งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย 1. ด. ญ. ศุภรดา จายประมูล เลขที่ 27 2. ด. ญ. เกสรา อินลม เลขที่ 30 3. ด. ญ. ณีรนุช สมศักดิ์ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/8 ชั้น ม.3/8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย 1. ด. ญ. ศุภรดา จายประมูล เลขที่ 27 2. ด. ญ. เกสรา อินลม เลขที่ 30 3. ด. ญ. ณีรนุช สมศักดิ์ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/8 ชั้น ม.3/8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย 1. ด. ญ. ศุภรดา จายประมูล เลขที่ 27 2. ด. ญ. เกสรา อินลม เลขที่ 30 3. ด. ญ. ณีรนุช สมศักดิ์ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/8 ชั้น ม.3/8

2 เสียง (Audio) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยม นำมาใช้กับงานด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถ ถ่ายทอดบรรยากาศและอารมณ์ต่างๆไปยังผู้ชม ได้ ดังนั้น การเลือกใช้เสียงกับงานมัลติมีเดีย อย่างเหมาะสมย่อมสร้างความรู้สึกที่ดีและน่า ประทับใจแก่ผู้ชมงานนำเสนอได้

3 เสียง (Audio) อยู่ในรูปของแบบพลังงาน (Energy) เหมือนพลังงานความร้อน (Hert) และ พลังงานแสง (Light) ที่สามารถถ่ายทอดจากที่ หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งผ่านตัวกลางที่เกิดจากการ สั่น (Vibrating) ของวัตถุ และแปลงให้อยู่ใน รูปแบบคลื่นเสียงประกอบด้วยแอมพลิจูด (Amplitude) และความถี่ (Frequency) โดน ปกติมนุษย์ สามมารถได้ยินเสียงที่มีความถี่อยู่ ระหว่าง 20 ถึง 20,000 เฮริต์

4 เสียงจากธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้บน คอมพิวเตอร์ ด้วยกระบวนการบันทึก (Record) จัดการ (Manipulate) และเล่นเสียง (Playback) แต่ก่อนที่จะผ่านกระบวนการ เหล่านี้ จำเป็นต้องแปลงเสียงให้อยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสมโดยใช้เครื่องมือสำหรับแปลงคลื่น เสียงกับสัญญาณทางไฟฟ้า ได้แก่ ไมโครโฟน (Microphone) ลำโพง (Speaker) เครื่อง ขยายเสียง (Amplifier) และอุปกรณ์ปรับแต่ง เสียง (Audio Mixer)

5 อุปกรณ์สำคัญที่ควบคุมสำหรับการทำงานและ เล่นไฟล์เสียง ได้แก่ การ์ดเสียง (Sound Card) อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณเสียง (Audio Transmission) อุปกรณ์บันทึกเสียง (Audio Mixer)

6 การจัดเก็บไฟล์เสียงในมัลติมีเดีย สามารถ จัดเก็บได้หลากหลายรูปแบบได้แก่ WAV, MID(MIDI), AU(Audio),MP3(MPEG Layer III) เป็นต้น

7 ซอฟต์แวร์ใช้งานเกี่ยวกับภาพและเสียงมีอยู่ มากมายได้แก่ Window Media Player,Winamp, XmultidiaSystem (XMMS),Real player, Musicmatch, Jukebox, JetAudio, Tunes เป็นต้น

8 การนำเสียงมาประยุกต์ใช้งานกับมัลติมีเดีย มี วัตถุประสงค์หลัก คือ ทำให้สามารถเข้าใจถึง เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอได้ดีขึ้น และลดการ สื่อสารในรูปแบบที่ซ้ำซ้อน (Redundancy) รวมทั้งเพิ่มโอกาสการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทาง ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เสียงที่นำมาใช้กับงาน มัลติมีเดียมีหลายประเภท ได้แก่ เสียงพูด (Speech) เสียงเพลง (Music) และเสียงเอฟ เฟ็กต์ (Sound Efffet)

9 คลื่นเสียงประกอบด้วยคุณสมบัติทางฟิสิกส์ ได้แก่ แอมพลิจูด (Amplitude) ความถี่ (Frequency) รูปแบบคลื่น (Waveform) และ ความเร็ว (Speed) ที่ใช้สำหรับถ่านทอดเสียง

10 ขอขอบคุณทุกท่าน ค่ะ !!


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย 1. ด. ญ. ศุภรดา จายประมูล เลขที่ 27 2. ด. ญ. เกสรา อินลม เลขที่ 30 3. ด. ญ. ณีรนุช สมศักดิ์ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/8 ชั้น ม.3/8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google