งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลวันที่ 1 ม. ค. 2557 - 7 เม. ย. 2557 - ผู้ป่วย 28,607 ราย - อัตราป่วย 45.03 ต่อ ปชก. แสนคน - เสียชีวิต 31 ราย - อัตราตาย 0.05 ต่อ ปชก. แสนคน Influenza.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลวันที่ 1 ม. ค. 2557 - 7 เม. ย. 2557 - ผู้ป่วย 28,607 ราย - อัตราป่วย 45.03 ต่อ ปชก. แสนคน - เสียชีวิต 31 ราย - อัตราตาย 0.05 ต่อ ปชก. แสนคน Influenza."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลวันที่ 1 ม. ค. 2557 - 7 เม. ย. 2557 - ผู้ป่วย 28,607 ราย - อัตราป่วย 45.03 ต่อ ปชก. แสนคน - เสียชีวิต 31 ราย - อัตราตาย 0.05 ต่อ ปชก. แสนคน Influenza ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี. ค.57 เสียชีวิต 12 ราย เพิ่มเป็น 31 รายในวันที่ 7 เม. ย.57

2 วันที่ 1 ม. ค. 57 - 30 มี. ค. 57 - จำนวนทั้งสิ้น 42 ราย - อัตราป่วย 7.77 ต่อ ปชก. แสนคน Influenza จ. ยโสธร

3 ( อัตราป่วยต่อ ปชก. แสนคน ) ( จังหวัด ) ระดับเขต อัตราป่วย Influenza ระดับเขต วันที่ 1 ม. ค. 57 - 30 มี. ค. 57

4 ( อัตราตายต่อ ปชก. แสนคน ) ( จังหวัด ) ระดับเขต อัตราตาย Influenza(H1N1) ระดับ เขต วันที่ 1 ม. ค. 57 - 11 เม. ย. 57

5 ณ วันที่ 11 เมษายน 2557 - ผู้ป่วยยืนยัน 7 ราย อ. เมือง จำนวน 2 ราย อ. กุดชุม จำนวน 3 ราย อ. คำเขื่อนแก้ว จำนวน 1 ราย อ. ค้อวัง จำนวน 1 ราย - อัตราป่วย 1.29 ต่อ ปชก. แสน คน - เสียชีวิต 2 ราย ( เมือง, คำเขื่อน แก้ว ) - อัตราตาย 0.37 ต่อ ปชก. แสน คน H1N1 จ. ยโสธร

6 ข้อมูลวันที่ 1 ม. ค. 57 - 23 มี. ค. 57 - ผู้ป่วย 48,224 ราย - อัตราป่วย 75.91 ต่อ ปชก. แสนคน - เสียชีวิต 164 ราย - อัตราตาย 0.26 ต่อ ปชก. แสนคน Pneumon ia ระดับประเ ทศ

7 วันที่ 1 ม. ค. 57 - 30 มี. ค. 57 - จำนวนทั้งสิ้น 591 ราย - อัตราป่วย 109.39 ต่อ ปชก. แสน คน - ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โรคปอดบวม จังหวัดยโสธร


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลวันที่ 1 ม. ค. 2557 - 7 เม. ย. 2557 - ผู้ป่วย 28,607 ราย - อัตราป่วย 45.03 ต่อ ปชก. แสนคน - เสียชีวิต 31 ราย - อัตราตาย 0.05 ต่อ ปชก. แสนคน Influenza.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google