งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 1. มีพื้นที่ประมาณ 2,479 ตารางกิโลเมตร 2. คลอบคลุม อ. หนองปรือ อ, บ่อพลอย 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 1. มีพื้นที่ประมาณ 2,479 ตารางกิโลเมตร 2. คลอบคลุม อ. หนองปรือ อ, บ่อพลอย 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 1. มีพื้นที่ประมาณ 2,479 ตารางกิโลเมตร 2. คลอบคลุม อ. หนองปรือ อ, บ่อพลอย 2

3 ห้วยตะเพิน ความยาว 140 กม. ความยาว 140 กม. พื้นที่ 2,479 ตร. กม. พื้นที่ 2,479 ตร. กม.

4 อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน 4 ระยะทาง 140 กม. ความต่างระดับ 185 ม.

5 5

6

7 7 ฝายทดน้ำบ้าน ยางสูง กม. 59, ระดับ +102.75 ม. ฝายทดน้ำบ้านหลุม รัง กม. 68, ระดับ +90.00 ม. ระยะทาง 140 กม. ความต่างระดับ 185 ม. ฝายทดน้ำบ้านปาก รัก กม. 137, ระดับ +30.00 ม. อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน

8

9 9

10 โครงการฝายทดน้ำบ้านยางสูง ( อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ) หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โครงการฝายทดน้ำบ้านยางสูง ( อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ) หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จ. กาญจนบุรี

11 โครงการฝายทดน้ำบ้านยางสูง ( อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ) หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โครงการฝายทดน้ำบ้านยางสูง ( อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ) หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จ. กาญจนบุรี

12 โครงการฝายทดน้ำบ้านยางสูง ( อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ) หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โครงการฝายทดน้ำบ้านยางสูง ( อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ) หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จ. กาญจนบุรี

13 โครงการฝายทดน้ำบ้านยางสูง ( อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ) หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โครงการฝายทดน้ำบ้านยางสูง ( อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ) หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จ. กาญจนบุรี

14 ปลาย ท่อ ฝายฯบ้าน ยางสูง ลำ ตะเพิน แนวท่อส่งน้ำท่อส่งน้ำ ยาว 5.5 กิโลเมตร ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำ บ้านยางสูง

15

16 16


ดาวน์โหลด ppt 1. 1. มีพื้นที่ประมาณ 2,479 ตารางกิโลเมตร 2. คลอบคลุม อ. หนองปรือ อ, บ่อพลอย 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google