งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลสารสนเทศนคร ชัยบุรินทร์ ทพ. นิติโชติ 22/05/2557 สรุปผลงาน คตค. งวดแรก ตค.2556- เมย.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลสารสนเทศนคร ชัยบุรินทร์ ทพ. นิติโชติ 22/05/2557 สรุปผลงาน คตค. งวดแรก ตค.2556- เมย.2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลสารสนเทศนคร ชัยบุรินทร์ ทพ. นิติโชติ นิลกำแหง @ 22/05/2557 www.r9health.org สรุปผลงาน คตค. งวดแรก ตค.2556- เมย.2557

2 คะแนนราย รพสต. จำนวน นสค. ราย CUP จำนวนค่าตอบแทน ตามประเภทบุคลากร จำนวนคาบออกให้บริการ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่ต้องจ่าย จำนวนเงิน QOF ราย CUP สรุป คะแนน และการจ่าย ค่าตอบแทน คตค. งวดที่ 1

3 ใช้ คะแนน ณ วันที่ 15 พค.2557

4 จำนวน หน่วยบริการตามช่วง คะแนน ระดับคะแนน >7070-8081-9091-95 96- 100 รวม โคราช 54601166669365 ชัยภูมิ 5032512821182 บุรีรัมย์ 5758694324251 สุรินทร์ 8055513312231 ระดับคะแนน >7070-8081-9091-9596-100 โคราช 14.816.431.818.118.9 ชัยภูมิ 27.517.628.015.411.5 บุรีรัมย์ 22.723.127.517.19.6 สุรินทร์ 34.623.822.114.35.2 ร้อยละ หน่วยบริการตามช่วงคะแนน

5 แผนภูมิแสดงคะแนน จำแนกตาม ระดับ

6 การจัดสรร QOF และค่าตอบแทนราย CUP จ. ชัยภูมิ CUP เงินจัดสรร QOF รอบแรก ค่าตอบแทนงวด แรก ร้อยละ รพ. ซับใหญ่ 326,898.00 168,30051.5 รพ. บำเหน็จณรงค์ 1,157,384.80 573,18049.5 รพ. คอนสาร 1,388,472.80 672,81048.5 รพ. ชัยภูมิ 3,528,296.20 1,481,94042.0 รพ. จัตุรัส 1,588,186.60 602,34037.9 รพ. เทพสถิต 1,568,824.40 590,28037.6 รพ. คอนสวรรค์ 1,112,025.20 401,85036.1 รพ. ภูเขียว 2,760,615.00 926,61033.6 รพ. เกษตรสมบูรณ์ 2,354,838.20 721,50030.6 รพ. เนินสง่า 576,404.40 170,64029.6 รพ. ภักดีชุมพล 699,498.80 203,45029.1 รพ. บ้านแท่น 1,006,720.00 288,63028.7 รพ. แกร้งคร้อ 2,009,693.40 501,57025.0 รพ. บ้านเขว้า 1,066,722.80 240,78022.6 รพ. หนองบัวแดง 2,313,053.60 392,07017.0 รพ. หนองบัวระเหว 841,755.20 125,64014.9 เฉลี่ย 24,299,389.40 8,061,59033.2

7 CUPQOF(55%) ผลรวม ของ p4pp ร้อยละ 1 โรงพยาบาลโนนดินแดง 629,400 373,20059.3 2 โรงพยาบาลปะคำ 1,034,233 508,68049.2 3 โรงพยาบาลกระสัง 2,373,657 1,132,80047.7 4 โรงพยาบาลพุทไธสง 1,003,860 404,70040.3 5 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 853,910 342,72040.1 6 โรงพยาบาลสตึก 2,404,316 954,84039.7 7 โรงพยาบาลห้วยราช 814,528 309,42038.0 8 รพ. สต. บุลาว ตำบลสะแก โพรง 649,134 246,30037.9 10 โรงพยาบาลพลับพลาชัย 991,247 375,21037.9 11 รพ. สต. ยาง ตำบลบ้านยาง 886,915 330,24037.2 12 รพ. สต. สองห้อง ตำบลบ้าน ด่าน 681,080 253,50037.2 13 โรงพยาบาลหนองหงส์ 1,071,356 385,68036.0 14 โรงพยาบาลหนองกี่ 1,581,809 532,17033.6 15 โรงพยาบาลคูเมือง 1,468,295 483,30032.9 16 โรงพยาบาลลำปลายมาศ 2,841,267 909,30032.0 17 รพ. สต. โคกกลาง ตำบลกลัน ทา 592,592178,98030.2 18 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 788,931 221,40028.1 19 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชย พจน์ 598,512 162,72027.2 20 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 698,698 187,23026.8 21 โรงพยาบาลนางรอง 2,422,620 618,99025.6 22 โรงพยาบาลบ้านกรวด 1,701,557 411,12024.2 23 โรงพยาบาลละหานทราย 1,643,442 394,68024.0 24 โรงพยาบาลแคนดง 740,940 170,61023.0 25 โรงพยาบาลประโคนชัย 2,910,536 654,33022.5 26 โรงพยาบาลชำนิ 777,462 156,96020.2 27 รพ. สต. บัว ตำบลบ้านบัว 883,397 171,03019.4 28 รพ. สต. หัววัว ตำบลเสม็ด 1,013,441 189,84018.7 29 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 568,253 98,10017.3 รวม 34,625,391 11,158,05032.4 การจัดสรร QOF และค่าตอบแทนราย CUP จ. บุรีรัมย์

8 รูปแบบการจัดทำข้อมูลเพื่อคิด คะแนน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ รหัส สถาน บริการ รพสต CUP/CU P Split CUP/CU P Split name อำเภอ คะแนน % งบจาก สปสช. POP UC สัดส่วน นสค : ปชก นสค. คาบ ระดับ จำนวนเงินที่ต้องจ่าย เงินที่ ต้องจ่าย (%) 55%100% วิชาการทั่วไป วิชาการทั่วไปวิชาการทั่วไปรวม 1 02878 รพ. สต. บุ ลาว ตำบล สะแก โพรง 02878 รพ. สต. บุ ลาว ตำบล สะแก โพรง เมือง บุรีรัมย์ 95.88 172,858. 40314,2886,0441,007421054045064,80027,00091,800 53.11

9 สรุปจำนวนค่าตอบแทนทั้งเขต ราย จังหวัด จังหวัด จำนวน หน่วยงาน ปฐมภูมิ ค่าตอบแทน ( บาท ) นครราชสีมา 387 22,104,450.00 ชัยภูมิ 182 8,061,590.00 บุรีรัมย์ 251 11,158,050.00 สุรินทร์ 231 0 รวม1,051

10 จังหวัด QOFP4PP ร้อยละ นครราชสีมา 56,503,018.00 22,104,450.00 39.12 ชัยภูมิ 24,299,389.40 8,061,590.00 33.18 บุรีรัมย์ 34,625,390.80 11,158,050.00 32.23 สุรินทร์ 29,861,517.4000

11 จังหวัด QOFP4PP ร้อยละ โคราช 56,503,018.00 22,104,450.00 39.12 ชัยภูมิ 24,299,389.40 8,061,590.00 33.18 บุรีรัมย์ 34,625,390.80 11,158,050.00 32.23 สุรินทร์ 30,136,020.2030

12 การตรวจสอบข้อมูลระดับอำเภอ

13

14 การตรวจสอบหลักฐานประกอบ ตัวชี้วัด

15 การตรวจสอบข้อมูล หลักฐาน KPI การมีส่วนร่วม ระดับ อำเภอ 37 อำเภอ 39 อำเภอ 88 อำเภอ

16 แสดงร้อยละการ Upload เอกสาร ของอำเภอ

17 การ Ranking คะแนน

18


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลสารสนเทศนคร ชัยบุรินทร์ ทพ. นิติโชติ 22/05/2557 สรุปผลงาน คตค. งวดแรก ตค.2556- เมย.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google