งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่เมนู Start - All Programs - TURBO C++ V4.5 และ TURBO C++

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่เมนู Start - All Programs - TURBO C++ V4.5 และ TURBO C++"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่เมนู Start - All Programs - TURBO C++ V4.5 และ TURBO C++

2 เข้าสู่หน้าต่างของ TURBO C++ คลิก OK ข้ามการแนะนำ

3 เข้าสู่หน้าต่างของ TURBO C++ ที่พร้อมจะใช้งาน

4 เริ่มใช้งานโดยคลิกที่ File เพื่อเรียกเมนูรายการ File
การใช้งาน TURBO C++ 4.5 เริ่มใช้งานโดยคลิกที่ File เพื่อเรียกเมนูรายการ File

5 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 กรณีสร้างแฟ้มใหม่ ให้เลือกคลิกที่ New เกิดหน้าต่างแฟ้มชื่อ noname000.cpp

6 ที่หน้าต่างแฟ้มชื่อ noname000.cpp ให้พิมพ์ข้อมูลของชุดคำสั่งตามรูปแบบ
การใช้งาน TURBO C++ 4.5 ที่หน้าต่างแฟ้มชื่อ noname000.cpp ให้พิมพ์ข้อมูลของชุดคำสั่งตามรูปแบบ

7 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 เสร็จแล้ว เรียกเมนู File-Save as เพื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบ xxxxxxxx.cpp

8 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 เสร็จแล้ว เรียกเมนู File-Save as เพื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบ xxxxxxxx.cpp

9 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 เกิดหน้าต่าง Save File as ใส่ชื่อแฟ้มแบบ xxxxxxxx.cpp-เลือกที่เก็บ และ OK

10 หลังจากเก็บแฟ้ม เลือกเมนู Project-Compile เพื่อแปลงภาษาข้อมูลที่สร้าง
การใช้งาน TURBO C++ 4.5 หลังจากเก็บแฟ้ม เลือกเมนู Project-Compile เพื่อแปลงภาษาข้อมูลที่สร้าง

11 เกิดหน้าต่างแจ้งผลการแปลงภาษา หากไม่มีข้อขัดข้องให้คลิก OK
การใช้งาน TURBO C++ 4.5 เกิดหน้าต่างแจ้งผลการแปลงภาษา หากไม่มีข้อขัดข้องให้คลิก OK

12 หลังการแปลงภาษา ให้เลือกเมนู Debug-Run เพื่อดูผลการทำงานของชุดคำสั่ง
การใช้งาน TURBO C++ 4.5 หลังการแปลงภาษา ให้เลือกเมนู Debug-Run เพื่อดูผลการทำงานของชุดคำสั่ง

13 หากการทำงานของชุดคำสั่งไม่มีปัญหา จะเกิดหน้าต่างแสดงผลการทำงาน
การใช้งาน TURBO C++ 4.5 หากการทำงานของชุดคำสั่งไม่มีปัญหา จะเกิดหน้าต่างแสดงผลการทำงาน

14 การใช้งาน TURBO C++ 4.5 ปิดหน้าต่างแสดงผลการทำงาน เพื่อกลับมาสู่ชุดคำสั่งหลังการทำงานไม่มีปัญหา

15 เมื่อต้องการออกจาก TURBO C++ V4.5 เลือกเมนู File-Exit


ดาวน์โหลด ppt ที่เมนู Start - All Programs - TURBO C++ V4.5 และ TURBO C++

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google