งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสามารถและตัวชีวัดคะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน ฯ คะแนน เฉลี่ยร้อย ละ S.D. คะแนน เฉลี่ยฯ รวมความสามารถ๓ ด้าน ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๖ 9039.8012.8744.2214.30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสามารถและตัวชีวัดคะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน ฯ คะแนน เฉลี่ยร้อย ละ S.D. คะแนน เฉลี่ยฯ รวมความสามารถ๓ ด้าน ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๖ 9039.8012.8744.2214.30."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความสามารถและตัวชีวัดคะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน ฯ คะแนน เฉลี่ยร้อย ละ S.D. คะแนน เฉลี่ยฯ รวมความสามารถ๓ ด้าน ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๖ 9039.8012.8744.2214.30 โรงเรียนบ้านอ้วน ปี ๒๕๕๖ 9024.804.5727.565.07 โรงเรียนบ้านอ้วน ปี ๒๕๕๕ 9030.455.8233.846.47

3 ความสามารถ และตัวชีวัด คะแ นน เต็ม คะแน น เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเ บนฯ คะแน น เฉลี่ย ร้อย ละ S.D. คะแน น เฉลี่ย ฯ ร้อยละของจำนวนนักเรียน ปี ๒๕๕๖ปรับป รุง พอใช้ดีดี เยี่ยม ความสามารถด้าน ภาษา ระดับประเทศ 3015.094.7850.3015.9318.6834.8232.3614.13 ความสามารถด้าน ภาษา ปี ๕๖ 309.202.4430.678.1380.0020.000.00 ความสามารถด้าน ภาษา ปี ๕๕ 3010.912.7036.369.0018.1854.5527.270.00

4 ความสามารถ และตัวชีวัด คะแ นน เต็ม คะแน น เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเ บนฯ คะแน น เฉลี่ย ร้อย ละ S.D. คะแน น เฉลี่ย ฯ ร้อยละของจำนวนนักเรียน ปี ๒๕๕๖ปรับป รุง พอใช้ดีดี เยี่ยม ความสามารถด้าน คำนวณ ประเทศ 3011.105.0136.9916.7217.2843.4923.3115.93 ความสามารถด้าน คำนวณ ๕๖ 307.903.0726.3310.2430.0050.0020.000.00 ความสามารถด้าน คำนวณ ๕๕ 307.732.4525.768.1827.2763.649.090.00

5 ความสามารถ และตัวชีวัด คะแ นน เต็ม คะแน น เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเ บนฯ คะแน น เฉลี่ย ร้อย ละ S.D. คะแน น เฉลี่ย ฯ ร้อยละของจำนวนนักเรียน ปี ๒๕๕๖ปรับป รุง พอใช้ดีดี เยี่ยม ความสามารถด้าน เหตุผลระดับประเทศ 3013.615.2245.3717.4018.3533.1933.4215.05 ความสามารถด้าน ภาษา ปี ๕๖ 307.702.5425.678.4760.0040.000.00 ความสามารถด้าน ภาษา ปี ๕๕ 3011.822.4039.398.0018.1854.5527.270.00


ดาวน์โหลด ppt ความสามารถและตัวชีวัดคะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน ฯ คะแนน เฉลี่ยร้อย ละ S.D. คะแนน เฉลี่ยฯ รวมความสามารถ๓ ด้าน ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๖ 9039.8012.8744.2214.30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google