งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Nuttawut Suksangjan July 8, 2014 Training POWERPOINT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Nuttawut Suksangjan July 8, 2014 Training POWERPOINT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Nuttawut Suksangjan July 8, 2014 Training POWERPOINT

2 เนื้อหาการอบรม PowerPoint ภาคทฤษฎี 1 การไปใช้ งาน 2เทคนิคการนำเสนองาน 3 การ เตรียมการ สร้าง

3 เนื้อหาการอบรม PowerPoint ภาคปฏิบัติ 5 สิ่งที่ไม่ควร ทำ ? 4การสร้าง

4 ประโยชน์ และการนำไปใช้ สามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย 1

5 ประกอบการแสดง รายการแสดง ชื่อผู้แสดง งานนำเสนอ รายงานการดำเนิน ชี้แจ้งข้อมูล ประโยชน์ และการนำไปใช้

6 สื่อการเรียนการสอน แบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง สื่อผสม ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อยไหว ประชาสัมพันธ์งาน หรือแจ้งข้อมูล VOD ฉายวน แจ้งข้อมูลทางโทรทัศน์ ประโยชน์ และการนำไปใช้

7 2 เทคนิค การนำเสนอ นำเสนออย่างไร ? ให้น่าสนใจ

8 ตัวเราเป็นหลัก อุปกรณ์เป็นตัวเสริม เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

9 ทำให้ดูง่ายเข้าไว้ เรียบง่าย มีลูกเล่นพอเหมาะ

10 เทคนิคการนำเสนอ ใช้ตัวเลขและตัวอักษรให้น้อยที่สุดบนสไลด์ อย่าพูดตาม PowerPoint ควบคุมจังหวะการเปลี่ยนสไลด์ กับการพูด สไลด์ว่าง เปิดโอกาสให้สักถาม

11 เทคนิคการนำเสนอ ใช้สีที่ดูมีชีวิตชีวา ตรงกับเนื้อหาที่นำเสนอ เน้นภาพและกราฟฟิกอื่น ๆ แจกเอกสารในตอนท้ายสุด ไม่ใช่ในระหว่าง การนำเสนอ ตรวจทานสไลด์ให้ดีก่อนนำเสนอ

12 3 การเตรียมตัว สร้าง PowerPoint ขั้นตอนการสร้าง

13 การเตรียมตัว สร้าง PowerPoint เริ่มต้นจากการกำหนดโครงสร้างงานนำเสนอหรือ outline เลือกแม่แบบ หรือ Theme

14 การเตรียมตัว สร้าง PowerPoint เตรียมมีไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง หรือไฟล์วีดีโอ ใช้รูปแทนอักษร ใช้กราฟแทนตัวเลข การเลือกลูกเล่นภาพเคลื่อนไหวหรือ Animations และ Transition เตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ ใช้เครื่องมือและตัวช่วยต่างๆ ที่ทางโปรแกรมมีให้

15 What’s Your Message? POWERPOINT


ดาวน์โหลด ppt By Nuttawut Suksangjan July 8, 2014 Training POWERPOINT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google