่วมศึกษาโดย เทวัญ เจี่ยงซือ

2 จุดประสงค์การแพร่ธรรม
เคารพฟ้าดิน (จิ้งเทียนตี้) บูชาสิ่งศักดิ์ (หลี่เสินหมิง) รักชาติซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ (อ้ายกั๋วจงซื่อ) เชิดชูจริยธรรม (ตุนผิ่นฉงหลี่) กตัญญูต่อบิดามารดา (เซี่ยวฟู่หมู่)

3 จุดประสงค์การแพร่ธรรม
เคารพอาจารย์ (จ้งซือจุน) ถือสัจวาจาต่อเพื่อน (ซิ่นเผิงโหย่ว) มีไมตรีต่อเพื่อนบ้าน (เหอเซียงหลิน) ละการกระทำบาป เสริมการทำความดี (ไก่เอ้อเซี่ยงซั่น) รู้ปฏิบัติใน คุณสัมพันธ์ 5 (เจี่ยงหมิงอู่หลุนปาเต๋อ)

4 จุดประสงค์การแพร่ธรรม
จรรโลงคุณวิเศษในพระธรรมคำสอนของศาสดาทั้ง 5 ปฏิบัติตาม หลักการปกครอง 4 และประเพณีโบราณอันดีงาม ชำระจิตใจให้ผ่องแผ้ว อาศัยกายเนื้อบำเพ็ญธรรมจริง ฟื้นฟูสภาวะธรรมของธรรมญาณแห่งตน

5 จุดประสงค์การแพร่ธรรม
พัฒนา สันชาตญาณ ,วิจารณญาณให้ดีขึ้น ตนและผู้อื่นให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ช่วยตนและ ผู้อื่นให้บรรลุธรรม ฉุดช่วยให้โลกสงบสุข กล่อมเกลาจิตใจผู้คนในสังคมให้ดีงาม เพื่อเอกภาพแห่งสันติธรรมของโลก


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์การแพร่ธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google