งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hosting ( Hosting, Web Hosting)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hosting ( Hosting, Web Hosting)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hosting ( Hosting, Web Hosting)

2 การเช่าพื้นที่เว็บไซต์ หากต้องการมีเว็บไซต์ ต้องจดโดเมนเนมก่อน จากนั้นทำเว็บให้เสร็จ แล้วจึงเช่า Hosting เพื่อเก็บเว็บไซต์ (โดเมนเนม คือ ชื่อเว็บไซต์ )

3 Domain Name (โดเมน เนม ) คือ
คือ ชื่อเว็บไซต์ (www.yourdomain.com) ที่นักเรียนสามารถเป็นเจ้าของ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่น เพื่อการเรียกหาเว็บไซต์ที่ต้องการบนอินเทอร์เน็ต “ ชื่อเว็บไซต์" คือ สิ่งแรกที่แสดง หรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเตอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก สามารถมีได้ชื่อเดียวในโลกเท่านั้น

4 Sub Domain (โดเมน ย่อย ) คือ
คือ ชื่อเว็บไซต์ย่อยของเว็บไซต์หลัก เกิดจากการที่เราแบ่งชื่อเว็บไซต์ออกเป็นส่วนย่อย เช่น ปกติโดเมนจะเป็น แล้วแบบที่เรียกว่า sub ก็จะเป็นลักษณะ board.mindphp.com  ตรงที่เป็นตัวหนาสีเขียว นั่นก็คือ subdomain  ประโยชน์ของ subdomain ช่วยในการแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บไซต์ ให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น เช่น     - webboard.xxx.com     - wallpaper.xxx.com     - vdo.xxx.com   

5 การตั้งชื่อ โดเมนเนม ชื่อ Domain สามารถใช้ ตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ "-" (ยัติภังค์) ได้ ชื่อ Domain โดยปกติ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข ชื่อ Domain มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ชื่อ Domain ตัวอักษรตัวใหญ่ A-Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก ถือว่าเหมือนกัน ชื่อ Domain ต้องไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยเครื่องหมาย - และต้องไม่มีเว้นวรรค Space

6 ขั้นตอนการสมัคร Hosting ขอพื้นที่เก็บเว็บไซต์ฟรี
1. เข้าเว็บไซต์ คลิกปุ่ม สั่งซื้อ

7 2. กรอกข้อมูล. ใช้ อีเมล ที่มีอยู่จริง และงานได้จริง. นร
2. กรอกข้อมูล ** ใช้ อีเมล ที่มีอยู่จริง และงานได้จริง ** นร. ต้องจำรหัสผ่านให้ได้ด้วยนะคะ กรอกตัวอักษรให้ตรงตามข้างบนคะ แล้ว กดปุ่ม สร้างบัญชี

8 3. จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมา ให้นักเรียนเข้า อีเมล ของนักเรียนที่กรอกลงทะเบียนไว้

9 4. เข้า อีเมล ของนักเรียน คลิกจดหมาย “อีเมลล์ลูกค้าที่สมัคร”
4. เข้า อีเมล ของนักเรียน คลิกจดหมาย “อีเมลล์ลูกค้าที่สมัคร” บอกรายละเอียด อีเมล และรหัสผ่าน

10 5. คลิกจดหมาย “ยืนยันการลงทะเบียน”
คลิก url เว็บไซต์ เพื่อยืนยีนการลงทะเบียน

11 6. เมื่อคลิก url เว็บไซต์ เพื่อยืนยีนการลงทะเบียนแล้ว จะปรากฏหน้าต่างเว็บนี้ขึ้นมา

12 7. คลิกปุ่ม “ Order Now!”

13 8. คลิกปุ่ม “สร้างบัญชีใหม่”

14 9. กรอกข้อมูล โดเมน / โดเมนย่อย
2.ตั้งชื่อโดเมนย่อย และ รหัสผ่าน 1.เลือกโดเมนเป็น .url.ph 3.กรอกตัวอักษรให้ตรงตามข้างบน 4.กดปุ่ม สร้าง

15 10. ตัวอย่างเมื่อกรอกเสร็จแล้ว ของครูตั้งชื่อ “bkkos”

16 11. เมื่อกดปุ่ม “สร้าง” แล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังนี้
นักเรียนจะต้องรอระบบให้ update เพื่อจะใช้งานได้

17 11. จะได้รับ อีเมล ดังนี้ นักเรียนจะต้องรอ 12 ชั่วโมง จึงจะใช้งานได้

18 12. นักเรียนสามารถตรวจสอบได้ โดย กด start พิมพ์ cmd กดเอ็นเทอร์

19 13. พิมพ์ nslookup กดเอ็นเทอร์

20 14. พิมพ์ ชื่อโดเมนเนม ของนักเรียน กดเอ็นเทอร์
3. พิมพ์ ชื่อโดเมนเนม ของนักเรียน กดเอ็นเทอร์ 4. ถ้าขึ้นข้อความนี้ ยังใช้ไม่ได้

21 15. เข้า อีเมล ของนักเรียน เข้าจดหมาย
นักเรียนจะได้….. โฮสต์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ( ที่นักเรียนได้สมัครไว้)

22 16. โหลดโปรแกรม upload website ชื่อโปรแกรม FileZilla ที่ เว็บไซค์โรงเรียน
1.www.tup.ac.th 2.เมนูด้านขวา รองสุดท้าย “แหล่งเรียนรู้” 3. รายวิชา การสร้างเว็บไซค์ 1 (ง23245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4. คลิกโหลด และติดตั้ง : โปรแกรม filezilla (โปรแกรม upload website) นักเรียนสามารถโหลดไฟล์ เกณฑ์การประเมินการสร้างเว็บไซค์ 40 คะแนน ได้เลยคะ

23 17. กรอกข้อมูล โฮสต์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน กดปุ่มเชื่อมต่อด่วน

24 18. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ
1. ดับเบิ้ลคลิกโฟร์เดอร์งานของนักเรียน (ของครูชื่อ web ) 2. คลิกเลือกไฟล์งาน แล้วคลิกขวา เลือกคำสั่ง อัพโหลด 3. ไฟล์ที่ อัพโหลด ได้ จะปรากฏ ณ ช่องนี้


ดาวน์โหลด ppt Hosting ( Hosting, Web Hosting)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google