งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 รายชื่ออำเภอและจำนวนประชากร รายชื่อ อำเภอ จำนวน ประชากร อาชีพหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 รายชื่ออำเภอและจำนวนประชากร รายชื่อ อำเภอ จำนวน ประชากร อาชีพหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 รายชื่ออำเภอและจำนวนประชากร รายชื่อ อำเภอ จำนวน ประชากร อาชีพหลัก หมายเหตุ ทั้ง อำ เภ อ ว่างง าน เมือง นครพนม 153,2 273,210 การเกษตร ทำนาปี พืชผัก ยาสูบ หัตถกรรม ท่าอุเทน 57,38 31,536 การเกษตร ทำนาปี ยางพารา สับปะรด สินค้าเกษตร แปรรูป ปลาปาก 51,69 21,226 การเกษตร ทำนาปี ยางพารา มะเขือเทศ หัตถกรรม

2 ศรีสงคราม 66,09 11,487 การเกษตร ทำนาปี ยางพารา มะเขือเทศ สินค้า เกษตรแปรรูป นาทม 22,59 2856 การเกษตร ทำนาปี ทำนาปรัง ยางพารา มะเขือเทศ บ้านแพง 36,11 61,145 การเกษตร ทำนาปี ยางพารา มะเขือเทศ ยาสูบ ข้าวโพดหวาน หัตถกรรม โพนสวรรค์ 54,31 51,936 การเกษตร ทำนาปี มะเขือเทศ พริก ยางพารา รายชื่ออำเภอและจำนวนประชากร รายชื่อ อำเภอ จำนวน ประชากร อาชีพหลัก หมายเหตุ ทั้ง อำเภ อ ว่างง าน

3 รายชื่ออำเภอและจำนวนประชากร รายชื่อ อำเภอ จำนวน ประชากร อาชีพหลัก หมายเหตุ ทั้ง อำเภ อ ว่างง าน นาแก 75,60 71,895 การเกษตร ทำนาปี ยางพารา ถั่วลิสง หัตถกรรม ธาตุพนม 84,81 92,168 การเกษตร ทำนาปี ยาสูบ พืชผัก หัตถกรรม เรณูนคร 45,33 81,731 การเกษตร ทำนาปี ยาสูบ หัตถกรรม

4 รายชื่ออำเภอและจำนวนประชากร รายชื่อ อำเภอ จำนวน ประชากร อาชีพหลัก หมายเหตุ ทั้ง อำเภ อ ว่างง าน กิ่งอำเภอวัง ยาง 14,30 3695 การเกษตร ทำนาปี ถั่วลิสง แตงโม เมล็ดพันธุ์ไม้ ดอก นาหว้า 48,95 71,077 การเกษตร ทำนาปี ยางพารา หัตถกรรม รวม 710,4 40 18,96 2


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 รายชื่ออำเภอและจำนวนประชากร รายชื่อ อำเภอ จำนวน ประชากร อาชีพหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google