งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาล

2 การจัดการในสถานบริการสุขภาพ
การจัดการโดยทั่วไป 1. ติดป้ายแสดง ที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับกลุ่มอาการ 2. ประเมินและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อให้เร็วที่สุด

3

4 การจัดการผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไปรับการรักษารพ.ที่ใกล้ที่สุด
1. ให้ได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด รายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งรพ.ที่เหมาะสม 2. ควรจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนอากาศที่ดี เป็นห้องเดี่ยวแยกจากผู้ป่วยอื่นอย่างน้อย 1 เมตร

5 การแยกผู้ป่วย 1. แยกจุดรอตรวจและจุดรับการรักษาให้ห่างจากผู้ป่วยอื่นอย่างน้อย 1 เมตร 2. ถ้าไม่สามารถแยกได้ให้รวมกลุ่มผู้ที่มีอาการเหมือนกันไว้ด้วยกัน แล้วแยกผู้ป่วยอื่นห่างออกไป 1 เมตร * ผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น มะเร็ง เอดส์ หรือโรคอื่น มีโอกาสติดเชื้อง่ายต้องแยกผู้ป่วยเหล่านี้ออก *

6

7 การดูแลสิ่งแวดล้อมด้านการระบายอากาศ
- ให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ เปิดหน้าต่าง ประตูทุกบาน ให้อากาศมี การไหลเวียนที่ดี

8 สุขอนามัยของทางเดินหายใจ
- แนะนำผู้ป่วย ญาติ บุคลากรสุขภาพใช้กระดาษทิชชูปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม แล้วล้างมืออย่างถูกวิธี - การใส่หน้ากากอนามัย

9

10

11 การทำความสะอาดมือ - เป็นมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ - ควรมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้ทำความสะอาดมือเสมอ - สมาชิกในครอบครัวควรกระตุ้นให้ล้างมือบ่อยๆหลังจากสัมผัสผู้ป่วย สิ่งของ สิ่งแวดล้อมในห้องผู้ป่วย

12

13 การใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง
- ใช้สำหรับบุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ญาติที่เข้าเยี่ยม - ในการดูแลปกติใช้ ถุงมือ Surgical mask กาวน์ แว่นตา - ใน Aerosol producing procedures ใช้ กาวน์กันน้ำ หมวก แว่นตาหรือ Face shield N-95หรือN-100 P-100

14

15

16

17

18

19

20 การทำความสะอาดสถานพยาบาล
เช็ดเปียกแทนการใช้ไม้กวาดแห้ง ใช้น้ำผสมผงซักฟอกหรือสบู่ในการทำความสะอาดทั่วไป การทำความสะอาดสิ่งขับถ่าย สารคัดหลั่ง หรือละอองฝอยจากผู้ป่วย โดย 1. สวมถุงมือยาง 2. เช็ดสิ่งขับถ่ายของผู้ป่วยบนพื้นผิวออกให้มากที่สุดโดยใช้ผ้าหรือกระดาษก่อนทำความสะอาดด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือสบู่ 3. ทำความสะอาดพื้นผิวโดย 70% Alcohol

21 การทำความสะอาดเครื่องมือ
เช็ดด้วย 70% Alcohol หลังการใช้ทุกครั้ง เช่น Stethoscope รถเข็น ควรใช้อุปกรณ์ Disposable

22 การซักฟอก วิธีการในปัจจุบันที่ปฏิบัติของรพ.เพียงพอ โดยการใช้อุณหภูมิการซัก 70 องศาเซลเซียส และใช้ผงฟอกขาว เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้อง เหมาะสม

23 การเตรียม 0.05% bleach Cold water 1000 cc. Sodium hyprochloride 10 cc.
(2 ช้อนชา) ผสมใช้ใน 1 วัน

24 การขนส่งสิ่งส่งตรวจที่เก็บจากตัวผู้ป่วย
การเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยไปยังหน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต้องเก็บในวัสดุที่ป้องกันการรั่วไหล และมีการเขียนกำกับอย่างชัดเจนถึงชนิดของสิ่งตรวจ วิธีการเก็บ และวิธีการส่งตรวจ

25

26 การจัดการขยะ ขยะจากผู้ป่วยถือเป็นขยะติดเชื้อ

27

28 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google