งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HARDWA RE อุปกรณ์หรือ ชิ้นส่วน ที่ประกอบเป็น คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HARDWA RE อุปกรณ์หรือ ชิ้นส่วน ที่ประกอบเป็น คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 HARDWA RE

3 อุปกรณ์หรือ ชิ้นส่วน ที่ประกอบเป็น คอมพิวเตอร์

4 ส่วนประกอบ ของฮาร์ดแวร์   หน่วยรับข้อมูล หรือโปรแกรม   หน่วยประมวลผล   หน่วยความจำ   หน่วยแสดงผล

5 ทำหน้าที่รับข้อมูล หรือโปรแกรมเข้า สู่หน่วยความจำ หลัก หน่วยรับ ข้อมูล

6 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น หน่วยรับข้อมูล แป้นพิ มพ์

7 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น หน่วยรับข้อมูล เมาส์

8 แทรก บอล

9 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น หน่วยรับข้อมูล ก้าน ควบคุ ม

10 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น หน่วยรับข้อมูล ปากก าแสง

11 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น หน่วยรับข้อมูล สแกน เนอร์

12 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น หน่วยรับข้อมูล กล้อง ดิจิตอล

13 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น หน่วยรับข้อมูล ดิจิไต เซอร์

14 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น หน่วยรับข้อมูล เครื่องอ่าน - เขียน แผ่นบันทึก

15 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น หน่วยรับข้อมูล จอภาพ

16 ทำหน้าที่เก็บ โปรแกรม ข้อมูล และผลลัพธ์ที่เกิด จาก การประมวลผล หน่วยความ จำ

17 แบ่งเป็น 2 ประเภท หน่วยความ จำ หน่วยความจำ หลัก หน่วยความจำ สำรอง

18 ทำหน้าที่เก็บโปรแกรม ข้อมูล และผลลัพธ์ที่เกิด จากการประมวลผล แต่จะ เก็บได้เฉพาะช่วงที่ กระแสไฟเท่านั้น หน่วยความ จำหลัก

19 ทำหน้าที่เก็บ โปรแกรม ข้อมูล และ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการ ประมวลผล สามารถ เก็บ ข้อมูลได้อย่างถาวร หน่วยความ จำสำรอง

20 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น หน่วยความจำ หลัก ได้แก่ ROMRead Only Memory RAMRandom Access Memory

21 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น หน่วยความจำ สำรอง ได้แก่ แผ่นบันทึก ฮาร์ดดิสค์ เทปแม่เหล็ก แผ่นซีดี

22 ทำหน้าที่ ประมวลผล ข้อมูล ตามคำสั่งหรือ โปรแกรมที่ กำหนดไว้ หน่วย ประมวลผล กลาง

23 ประสิทธิภาพถูก กำหนดโดย ประสิทธิภาพของ หน่วย ประมวลผลกลาง  เส้นทางที่ใช้ส่ง ข้อมูล  ความเร็วในการ ทำงานของ หน่วย ประมวลผลกลาง

24   8080   8088   80286   80386   80486   Pentium   Pentium II   Celeron   Pentium III หน่วยประมวลผล กลาง รุ่นต่างๆ ของ INTEL

25 ทำหน้าที่แสดงผล ลัพธ์ที่เกิดจาก การ ประมวผล หน่วย แสดงผ ล

26 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น หน่วยแสดงผล ได้แก่ จอภาพ เครื่องพิมพ์ plotter

27 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น หน่วยแสดงผล จอภาพ

28 เครื่องพิมพ์แบบ Dot matrix

29 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น หน่วยแสดงผล เครื่องพิมพ์แบบ Laser

30 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น หน่วยแสดงผล เครื่องพิมพ์แบบ inkjet

31 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น หน่วยแสดงผล PLOTTER

32 1. หน่วยรับ ข้อมูล และ โปรแกรม ส่วนประกอ บต่างๆ

33 2. หน่วยความ จำหลัก ส่วนประกอ บต่างๆ

34 3. หน่วยความจำ สำรอง ส่วนประกอ บต่างๆ

35 4. หน่วย ประมวลผล ส่วนประกอ บต่างๆ

36 5. หน่วย แสดงผล ส่วนประกอ บต่างๆ

37 1. หน่วยรับ ข้อมูล และ โปรแกรม 2. หน่วยความ จำหลัก 3. หน่วยความจำ สำรอง 4. หน่วย ประมวลผล 5. หน่วย แสดงผล ส่วนประกอ บต่างๆ

38 ขั้นตอน การทำงาน

39 1. CPU สั่งให้ Harddisk อ่านโปรแกรม

40 ขั้นตอน การทำงาน 2. HARDDISK ส่ง โปรแกรมที่อ่านไป ยังหน่วยความจำ หลัก

41 ขั้นตอน การทำงาน 2. โปรแกรมถูกส่ง ต่อไปยัง CPU

42 ขั้นตอน การทำงาน 3. CPU ประมวลผล ตามโปรแกรม และ ส่งสัญญานควบคุม ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ

43 ขั้นตอน การทำงาน 3. ข้อมูลถูกอ่าน เข้ามาทางหน่วย รับข้อมูลและส่ง ต่อไปยัง หน่วยความจำ หลัก

44 ขั้นตอน การทำงาน 4. ข้อมูล ถูกนำไป ประมวลผล ที่ CPU

45 ขั้นตอน การทำงาน 5. ผลลัพธ์ ที่ได้ถูกส่ง มาเก็บที่ หน่วยความ จำหลัก

46 ขั้นตอน การทำงาน 5. ผลลัพธ์ที่ ได้ถูกนำไป แสดงที่หน่วย แสดงผล


ดาวน์โหลด ppt HARDWA RE อุปกรณ์หรือ ชิ้นส่วน ที่ประกอบเป็น คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google