งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบเงื่อนไขใน PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบเงื่อนไขใน PHP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบเงื่อนไขใน PHP
ไมตรี ริมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2 การตรวจสอบเงื่อนไขใน PHP
if if…else if…else if while และ do … while for Switch foreach ตรวจสอบเงื่อนไข ทำซ้ำ หรือ วนลูป

3 ตรวจสอบเงื่อนไขด้วยคำสั่ง IF
เหตุการณ์ ทำงาน IF เป็นจริง

4 รูปแบบการใช้ IF รูปแบบคำสั่ง if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) {
// งานที่จะต้องทำ โค้ดที่ใช้ในการประมวลผล หลัง ตรวจสอบเหตุการณ์แล้วมีค่าเท่ากับ True }

5 If else เป็นคำสั่ง if เหมือนเดิม แต่เพิ่มสถานการณ์ว่า ถ้ามีเหตุการณ์เป็นเท็จเกิดขึ้นจะให้ทำงานอะไร ดังแผนภาพ เหตุการณ์ ทำงาน ทำงาน if else เป็นจริง เป็นเท็จ

6 รูปแบบการใช้ IF รูปแบบคำสั่ง if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) {
งานที่จะต้องทำ } else

7 เงื่อนไข elseif คำสั่ง elseif เป็นคำสั่งสำหรับสร้างเงื่อนไขการทำงานของโปรแกรมว่า ถ้าเหตุการณ์แรกเป็นจริง ก็จะให้ทำงานตามที่กำหนดไว้              แต่ถ้าไม่เป็นจริงให้เข้าสู่สถานการณ์ที่ 2 ที่เตรียมไว้ ถ้าเป็นจริงก็ให้ทำงานตามที่กำหนด              แต่ถ้าไม่เป็นจริงก็ให้ทำงานตามที่กำหนดไว้ถัดไป

8 เงื่อนไข elseif ทำงาน if else ทำงาน เป็นจริง เป็นเท็จ เหตุการณ์

9 รูปแบบคำสั่งการทำงาน elesif
รูปแบบคำสั่ง if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) { งานที่จะต้องทำ } else if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) {งานที่จะต้องทำ} else {งานที่จะ ต้องทำ}

10 if(): ... endif เหตุการณ์ เหตุการณ์ เหตุการณ์ จบ
เท็จไม่ทำงานส่งเหตุการณ์ทำงานต่อไป จริงทำงาน เหตุการณ์ จริงทำงาน เท็จไม่ทำงานส่งเหตุการณ์ทำงานต่อไป เหตุการณ์ จริงทำงาน เท็จไม่ทำงานส่งเหตุการณ์ทำงานต่อไป จบ สิ้นสุดการทำงาน

11 รูปแบบคำสั่ง รูปแบบคำสั่ง
if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ):      งานที่ต้องทำ;       งานที่ต้องทำ; elseif ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ):       งานที่ต้องทำ;       งานที่ต้องทำ; else;       งานที่ต้องทำ; endif; จบงาน

12 วนรอบการทำงานด้วยคำสั่ง while
คำสั่ง while เป็นคำสั่งสร้างเงื่อนไขให้ทำงานวนรอบซ่ำๆกัน จนกว่าตัวแปรที่กำหนดจะมีค่าครบตามเงื่อนไข               while จะนำเอาเรื่องของการกำหนดค่าให้กับตัวแปรหรือ Assignment Operators เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การ Assignment   ค่าให้กับ  Operators ก็คือการสร้างเงื่อนไขและกำหนดค่าให้กับตัวแปรเป็นค่าต่างๆ จนครบที่กำหนด ตัวอย่าง ลองนึกถึงการนับเลข หรือการให้คะแนน ถ้าถูกต้อง จะมีค่าเท่ากับ 1 และเพิ่มค่าให้ 1 คะแนน

13 วนรอบการทำงานด้วย while
เงื่อนไข งานที่ต้องทำ รูปแบบคำสั่ง  กำหนดค่าตัวแปรเริ่มต้น(Assignment Operators)       while ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ){ งานที่จะต้องทำ}

14 วนรอบการทำงานด้วย while

15 วนรอบการทำงานด้วยคำสั่ง for
เงื่อนไข งานที่ต้องทำ รูปแบบคำสั่ง   for ( สถานการณ์1 ; สถานการณ์ 2 ; สถานการณ์ 3; ){ งานที่จะต้องทำ}

16 หยุดการทำงานด้วยคำสั่ง break
for เงื่อนไข งานที่ต้องทำ break หยุดการทำงาน

17 รูปแบบคำสั่ง break รูปแบบคำสั่ง for ( สถานการณ์1 ; สถานการณ์ 2 ; สถานการณ์ 3; ) { เงื่อนไขสำหรับหยุดการทำงาน} ทำงาน

18 สร้างทางเลือกด้วยคำสั่ง switch
คำสั่ง switch ใช้ในการสร้างทางเลือกที่หลากหลาย คล้ายกับ if แต่จะมีเพียงหนึ่งทางเลือกออกจากทำงาน โดยผลลัพธ์ที่ได้จากตรวจสอบเหตุการณ์หรือนิพจน์อยู่ในรูปของ Boolean คือ True/False

19 สร้างทางเลือกด้วยคำสั่ง switch
รูปแบบคำสั่ง Switch (นิพจน์) { Case choice1: // เงื่อนไขที่ตรงกับ choice1 Break; Case choice2: // เงื่อนไขที่ตรงกับ choice2 Default: // นิพจน์ที่ใช้ประมวลผล เมื่อเงื่อนไขไม่ตรงกับ case ใด ๆ เลย }

20 สร้างทางเลือกด้วยคำสั่ง switch

21 อ้างอิง http://php.net/manual/en/control-structures.switch.php
php ฉบับโปรแกรมเมอร์. กิตติ ภักดีวัฒนะกุล . เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2545 ดร.ภาสกร เรืองรอง. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบเงื่อนไขใน PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google