งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชาวหาดทิพย์ผ่านพ้นวันเวลาที่เหนื่อยยาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชาวหาดทิพย์ผ่านพ้นวันเวลาที่เหนื่อยยาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชาวหาดทิพย์ผ่านพ้นวันเวลาที่เหนื่อยยาก
“40 ปี หาดทิพย์ เคียงข้าง ผูกพัน” “เราคือครอบครัวเดียวกัน ผูกพันและสามัคคี รักกันมาสี่สิบปีไม่มีเปลี่ยนแปลง” 40 ปี หาดทิพย์ นับว่าเป็นเส้นทางที่ยาวนาน ของดำเนินธุรกิจในปลายด้ามขวานทอง จากวันที่ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ เข้ามาดำเนินธุรกิจ เมื่อ ตุลาคม 2517 จาก “นครทิพย์” สู่ “หาดทิพย์” จากรถขาย 4 ล้อ เพียง 4 คัน พนักงานประมาณ 200 คน มีพื้นที่การขาย จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล และยะลา ปัจจุบันหาดทิพย์ ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคคา-โคลา ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เรามีรถขาย 260 คัน รถขนส่ง 50 คัน และพนักงานกว่า 1,900 คน เมื่อวันที่ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2531 บริษัทฯได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แปรสภาพเป็น บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ มีสาขา 20 สาขา ทั่ว 14 จังหวัดภาคใต้ 40 ปี หาดทิพย์ เต็มไปด้วยปัญหาที่ท้าทาย สถานการณ์ที่ตื่นเต้น ความสุข ความทุกข์ ที่เราต้องฝ่าฟันไปด้วยกัน ด้วยความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการวางแผนการตลาดที่แตกต่างจากคู่แข่ง มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เราเกี่ยวข้อง ทั้งลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ชาวหาดทิพย์ผ่านพ้นวันเวลาที่เหนื่อยยาก ด้วยวรรคสำคัญที่ CEO มอบให้เมื่อ 40 ปี ก่อนว่า “รจ รย”

2 40 ปี หาดทิพย์ เคียงข้างผูกพัน มุ่งมั่นก้าวไกล
40 ปี หาดทิพย์ เคียงข้างผูกพัน มุ่งมั่นก้าวไกล 40 ปี หาดทิพย์...ยึดถือหลักการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน มุ่งมั่นผลิตสินค้าและการบริการอย่างมีคุณภาพ การอยู่เคียงข้างชุมชน ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับชาวใต้ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการปลูกฝังให้พนักงานทุกคน มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องตลอดจนการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้านประเพณี วัฒนธรรม ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ จ.นครศรีธรรมราช ประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว จ.สุราษฎร์ธานี เทศกาลประเพณี ถือศีล กินผัก ด้านการศึกษา มอบทุนกองบิน56 มอบทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์ มอบทุนการศึกษา กองเรือภาคที่ 2 โครงการแฟนต้ายุวทูต Sprite Music Contest วันเด็กแห่งชาติ

3 ด้านกีฬา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณะประโยชน์สาธารณะกุศล
การแข่งขันวิ่ง ไตรกีฬา ลากูน่า , Iron Man การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในจังหวัดต่างๆ อาทิ จ.สงขลา จ.นครศรีธรรมราช , อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การแข่งขันฟุตบอลยุวชนแฟนต้าสามัคคีคัพ การวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ,งานวิ่งสงขลานานาชาติ , วิ่งผลัดอ่าวไทยสู่อันดามัน ฯลฯ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “โค้กคัพ” ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการทำความสะอาด 2 ฝั่งทะเลไทย (อ่าวไทย - อันดามัน) ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหลุมพี ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โครงการปลูกไทร น้ำตกโตนหมากลิ้ง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา “ สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนโลก ” ณ หมู่บ้านบางจำ ต.ตะกุกเหนือ  อ.วิภาวดี  จ. สุราษฎร์ธานี ด้านสาธารณะประโยชน์สาธารณะกุศล มอบทุนพนักงานเปลและเกียรติบัตรแก่ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานดีเด่น โรงพยาบาลหาดใหญ่ ผู้บริหารบริษัทฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี น้อมถวายถังเก็บน้ำ ให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เพื่อนำไปให้แก่โรงเรียนเสี่ยงภัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1,2,3 นำเรือไฟเบอร์กราส เพื่อไปช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุการณ์เครื่องบินตก จ.สุราษฎร์ธานี ได้เข้าช่วยเหลือในการเบื้องต้น โดยให้การบริการตั้งเต็นท์อำนวยการ อาหาร น้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่และญาติผู้ประสบภัยและเรือขนย้ายผู้ประสบภัยออกจากที่เกิดเหตุ

4 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ภาคใต้ตั้งอยู่บนพื้นที่ ขนาบด้วยทะเล ทั้งด้านตะวันออก และ ตะวันตก จึงทำให้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี และมักจะประสบภัยธรรมชาติ น้ำท่วม พายุ เกิดขึ้นเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดย ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ จึงให้ความสำคัญต่อการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีหลังเกิดเหตุ ทั้งการช่วยเหลือโดยตรง จากผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมถึงการร่วมมือกับสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์ “สึนามิ” ในทะเลอันดามัน พ.ศ. 2547  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลาง ปี พ.ศ. 2554


ดาวน์โหลด ppt ชาวหาดทิพย์ผ่านพ้นวันเวลาที่เหนื่อยยาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google