งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป-แช่แข็ง และซูริมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป-แช่แข็ง และซูริมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป-แช่แข็ง และซูริมิ
jasumedia Co., Ltd. 99/29 Software Park Building, Moo 4, Chaengwattana Rd., Klong Gleua, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand. Tel +66(0) Fax +66(0) MRP SYSTEM : ประกอบด้วย 9 Modules มีดังนี้ 1. Sales & Marketing System (ระบบงานขาย และการตลาด) 2. Purchase System (ระบบจัดซื้อ) 3. Shipping System (ระบบ Shipping) 4. Material Store System (ระบบคลังวัตถุดิบ) 5. Planning & Production System (ระบบวางแผนการผลิตและการผลิต) 6. Warehouse System (ระบบคลังสินค้า/ห้องเย็น) 7. Quality Control System (ระบบควบคุมคุณภาพ) 8. Production Cost System (ระบบต้นทุนการผลิต) 9. Administrative Tools (เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ) Database เช่น MS SQL,ORACLE, ETC. Open Source, MySQL สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป-แช่แข็ง และซูริมิ ฐานข้อมูลโปรแกรมหลัก ถูกวิจัยออกแบบขึ้นมาอย่างชาญฉลาด รองรับโครงสร้างคุณสมบัติสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งได้ทุกรูปแบบ และมุมมองข้อมูลขององค์กรแต่ละแห่ง อย่างเช่น กุ้ง, ปลาหมึก => กุ้งกุลาดำ, กุ้งขาว,หมึกเจาะ,หมึกสาย => H/O, H/L, PD, PUD, Whole Round, Whole Clean => ดิบ,สุก,ต้ม,ลวก => Block, IQF, Semi IQF =>ขนาด U/10, 50 ตัว/KGS, 70 ตัว/LBS => Packing 1X10, 2X8 => Brand AAA, BBB => และอื่นๆ เป็นต้น โครงสร้างคุณสมบัติ สินค้าที่กล่าวมา เป็นประโยชน์อย่างมากในการค้นหาสินค้าและออกรายงาน เช่น ค้นหาสินค้าคงคลังตามคุณสมบัติสินค้า หรือแม้กระทั่งสามารถค้นหาสินค้าใกล้เคียงค้างสต๊อกหรือที่ทำเก็บเอาไว้ซึ่งมีคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกันตามคำสั่งซื้อของลูกค้า แต่ต่างกันที่ Brand สินค้าเท่านั้น โปรแกรมก็สามารถค้นหารายการมาให้ตัดสินใจได้ว่าจะนำมา Re-Process/Re-Pack หรือไม่ หรือการดูรายงานเฉพาะกุ้งขาว, เฉพาะกุ้งกุลาดำ PD, เฉพาะหมึกเจาะขนาด U/5, ตามยี่ห้อสินค้า และอื่นๆ อีกมรากมาย เนื่องจากวัตถุดิบสัตว์น้ำส่วนมากมีความไม่แน่นอนสูง ทั้งในเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบและการผลิต อีกทั้งไม่สามารถเก็บวัตถุดิบเอาไว้เป็นเวลานานๆ ให้ยังคงสภาพเดิมไว้ได้ ดังนั้นงานจัดซื้อและการผลิตจึงมีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมทั่วไปอยู่มาก ทำให้โปรแกรมบริหารการผลิตอื่นๆ ไม่สามารถรองรับการทำงานได้ แต่โปรแกรม M-FOOD เข้าใจเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงสามารถรองรับงานเหล่านี้ได้ สามารถติดตามได้ตลอดเวลาว่าวัตถุดิบสัตว์น้ำ (RM Tracking) ที่รับเข้ามาในแต่ละวัน เป็นของผู้ขาย/แพ/ฟาร์ม/บ่อและใบเคลื่อนย้ายใดบ้าง และได้ถูกนำไปผลิตได้เป็น Item ใดบ้าง จำนวนเท่าใด และได้ % Yield ในแต่ละขั้นตอนเท่าไหร่ สามารถติดตามได้ตลอดเวลาว่าวัตถุดิบสัตว์น้ำ (RM Tracking) ตลอดว่าได้มาจากขั้นตอนการผลิตอะไรบ้างตลอดทั้งสายของขบวนการผลิต จนไปถึงวัตถุดิบว่า ได้รับมาวันไหน เป็นของผู้ขาย/แพ/ฟาร์ม/บ่อใดและใบเคลื่อนย้ายหมายเลขใด - ระบบต้นทุนการผลิต สามารถเกลี่ยต้นทุนวัตถุดิบแต่ละชุดที่ซื้อเข้ามาไปให้กับสินค้าที่ผลิตได้ ตามหลักการว่าไซร์ใหญ่ควรมีต้นทุนวัตถุดิบที่สูงกว่าไซร์เล็ก และยังต่อเนื่องไปถึงการประเมินการจัดซื้อว่าแต่ละชุดมีการกำไร/ขาดทุนเท่าไหร่ - รองรับงานด้านการส่งออกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถสร้างและพิมพ์เอกสาราต่างๆ จากระบบได้โดยตรง - รายงานและแบบฟอร์มทุกตัวเป็นแบบ External File นั่นคือ สามารถเพิ่มเติม, แก้ไขปรับปรุงได้ตลอดเวลาโดยที่จะไม่มีผลกระทบกับตัวโปรแกรม ระบบคลังสินค้า(ห้องเย็น) และคลังวัตถุดิบมีรูปแบบเป็นแผนผังตำแหน่งแบบ 3 มิติ (Advance 3D Location Map) ซึ่งสามารถสร้างได้เองตามความเป็นจริงของอาคาร ช่วยให้การทำงานคลังสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วง่ายดายและมีประสิทธิภาพสูง


ดาวน์โหลด ppt สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป-แช่แข็ง และซูริมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google