งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย พิชญา สุธีวีระขจร

3 การปฐมพยาบาล (FIRST AID)
การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ ที่เกิดเหตุโดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ ก่อนนำส่งร.พ.

4 วัตถุประสงค์ ช่วยชีวิต ป้องกันความพิการ บรรเทา ความเจ็บปวด

5 หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล
1. 2. อย่าเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในทันที (DON’T MOVE ) 3. ใช้สติ สำรวจสถานการณ์อย่างรวดเร็ว ( LOOK ) ช่วยเหลือด้วยความนุ่มนวล ระมัดระวัง ( TREAT GENTLY )

6 สัญญาณชีพ (VITAL SIGN)
การหายใจ ชีพจร อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียล 12 – 20 ครั้ง / นาที 60 – 90 ครั้ง / นาที

7 ใช้เวลาสั้นๆในเรื่องต่อไปนี้
สำรวจสถานการณ์ ใช้เวลาสั้นๆในเรื่องต่อไปนี้ ความปลอดภัย  จำนวนผู้บาดเจ็บ  ความรุนแรง (ดูอาการ)

8

9

10 การประเมินการบาดเจ็บ
ปลุกเขย่าตัว เรียกชื่อ

11 ถ้าไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ(หมดสติ)
ร้องเรียกคนช่วย (โทร )

12 3. เปิดทางเดินหายใจ ตรวจการหายใจ ตาดู หูฟัง แก้มสัมผัส
ใช้เวลาตรวจ 10 วินาที

13 ไม่หายใจ ประเมิน การ หายใจ เป่าปาก 2 ครั้ง นวดหัวใจ 30 ครั้ง
นวดหัวใจ 30 ครั้ง จัดท่านอนที่ปลอดภัย ไม่หายใจ

14 การขอความช่วยเหลือ รายละเอียด : เหตุการณ์ 2. สถานที่เกิดเหตุ
2. สถานที่เกิดเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ 4. การปฐมพยาบาล จำนวนผู้ช่วยเหลือ 6. ชื่อ นามสกุล โทรฯ ผู้แจ้ง

15 การประเมินการบาดเจ็บ และจัดท่านอนที่ปลอดภัย
ฝึกทักษะ การประเมินการบาดเจ็บ และจัดท่านอนที่ปลอดภัย

16 การปฐมพยาบาล บาดแผลชนิดต่างๆ

17 แผลช้ำ หัวโน ห้อเลือด ห้าม! คลึง ขยี้ หรือนวดด้วยความร้อนใน 24 ชม.แรก
แผลช้ำ หัวโน ห้อเลือด ประคบความเย็นภายใน 24 ชม.แรก ต่อมาให้ประคบร้อน ห้าม! คลึง ขยี้ หรือนวดด้วยความร้อนใน 24 ชม.แรก

18 แผลถลอก แผลตื้น ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาด ใส่ยาหรือไม่ก็ได้ ปิดแผลหรือไม่ก็ได้

19 แผลฉีกขาด...ลึก....กว้าง ห้ามเลือด

20 เลือดกำเดา(เลือดออกจากจมูก)
ก้มศีรษะไปข้างหน้า บีบจมูกนานประมาณ 5-10 นาที ถ้ามีกระเป๋าน้ำแข็งให้วางบนหน้าผาก ห้าม! สั่งน้ำมูก แคะ หรือขยี้จมูก

21 ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือด (ใช้ผ้าสามเหลี่ยม)

22 ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือด (ใช้ผ้าสามเหลี่ยม)
คล้องแขน ปลายมือสูงเล็กน้อย

23 การห้ามเลือดในส่วนต่างๆ

24

25 การบาดเจ็บของกระดูกและข้อ
ข้อพลิก / แพลง ปวด บวม เสียกำลัง

26 การปฐมพยาบาล หลัก 4ย.=RICE
1. หยุด (Rest) หยุดเคลื่อนไหว ข้อที่บาดเจ็บ พักในท่าที่สบายที่สุด

27 ประคบด้วยความเย็นใน 24 ชั่วโมงแรก
2. เย็น (Ice) ประคบด้วยความเย็นใน 24 ชั่วโมงแรก ประคบครั้งละ ~ 15 – 20 นาที

28 3. ยึด (Compress) พันยึด ด้วยผ้าม้วนยืด

29 4. ยก (Elevation) ยกอวัยวะส่วนที่บาดเจ็บให้สูงขึ้น เพื่อช่วยลด อาการปวด และบวม

30 ฝึกปฏิบัติการพันข้อมือ-ข้อเท้า

31 แขน/ขาปวดมาก,บวม,รูปร่างผิดปกติ
เกิดอุบัติเหตุ แขน/ขาปวดมาก,บวม,รูปร่างผิดปกติ

32 ใช้หลัก 4ย. + เข้าเฝือก/ดาม
การปฐมพยาบาล ใช้หลัก 4ย. + เข้าเฝือก/ดาม

33 ฝึกปฏิบัติ ข้อมือหัก ปลายแขนหัก

34 ข้อศอกหัก ต้นแขนหัก

35 การเคลื่อนย้ายแบบต่างๆ

36 การพยุงเดิน

37 2 มือ 3 มือ 4 มือ

38

39 การอุ้ม

40 การแบก

41 อุ้มคู่กอดหลัง ไม่ใช้เก้าอี้ ใช้เก้าอี้

42 การลาก

43 การเคลื่อนย้ายท่านอน

44 การเคลื่อนย้ายโดยใช้เปล
ใช้ไม้พลอง ใช้ผ้าห่มม้วนขอบ

45 การทำเปลนอนด้วยมือ

46 การเคลื่อนย้ายด้วยเปลแข็ง

47


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google