งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดต่อทางพันธุกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดต่อทางพันธุกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคติดต่อทางพันธุกรรม

2 โรคติดต่อทางพันธุกรรม
โรคทางพันธุกรรม หมายถึง โรคที่มีความผิดปกติ ขององค์ประกอบของจีนและโครโมโซม ทั้งนี้ โรคทาง พันธุกรรม นี้ เป็นโรคติดตัวไปตลอดชีวิต ไม่สามารถ รักษาให้หายขาดได้

3 โรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อย
โรคธาลัสซีเมีย โรคฮีโมฟีเลีย โรคดาวน์ซินโดรม

4 โรคดาวน์ซินโดรม (Down syndrome)
โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระดับโครโมโซม เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เด็กจะมีอาการปัญญา อ่อน และหน้าตาดูแปลกไปจากปกติ มักพบในเด็ก ที่แม่ตั้งครรภ์เมื่ออายุเกิน 35 ปี

5 อาการของโรค เด็กกลุ่มอาการดาวน์จะมีศีรษะค่อนข้างเล็ก แบน ตา เฉียงขึ้น ดั้งจมูกแบน ปากเล็ก มือสั้น ขาสั้น ตัวเตี้ย ปัญญาอ่อน ไอคิว

6 แนวทางการป้องกัน ป้องกันได้โดยการวินิจฉัยก่อนคลอด ปัจจุบันมักทำ กันในหญิงตั้งครรภ์ที่อัตราเสี่ยงสูง เช่น อายุ มากกว่า 35 ปีขึ้นไป 

7 อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคดาวน์ซินโดรม
ควรเป็นอาหารบำรุงสมอง เพราะ เด็กเหล่านี้ จะมีเชาว์ปัญญาอยู่ในระดับปัญญาอ่อนปาน กลาง

8 โรคธาลัสซีเมีย ( Thalassemia )
เป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติของ สารสีแดงในเม็ดเลือด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการโลหิต จางเรื้อรัง 

9 อาการของโรค จะมีอาการซีด ตาขาวสีเหลือง ตัวเหลือง ตับโต ม้ามโต ผิวหนังดำคล้ำ กระดูกใบหน้าจะเปลี่ยน รูป มีจมูกแบน กะโหลกศีรษะหนา

10 แนวทางการป้องกัน ผู้ที่ไม่เป็นโรค จะแต่งงานควรตรวจคู่สมรส ถ้าคู่ สมรสมียีนผิดปกติ ควรวางแผนครอบครัว  หรือ ปรึกษาแพทย์ก่อนมีบุตร

11 อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
หลีกเลี่ยงอาหารรส หวานจัด เค็มจัด และ อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง อาหารคุณภาพดีที่ให้โปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ ต่าง ๆ ไข่ นม และอาหารที่มีวิตามิน

12 โรคฮีโมฟิเลีย (Hemophilia)
 เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ปัจจัยการแข็งตัว ของ เลือดผิดปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการ เลือดออกไม่ หยุดหรือหยุดยาก 

13 อาการของโรค ผู้ป่วยจะมีอาการเลือดออกง่ายเป็นๆ หาย ๆ มาตั้งแต่เด็ก มักจะออกเป็นเป็นจ้ำใหญ่ (ไม่เป็น จุดแดง) โดยมักเกิดจากการกระทบกระแทก เล็ก ๆ น้อย ๆ

14 แนวทางการป้องกัน โรคฮีโมฟิเลียนี้ พบในผู้ชาย ดังนั้น หากลูกชายมี อาการเลือดออกง่าย หยุดยาก เช่น ฉีดวัคซีนแล้ว เลือดยังคงซึมตรงรอยฉีดอยู่นาน จำเป็นต้องรีบ พาลูกไปพบแพทย์

15 อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลีย
ควรเป็นอาหารที่มีวิตามินเค ช่วยทำให้เลือด แข็งตัวได้

16 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
น.ส.ณัฐธยาน์ อภินันทศาสตร์ เลขที่ 22 น.ส.วันนูรัสลิน แสงรายยิ่งยศ เลขที่ 23 น.ส.สรัลชนา วงษ์มาน เลขที่ 24 น.ส.ฝนแก้ว รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เลขที่ 32 น.ส.นลพรรณ ปั้นทอง เลขที่ 33 น.ส.วัลลภา ทีสกุล เลขที่ 35 น.ส.ธัญญลักษณ์ ศรีอนงค์ เลขที่ 36 มัธยมศึกษาปีที่ 4/7


ดาวน์โหลด ppt โรคติดต่อทางพันธุกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google