งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๘ กลยุทธ์ การยกระดับและคุณภาพ O-NET ปี ๒๕๕๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๘ กลยุทธ์ การยกระดับและคุณภาพ O-NET ปี ๒๕๕๕"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๘ กลยุทธ์ การยกระดับและคุณภาพ O-NET ปี ๒๕๕๕
สพป.สระบุรี เขต ๑ Saraburi Primary Educational Service Area Office ๑ ๘ กลยุทธ์ การยกระดับและคุณภาพ O-NET ปี ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

2 โครงการยกระดับและคุณภาพ O-NET ป.๖ และ ม.๓
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET ป.๖ และ ม.๓ ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ สพฐ และระดับประเทศ ๒. เพื่อยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET ป.๖ และ ม.๓ ให้สูงกว่า ร้อยละ ๕๐ ทุกวิชา ๓. เพื่อเร่งรัด ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างเข้มข้น ๔. เพื่อค้นหารูปแบบนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพเชิงวิชาการ ๕. เพื่อประสิทธิภาพในการจัดสอบที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
๑. Kick Off เข้าสู่ระบบ - เพื่อให้เกิดความตระหนัก และความสำคัญของ O-NET (การทดสอบระดับประเทศ) - ผู้บริหารโรงเรียน - ครูทุกคน - นักเรียน ป.๖, ม.๓ ทุกคน และผู้ปกครองทุกท่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
๒. รบอย่างมีเป้าหมาย – เพื่อให้เห็นเป้าหมายความสำเร็จ ใครถึง เป้าหมายคือสำเร็จ (ชนะศึก) ใครไม่ถึงเป้าหมายคือแพ้ศึกในครั้งนี้ - ค่าเฉลี่ยสูงกว่า สพฐ. และประเทศ - ค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ ทุกวิชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
๓. ขยายและระดมสรรพกำลัง – เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาจากรูปแบบปกติ - มีการเคลื่อนและแสวงหาวิทยากรมาช่วย - ใช้ ICT เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น - ผู้ปกครองทุกคน เน้นย้ำ กำกับติดตามนักเรียน - หาและระดมเสบียงสนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
๔. วางเส้นทาง pre-test / post-test – เพื่อเป็นการจัดระบบ สารสนเทศเป็นรายบุคคล และแก้ปัญหาได้ - pre-test / post-test ทดสอบวันเดียวกันทั้งเขต ศึกษานิเทศก์สรุปผล วิเคราะห์ / โรงเรียนวิเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
๕. นิเทศแบบถึงลูกถึงคน ลูก – ลูกศิษย์ คน – ครู ใครนิเทศ - รอง ผอ.สพป. - ศน. - ผอ.รร. - ครู ใน รร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

8 ๖. ค้นหาจุดอ่อนด้วยการกำกับติดตาม
- เพื่อตรวจสอบระบบลดความเสี่ยง และต้องเกิดความเชื่อมั่นก่อนลงสนามจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

9 ๗. สร้างชื่อลือนามต้องมีแรงจูงใจ - เพื่อให้เกิดความสำเร็จ ตามเป้าหมาย
๗. สร้างชื่อลือนามต้องมีแรงจูงใจ - เพื่อให้เกิดความสำเร็จ ตามเป้าหมาย - โรงเรียนต้องมีแรงจูงใจให้ครู - โรงเรียนต้องมีแรงจูงใจให้นักเรียน - เขตมีแรงจูงใจให้ผู้บริหารโรงเรียน / รอง.ผอ.สพป. / ศน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

10 สร้างชื่อลือนามต้องมีแรงจูงใจ - เพื่อให้เกิดความสำเร็จ ตามเป้าหมาย
สร้างชื่อลือนามต้องมีแรงจูงใจ - เพื่อให้เกิดความสำเร็จ ตามเป้าหมาย แบ่งผู้บริหารโรงเรียน เป็น ๓ กลุ่ม ๑. โรงเรียนขนาดกลาง / ใหญ่ – ป.๖ ๒. โรงเรียนขนาดเล็ก ป.๖ ๓. โรงเรียนขยายโอกาสฯ จำนวน ๑๔ โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

11 สร้างชื่อลือนามต้องมีแรงจูงใจ - เพื่อให้เกิดความสำเร็จ ตามเป้าหมาย
สร้างชื่อลือนามต้องมีแรงจูงใจ - เพื่อให้เกิดความสำเร็จ ตามเป้าหมาย แบ่งเป็น ๘ ด้าน ผลรวมค่าเฉลี่ยทุกโรงเรียนทั้ง ป.๖ / ม.๓ สูงสุด (ถ้าจำนวน ๒ คนดูสูงของกลุ่ม) ศน. ผลรวมค่าเฉลี่ยนักเรียนทุกคนทั้ง ป.๖ ม.๓ สูงสุด เกียรติบัตรให้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

12 ๘. ไขข้อข้องใจอย่างเป็นระบบ
- สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ จัดสอบ ได้มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑


ดาวน์โหลด ppt ๘ กลยุทธ์ การยกระดับและคุณภาพ O-NET ปี ๒๕๕๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google