งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธนา บัวเสน อมร แก้วมรกต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธนา บัวเสน อมร แก้วมรกต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธนา บัวเสน yuttana@tmd.go.th อมร แก้วมรกต amorn@tmd.go.th
การเข้าถึงข้อมูล ยุทธนา บัวเสน อมร แก้วมรกต

2 จุดประสงค์ วิธีการเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลที่เตรียมไว้ให้ วิธีการใช้งาน
ระบบ CDMS และการบันทึกข้อมูลการตรวจวัด

3 วิธีการเข้าถึงข้อมูล
ชื่อผู้ใช้: หมายเลขสถานี เช่น 48455 รหัสผ่าน: หมายเลขสถานี เช่น 48455

4 ข้อมูลสนับสนุนจังหวัด
สถิติรายภาค แผนที่ภูมิสารสนเทศ GIS ภาพถ่ายเรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ คำพยากรณ์ โมเดล NWP

5 ข้อมูลเพิ่มเติม สถิติของสถานี ข้อมูลดิบจากการตรวจวัด
เป็นตารางและกราฟฟิค พิมพ์ได้ Save ได้

6 ข้อมูลในการตรวจวัด ข้อมูลราย 3 ชั่วโมง ข้อมูลรายวัน ข้อมูลฝนอำเภอ
ข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลสภาพอากาศผิดปกติ

7 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt ยุทธนา บัวเสน อมร แก้วมรกต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google