งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมธรรม์ MercedesBenz และ TOYOTA ประเภท 1( แคมเปญ ) เป็นกรมธรรม์แคมเปญ ประเภท 1 สำหรับรถรหัส 110 ยี่ห้อ - MercedesBenz รุ่น C-Class และ E-Class - Toyota.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมธรรม์ MercedesBenz และ TOYOTA ประเภท 1( แคมเปญ ) เป็นกรมธรรม์แคมเปญ ประเภท 1 สำหรับรถรหัส 110 ยี่ห้อ - MercedesBenz รุ่น C-Class และ E-Class - Toyota."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมธรรม์ MercedesBenz และ TOYOTA ประเภท 1( แคมเปญ ) เป็นกรมธรรม์แคมเปญ ประเภท 1 สำหรับรถรหัส 110 ยี่ห้อ - MercedesBenz รุ่น C-Class และ E-Class - Toyota รุ่น Camry และ Altis พิจารณารับประกันโดยกำหนดทุน ประกันที่ 80% ของราคารถยนต์ขณะเอาประกัน *** ไม่สามารถเลือกทุนประกันได้ เฉพาะรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในการกิจการส่วนตัว เท่านั้น ไม่รวมรถรับจ้างหรือให้เช่า กรมธรรม์นี้เป็นอัตราเบี้ยคงที่ไม่สามารถให้ส่วนลด ใดๆ ได้

2 รายละเอียดการรับประกัน กรมธรรม์ MercedesBenz และ TOYOTA ประเภท 1 ( แคมเปญ ) ยี่ห้อ / รุ่นรถอายุรถ ช่วงทุนประกันภัย ที่รับ ลดจากเบี้ยสุทธิ หรือ เบี้ยรวมภาษี อากรของ อัตราเบี้ย ( เล่ม สีเขียว ) MercedesBenz C-Class (110) 2 ปี 400,000 - 2,500,000 20% MercedesBenz C-Class (110) ตั้งแต่ 3 ปีขึ้น ไป 400,000 - 2,500,000 25% MercedesBenz E-Class (110) 2 ปี 450,000 - 3,000,000 20% MercedesBenz E-Class (110) ตั้งแต่ 3 ปีขึ้น ไป 450,000 - 3,000,000 25% TOYOTA Camry (110) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้น ไป 350,000 - 900,000 20% TOYOTA Altis (110) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้น ไป 300,000 - 650,000 20%

3 ความคุ้มครองต่อคนต่อครั้ง ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของ บุคคลภายนอก 500,000 - 10,000,000 1,000,000 ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ---- ตามทุน ประกัน อุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถเพื่อผู้ ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน ค่ารักษาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถประกัน การประกันตัวผู้ขับขี่ 50,000 - ไม่เกิน 7 ที่ นั่ง 250,000 จำนวนจำกัดความรับผิดชอบ กรมธรรม์ MercedesBenz และ TOYOTA ประเภท 1 ( แคมเปญ ) ซ่อมอู่ ธรรมดา สำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง การใช้ส่วนบุคคล ( รหัส 110)

4 การคีย์กรมธรรม์ MercedesBenz และ TOYOTA ประเภท 1( แคมเปญ ) เลือกหัวข้อ Quotes & Cover Notes ( บันทึกข้อมูลใบเสนอราคา ) เข้าหน้าจอ UN643 เลือกความคุ้มครองประเภท 1 แผน Z


ดาวน์โหลด ppt กรมธรรม์ MercedesBenz และ TOYOTA ประเภท 1( แคมเปญ ) เป็นกรมธรรม์แคมเปญ ประเภท 1 สำหรับรถรหัส 110 ยี่ห้อ - MercedesBenz รุ่น C-Class และ E-Class - Toyota.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google