งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลและการเบิกจ่ายงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลและการเบิกจ่ายงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 14 สิงหาคม 2556

2 จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน
newborn childhood Working age Elderly

3 สภาพปัญหา หญิงตั้งครรภ์ ฝากท้องช้า ร้อยละ 53
ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย ร้อยละ 8.6 กินนมแม่ 6 เดือน ร้อยละ 47.5 การติดตามเด็กที่ความพิการแต่กำเนิด เด็กยังขาดระบบการติดตามและรายงานผลการฉีดวัคซีน ตามแผนงานส่งเสริมและป้องกันโรค การพัฒนาการของเด็กสมวัย

4 บัตรสุขภาพแม่ KPI : หญิงตั้งครรภ์มีการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์ โดยออกบัตรให้หญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ที่รพ.ถึงแม้จะไม่ใช่หน่วยบริการประจำ โดยระบบจะจัดสรร งบประมาณให้กับการบริการนอกเหนือหน่วยบริการประจำต่อไป KPI : หญิงตั้งครรภ์มีการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์

5 KPI : จำนวนเด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีนตามแผนงาน EPI ครบตามโปรแกรม
บัตรสุขภาพเด็ก เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการฉีดวัคซีนตามโครงการ EPI โดยสามารถใช้บัตร สุขภาพเด็กในการรับการฉีดวัคซีน ณ หน่วยบริการในระบบประกัน สุขภาพฯ KPI : จำนวนเด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีนตามแผนงาน EPI ครบตามโปรแกรม

6 บัตรสุขภาพแม่ (หญิงตั้งครรภ์)

7 การพิมพ์บัตรสุขภาพแม่
ตรวจสอบสิทธิเลือกพิมพ์ บัตรหญิงตั้งครรภ์

8 การพิมพ์บัตรสุขภาพแม่
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้

9 บัตรสุขภาพแม่ การพิมพ์ บัตรสุขภาพแม่

10 ข้อมูลการให้บริการ ANC

11 ฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ (คนไทย)
สิทธิ์ สปสช. รับบริการ ตามหน่วยที่ลงทะเบียนไว้ สิทธิ์ สปสช. รับบริการ นอกหน่วยที่ลงทะเบียนไว้ สิทธิ์ประกันสังคม ข้าราชการ รับบริการใน / นอกเขต รพ.ให้บริการโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบของตนและส่งออกข้อมูล(21/43แฟ้ม)ไปยัง สนย.และสปสช. สปสช.รวบรวมข้อมูลและจ่ายตามปริมาณผลงานเป็นงบตั้งต้นในปีงบประมาณถัดไป

12 สสจ.หรือหน่วยบริการสามารถดูรายงานได้ที่บริการออนไลน์ของสปสช.

13 การดูข้อมูลผลการให้บริการ ANC ในและนอกจังหวัด

14 การดูข้อมูลผลการให้บริการ ANC ในและนอกจังหวัด

15 การดูข้อมูลผลการให้บริการ ANC ในและนอกจังหวัด

16 บัตรสุขภาพเด็ก

17 การพิมพ์บัตรสุขภาพเด็ก

18 การพิมพ์บัตรสุขภาพเด็ก

19 การดูประวัติการฉีดวัคซีน
Move to public data

20 ข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีน

21 ข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนตามแผน

22 Immigration Department
ระบบทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ ต่างด้าว Birth – death data (every day) SSS member (every 2 weeks ) Social Security Office Centralized database Ministry of Interior Birth – death data (every month) Health insurance data (every day) NHSO CSMBS member (every 2 weeks) Enrollment data Death data (every month) Verified data Registration Data from provincial Offices ( Batch online) Civil Servant Verified data ( real time) Enrollment data People live in foreign countries Members data Internet Registration Data from Other registration units (online) Immigration Department State enterprise,local administration

23 โครงการบัตรประกันสุขภาพ (ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2556)
โครงการบัตรประกันสุขภาพ (ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2556) บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว (นอกระบบประกันสังคม) บัตรประกันสุขภาพแม่และเด็ก

24 การจัดทำบัตรสุขภาพของกลุ่มต่างๆ
เพิ่มในโปรแกรม smartcard เพิ่มในโปรแกรม Web search สัญชาติ รายละเอียด บัตร ปชช. บัตรประกันสุขภาพ บัตรสุขภาพเด็ก สุขภาพ แม่ ไทย ผญ ทั่วไป. & เด็ก > 7 ปี - คนท้อง เด็ก<7 ปี ต่างด้าว ซื้อประกันสุขภาพ ซื้อประกันฯ ->ท้อง ซื้อประกันฯ ->เด็ก< 7 ปี ไม่ซื้อประกันฯ ->ท้อง ไม่ซื้อประกันฯ->เด็ก< 7 ปี ชำระเงินเอง ชำระเงินเอง

25 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลและการเบิกจ่ายงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google