งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ phpMyAdmin

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ phpMyAdmin"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ phpMyAdmin
ขั้นตอนที่ 1 เปิดเว็บบราวเซอร์ แล้วพิมพ์ http://localhost/ หรือ   

2 การสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ phpMyAdmin
ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ phpMyAdmin Database Manager Version  แล้วจะเจอ popup ให้ใส่ username และ password ที่ท่านได้กำหนดตอนติดตั้งโปรแกรม

3 การสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ phpMyAdmin

4 การสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ phpMyAdmin
ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นกรอกชื่อฐานข้อมูลต้องการที่ช่อง "สร้างฐานข้อมูลใหม่" แล้วกดปุ่ม "สร้าง"

5 การสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ phpMyAdmin
ขั้นตอนที่ 4 สร้างตาราง โดยกำหนด ชื่อ และ จำนวน fields ใส่ชื่อตารางที่ช่อง "สร้างตารางในฐานข้อมูลนี้" และกำหนดจำนวน fields ที่ท่านต้องการ

6 การสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ phpMyAdmin
ขั้นตอนที่ 4 หลังจากที่กำหนดชื่อตารางและกำหนด fields เสร็จแล้ว ก็จะเข้าสู่หน้าจอการกำหนด คุณสมบัติของ fields โดยจะยกตัวอย่างการสร้าง fields ดังต่อไปนี้ 1. รหัส (id) 2. ชื่อ (name) 3. นามสกุล (surname) 4. ที่อยู่ (address) 5. เบอร์โทรศัพท (phone) ซึ่งเราจะต้องกำหนดชนิดของตัวแปรในส่วนนี้ด้วย

7 การสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ phpMyAdmin
ชนิดของข้อมูลที่สนับสนุน ชนิดข้อมูลที่ MySQL สนับสนุนแบ่งเป็นสามประเภทหลักใหญ่ๆ ชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลข ชนิดข้อมูลที่เกี่ยวกับวันที่และเวลา BIT (มีใช้ได้กับ MyISAM, InnoDB, Memory) DATETIME TINYINT DATE SMALLINT TIMESTAMP MEDIUMINT TIME INT YEAR BIGINT ชนิดข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวอักษร CHAR ENUM VARCHAR TEXT BINARY VARBINARY BLOB SET

8 การสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ phpMyAdmin
ขั้นตอนที่ 5 การกำหนด fields และคุณสมบัติต่างๆของฐานข้อมูล ตาราง customer กำหนด ให้ รหัส (id) เป็น primary key และกำหนดให้เป็น auto_increment (สร้างรหัสอัตโนมัติ)โดยการคลิกเลือก ตามตัวอย่าง ดังรูปภาพ

9 การสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ phpMyAdmin
ขั้นตอนที่ 6  การกำหนด primary key และกำหนดให้เป็น auto_increment

10 การสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ phpMyAdmin
เมื่อกำหนดค่าต่างๆของฐานข้อมูลตาราง customer กดปุ่ม "บันทึก" หรือ ถ้าหากต้องการเพิ่ม field ก็สามารถ กดที่ "ลงมือ" ดังภาพ

11 การสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ phpMyAdmin
ได้ฐานข้อมูล ที่ชื่อ test_create_database และมีตารางชื่อ customer พร้อมใช้งานแล้ว


ดาวน์โหลด ppt การสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ phpMyAdmin

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google