งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM เทคนิคสู่ความสำเร็จ การบริการระดับ 7 ดาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM เทคนิคสู่ความสำเร็จ การบริการระดับ 7 ดาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM เทคนิคสู่ความสำเร็จ การบริการระดับ 7 ดาว

2 นางสาวสุภาภรณ์ สัญญะรื่น
โดย นางศิวพร สามัง นายสุเมธ สืบตระกูล นางสาวสุภาภรณ์ สัญญะรื่น

3 การสื่อสารที่ดี ประกอบด้วย ๒ ปัจจัยใหญ่ ดังนี้
1. อวัจนภาษา หมายถึง สิ่งที่สื่อออกไปโดยไม่มีเสียง เช่น เสื้อผ้าที่สวมใส่ สี กลิ่น หน้าตา-สีหน้า สายตา ท่าทาง การยืน การเดิน การนั่ง การวางตัว

4 การสื่อสารที่ดี ประกอบด้วย ๒ ปัจจัยใหญ่ ดังนี้
2. วัจนภาษา หมายถึง การใช้คำพูด ประโยคที่ใช้ น้ำเสียงที่ซ่อนอยู่ในบทสนทนา

5 การแต่งกายที่ถูกต้อง (เสื้อผ้า)

6 การแต่งกายที่ถูกต้อง (ทรงผมหญิง)

7 การแต่งกายที่ถูกต้อง (ทรงผมชาย)

8 การแต่งกายที่ถูกต้อง (รองเท้า)

9 การแต่งกายที่ถูกต้อง (เครื่องประดับ)

10 การแต่งกายที่ถูกต้อง (เนคไท)

11 การให้บริการ คือ ??

12 การให้บริการ คือ  การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ การกระทำที่เปี่ยมไปด้วยความช่วยเหลือหรือการดำเนินการที่เป็นประโชน์ต่อผู้อื่น 

13 พฤติกรรมการบริการที่ดี
ตัวอย่างบุคลิกภาพ และ พฤติกรรมการบริการที่ดี

14 ตัวอย่างบุคลิกภาพและพฤติกรรมการบริการที่ดี
1. การยืน

15 2. เห็นหรือสบตาลูกค้าแต่ไกล
ตัวอย่างบุคลิกภาพและพฤติกรรมการบริการที่ดี 2. เห็นหรือสบตาลูกค้าแต่ไกล

16 3. ทักทาย ต้อนรับ ให้ความช่วยเหลือ
ตัวอย่างบุคลิกภาพและพฤติกรรมการบริการที่ดี 3. ทักทาย ต้อนรับ ให้ความช่วยเหลือ

17 ตัวอย่างบุคลิกภาพและพฤติกรรมการบริการที่ดี
4. การนั่ง

18 “แขม่วพุง ยืดอก ยกปลาย”
ตัวอย่างบุคลิกภาพและพฤติกรรมการบริการที่ดี 5. การเดิน “แขม่วพุง ยืดอก ยกปลาย”

19 6. การเดินผ่านลูกค้า ตัวอย่างบุคลิกภาพและพฤติกรรมการบริการที่ดี
*ระยะไกล *ระยะประชิด

20 7. การส่งสิ่งของให้ผู้อื่น
ตัวอย่างบุคลิกภาพและพฤติกรรมการบริการที่ดี 7. การส่งสิ่งของให้ผู้อื่น

21 ตัวอย่างบุคลิกภาพและพฤติกรรมการบริการที่ดี
8. การเสิร์ฟน้ำ

22 ตัวอย่างบุคลิกภาพและพฤติกรรมการบริการที่ดี
9. การถือเอกสาร

23 ตัวอย่างบุคลิกภาพและพฤติกรรมการบริการที่ดี
10. การเข้า - ออกลิฟท์

24 ตัวอย่างบุคลิกภาพและพฤติกรรมการบริการที่ดี
11. การเปิดประตู

25 “ต้องฝึกจนได้ ฝึกจนเป็น แล้วจะไม่ใช่การเสแสร้งแกล้งทำ ความคิดของคนเราจะสะท้อนออกมาเป็นการกระทำ การกระทำซ้ำๆบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัย นิสัยที่ติดตัวกลายเป็นบุคลิกภาพ บุคลิกภาพคือตัวชี้โชคชะตา และจำไว้เสมอว่า รอยยิ้ม เป็นหัวใจของการให้บริการ” อ. เนตรา เทวบัญชาชัย

26 ข อ บ คุ ณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt KM เทคนิคสู่ความสำเร็จ การบริการระดับ 7 ดาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google