งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัญญัติ สมสุพรรณ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัญญัติ สมสุพรรณ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัญญัติ สมสุพรรณ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Information Engineering and Technology Electronics Department Digital Applications PCB Design บัญญัติ สมสุพรรณ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2 Introduction แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นงานศิลปะ ที่ต้องอาศัยความรู้ทางช่าง และทักษะการประกอบ ตรวจสอบแผงวงจรด้วยความปราณีต Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

3 ขั้นตอนการสร้าง 1. จุดประสงค์ นั้นคือจะสร้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานอะไร 1. 1 เพื่อเป็นต้นแบบแผงวงจร ทดลอง - ควรใช้แผ่นพิมพ์เอนกประสงค์ แบบเป็น รูที่ต่อไว้เป็นกลุ่มๆ แบบเป็น รูๆ ด้านจุดบัดกรี(ลายทองแดง) ด้านบนวางอุปกรณ์ Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

4 ขั้นตอนการสร้าง 1. จุดประสงค์ นั้นคือจะสร้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานอะไร 1. 1 เพื่อเป็นต้นแบบแผงวงจร ทดลอง - ควรใช้แผ่นพิมพ์เอนกประสงค์ 1. 2 เพื่อใช้งานจริง หรือค้าขาย - ควรออกแบบแผ่นพิมพ์ Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

5 ขั้นตอนการสร้าง เช่น วงจร Supply
1. จุดประสงค์ จะสร้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานอะไร 2. ต้องมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการสร้าง เช่น วงจร Supply Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

6 ขั้นตอนการสร้าง Diode รู้จักขา cathode
1. จุดประสงค์ นั้นคือจะสร้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานอะไร 2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการสร้าง 3. เตรียมอุปกรณ์ให้ครบตามวงจร (และรู้จักเป็นอย่างดี เช่น) Diode รู้จักขา cathode Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

7 ขั้นตอนการสร้าง 1. จุดประสงค์ นั้นคือจะสร้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานอะไร 2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการสร้าง 3. เตรียมอุปกรณ์ให้ครบตามวงจร (และรู้จักเป็นอย่างดี เช่น) Capasitor Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

8 ขั้นตอนการสร้าง 1. จุดประสงค์ นั้นคือจะสร้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานอะไร 2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการสร้าง 3. เตรียมอุปกรณ์ให้ครบตามวงจร (และรู้จักเป็นอย่างดี เช่น) Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

9 ขั้นตอนการสร้าง 1. จุดประสงค์ นั้นคือจะสร้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานอะไร 2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการสร้าง 3. เตรียมอุปกรณ์ให้ครบตามวงจร (และรู้จักเป็นอย่างดี เช่น) Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

10 ขั้นตอนการสร้าง 1. จุดประสงค์ นั้นคือจะสร้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานอะไร 2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการสร้าง 3. เตรียมอุปกรณ์ให้ครบตามวงจร (และรู้จักเป็นอย่างดี เช่น) Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

11 ขั้นตอนการสร้าง 1. จุดประสงค์ นั้นคือจะสร้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานอะไร 2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการสร้าง 3. เตรียมอุปกรณ์ให้ครบตามวงจร (และรู้จักเป็นอย่างดี เช่น) 4. ทดลองวงจร(เพื่อปรับแต่งตามต้องการ) Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

12 ขั้นตอนการสร้าง ยางลบ ดินสอดำ กระดาษ
1. จุดประสงค์ นั้นคือจะสร้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานอะไร 2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการสร้าง 3. เตรียมอุปกรณ์ให้ครบตามวงจร (และรู้จักเป็นอย่างดี เช่น) 4. ทดลองวงจร(เพื่อปรับแต่งตามต้องการ) 5. อุปกรณ์ในการวาดเขียน ยางลบ ดินสอดำ กระดาษ Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

13 การสร้างแผงวงจร Supply
ตัวอย่าง การสร้างแผงวงจร Supply เพื่อใช้ทดลองกับวงจรบนแผ่น Photo Board เช่น รูปตัวอย่างที่สร้างเสร็จ รูปการต่อใช้งานบน Photo Board Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

14 การวาดลายทอแดงวงจร Supply
1. อ่านวงจร 2. วาดขอบเขตของแผ่นปริ้นส์ด้วยดินสอดำ ลงบนกระดาษ 3. นำอุปกรณ์มากำหนด จุดตำแหน่งบัดกรี Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

15 (ต่อ) การวาดลายทอแดง 4. และนำอุปกรณ์อื่นๆมากำหนดจุดบัดกรี ให้ครบทั้งวงจร เช่น Switch และ Diode Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

16 (ต่อ) การวาดลายทอแดง 4. และนำอุปกรณ์อื่นๆมากำหนดจุดบัดกรี ให้ครบทั้งวงจร Capasister และ IC7805 Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

17 (ต่อ) การวาดลายทอแดง 4. และนำอุปกรณ์อื่นๆมากำหนดจุดบัดกรี ให้ครบทั้งวงจร Resister และ LED ไฟ + Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

18 (ต่อ) การวาดลายทอแดง 5. ลากเส้นลายทองแดง เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์
5. ลากเส้นลายทองแดง เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ ลากเส้นSwitch กับ Adapter Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

19 (ต่อ) การวาดลายทอแดง 5. ลากเส้นลายทองแดง เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์
5. ลากเส้นลายทองแดง เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ ลากเส้น Diode กับ Switch Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

20 (ต่อ) การวาดลายทอแดง 5. ลากเส้นลายทองแดง เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์
5. ลากเส้นลายทองแดง เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ ลากเส้น Capasister กับ Diode ขั้วบวกของ C กับขา Kของ Diode ขั้วลบของ C กับขาลบ Adapter Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

21 (ต่อ) การวาดลายทอแดง 5. ลากเส้นลายทองแดง เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์
5. ลากเส้นลายทองแดง เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ ลากเส้น IC7805 ขา 1 กับขั้วบวกของ C ขา 2 กับขั้วลบของ Cหรือ GND ขา 3 กับไฟบวก หรือ +5Vote ไฟ + Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

22 (ต่อ) การวาดลายทอแดง 5. ลากเส้นลายทองแดง เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์
5. ลากเส้นลายทองแดง เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ ลากเส้น Resister กับ LED ไฟ + Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

23 (ต่อ) การวาดลายทอแดง จะได้ลายวงจรทองแดง และตำแหน่งขาของอุปกรณ์ ไฟ +
Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

24 ชุดการฝึก Pic 16F627A Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

25 1.3 แผงวงจร Pic 16F627A Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

26 1.4 แผงวงจร Pic 16F627A Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

27 1.5 แผงวงจร Pic 16F627A Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

28 1.6 การนำแผงวงจร Pic ไปใช้งาน
Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

29 2.1 แผงวงจร SUPPLY Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

30 2.2 การนำแผงวงจร SUPPLY ไปใช้
จุด Jump +vCC จุด Jump กราวด์ Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

31 2.3 ชุดทดลอง SUPPLY Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

32 3. แผงวงจรเชื่อมต่อชนิดต่างๆ
Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

33 4. แผงวงจรเชื่อมต่อ7-Segment
Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

34 5. ด้านใต้แผงวงจรเชื่อมต่อชนิดต่างๆ
Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

35 5. ตัวอย่างการใช้ชุดทดลอง Pic
Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

36 6 เครื่องมือในการสร้างแผงวงจร
ประกอบด้วย 1. หัวแร้ง ชนิดปลายแหลม มีขนาดไม่เกิน 30 Watts 2. ตะกั่วบัดกรี 60:40 Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

37 (6) ต่อ 4. คีมตัด 5. คีมปากจิ้งจก 3. สว่านเจาะปรินส์
Electronic เทคนิคอุบลราชธานี

38 บัญญัติ สมสุพรรณ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
จบแล้ว..ครับ Thanks บัญญัติ สมสุพรรณ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี Electronic เทคนิคอุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt บัญญัติ สมสุพรรณ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google