งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีปีใหม่ 2556. ในวันขึ้นปีใหม่ 1. ลืมและยกเลิกสิ่งที่ไม่ดี ที่ทำมาในปีก่อน 2. สิ่งใด ๆ ดีในปีที่แล้วก็ให้ ปฏิบัติต่อไป 3. สิ่งดี ๆ ใหม่ ๆ ที่ดีให้คิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีปีใหม่ 2556. ในวันขึ้นปีใหม่ 1. ลืมและยกเลิกสิ่งที่ไม่ดี ที่ทำมาในปีก่อน 2. สิ่งใด ๆ ดีในปีที่แล้วก็ให้ ปฏิบัติต่อไป 3. สิ่งดี ๆ ใหม่ ๆ ที่ดีให้คิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีปีใหม่ 2556

2 ในวันขึ้นปีใหม่ 1. ลืมและยกเลิกสิ่งที่ไม่ดี ที่ทำมาในปีก่อน 2. สิ่งใด ๆ ดีในปีที่แล้วก็ให้ ปฏิบัติต่อไป 3. สิ่งดี ๆ ใหม่ ๆ ที่ดีให้คิด ให้ทำเพิ่มในปีใหม่

3 6 ขั้นตอนของการสร้าง คุณธรรมตามหลัก Lawrence kohlberg 1. ปฏิบัติเพราะความกลัว ไม่อยาก เดือดร้อน 2. ปฏิบัติเพราะอยากได้รางวัล 3. ปฏิบัติเพราะอยากเอาใจคนบางคน 4. ปฏิบัติเพราะต้องปฏิบัติตามกฎ 5. ปฏิบัติเพราะต้องการให้ตนดูดี ให้ ได้ชื่อว่าเป็นคนดี 6. ปฏิบัติตามหลักการหรืออุดมการณ์ ของตนเองไม่ต้องการ ให้มีการยกย่องชมเชยหรือให้รางวัล

4 ครูที่เข้าใจ เอาใจใส่ และ ช่วยเหลือเด็กให้ไต่บันได 6 ขั้นตอน ของการพัฒนา คุณธรรม คือ สุดยอดครู

5 คำถามเชิงเป้าหมาย อุดมการณ์ หรือความมุ่งมั่น (purpose) คือ - โรงเรียนของเราดำรงอยู่เพื่อ อะไร - เมื่อมีอยู่ต้องทำอะไรให้แก่ สังคม แก่ชุมชน - อย่างไรเรียกว่า ทำหน้าที่ได้ ดี น่าภาคภูมิใจ - เราจะช่วยกันทำให้โรงเรียน ของเราทำหน้าที่ได้ดี เช่นนั้น ได้อย่างไร

6 คำถามที่สำคัญสำหรับโรงเรียน สำหรับช่วยให้เป็น “ โรงเรียนที่ดี ” มีเพียง 4 คำถาม เท่านั้น คือ 1. ในแต่ละช่วงชั้นเรียน ต้องการ ให้นักเรียนได้ความรู้และทักษะ อะไรบ้าง 2. รู้ได้อย่างไรว่า นักเรียนแต่ละ คนได้เรียนรู้ความรู้และทักษะที่ จำเป็นนั้น 3. ทำอย่างไร หากนักเรียนบางคน ไม่ได้เรียนสิ่งนั้น 4. ทำอย่างไรกับนักเรียนที่เรียน เก่งก้าวหน้าไปแล้ว


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีปีใหม่ 2556. ในวันขึ้นปีใหม่ 1. ลืมและยกเลิกสิ่งที่ไม่ดี ที่ทำมาในปีก่อน 2. สิ่งใด ๆ ดีในปีที่แล้วก็ให้ ปฏิบัติต่อไป 3. สิ่งดี ๆ ใหม่ ๆ ที่ดีให้คิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google