งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนบัตรไทย ที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน ฉบับละ ๑, ๐๐๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พ. ย. ๒๕๔๘ ฉบับละ ๑, ๐๐๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พ. ย. ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนบัตรไทย ที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน ฉบับละ ๑, ๐๐๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พ. ย. ๒๕๔๘ ฉบับละ ๑, ๐๐๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พ. ย. ๒๕๔๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนบัตรไทย ที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน ฉบับละ ๑, ๐๐๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พ. ย. ๒๕๔๘ ฉบับละ ๑, ๐๐๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พ. ย. ๒๕๔๘

2 ธนบัตรไทย ที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน ฉบับละ ๕๐๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑ ส. ค. ๒๕๔๔ ฉบับละ ๕๐๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑ ส. ค. ๒๕๔๔

3 ธนบัตรไทย ที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน ฉบับละ ๑๐๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๑ ต. ค. ๒๕๔๘ ฉบับละ ๑๐๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๑ ต. ค. ๒๕๔๘

4 ธนบัตรไทย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ฉบับละ ๕๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑ ต. ค. ๒๕๔๗ ฉบับละ ๕๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑ ต. ค. ๒๕๔๗

5 ธนบัตรไทย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ฉบับละ ๒๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๓ มี. ค. ๒๕๔๖ ฉบับละ ๒๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๓ มี. ค. ๒๕๔๖

6 ธนบัตรไทย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ฉบับละ ๒๐ บาท แบบใหม่ เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑ เม. ย. ๒๕๕๖ ฉบับละ ๒๐ บาท แบบใหม่ เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑ เม. ย. ๒๕๕๖

7 ธนบัตรไทย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ฉบับละ ๕๐ บาท แบบใหม่ เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑๘ ม. ค. ๒๕๕๕ ฉบับละ ๕๐ บาท แบบใหม่ เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑๘ ม. ค. ๒๕๕๕

8 ธนบัตรไทย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ฉบับละ ๕๐๐ บาท แบบใหม่ เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑๒ พ. ค. ๒๕๕๗ ฉบับละ ๕๐๐ บาท แบบใหม่ เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑๒ พ. ค. ๒๕๕๗


ดาวน์โหลด ppt ธนบัตรไทย ที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน ฉบับละ ๑, ๐๐๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พ. ย. ๒๕๔๘ ฉบับละ ๑, ๐๐๐ บาท เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พ. ย. ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google