งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Internet ในการ เรียน คอมพิวเตอร์สมัยนี้ กล้วยเรียก “ พี่ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Internet ในการ เรียน คอมพิวเตอร์สมัยนี้ กล้วยเรียก “ พี่ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การใช้ Internet ในการ เรียน

3 คอมพิวเตอร์สมัยนี้ กล้วยเรียก “ พี่ ”

4 “ ศัพท์แสง ” ที่ทำ ให้ตาสว่าง

5 เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยไม่ ต้องปรึกษาแพทย์ แต่เมื่อใดที่ คุณเจอศัพท์แปลกๆ และไม่ เข้าใจให้อีเมล์มาหาได้หมด adilakpumim@gmail.com แต่ปัญหาหัวใจไม่รับปรึกษานะ คำเตือน

6 Internet

7 โฮมเพจก็เหมือนหน้า บ้าน ส่วนมากที่หน้า โฮมเพจนี่จะดีไซด์กัน สุดเหวี่ยงเพื่อดึงดูดใจ ผู้ชม Homepage

8 “ เว็บเพจ ” ไม่ว่าหน้าไหนที่ไม่ใช่หน้าแรก ของเว็บไซต์จะเรียกว่า “ เว็บเพจ ” “ เว็บเพจ ” แต่ โฮมเพจจะเรียกว่า “ เว็บเพจ ” ก็ได้ เพราะโฮมเพจมันคือหน้าแรก เท่านั้นแต่เว็บเพจมันคือ ทุกๆๆๆๆๆๆ หน้า Web Page

9 Home Page + Web Page = Web Site Web Site

10 Home Page

11 Web Page

12 Web site

13 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า (Search engine)

14  Search Engine เป็นเว็บไซต์ที่รวมเว็บต่าง ๆ ทั่วโลก และทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลที่ผู้ใช้ ต้องการ  หลักการทำงานของ Search Engine คือ การท่องไปในเว็บต่าง ๆ และจัดเก็บข้อมูล ของเว็บนั้นในรูปดัชนี เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อความที่ ต้องการค้นและตรงกับดัชนีที่จัดเก็บไว้ ก็จะ แสดงเว็บไซต์และข้อมูลนั้นออกมาให้ผู้ใช้ หลักการสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต

15 Search Engine แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.Keyword Index 2.Subject Directories 3.Metasearch Engine การค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine

16  ให้ความสำคัญกับการเรียงลำดับข้อมูลก่อน - หลัง  มีความรวดเร็วมาก แต่มีความละเอียดในการ จัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลค่อนข้างน้อย  ผู้ใช้ต้องการแนวทางแบบกว้างๆ ของข้อมูล และความรวดเร็วในการค้นหาเช่น 1. Keyword Index

17 www.altavista.com

18 www.google.com

19  พินิจวิเคราะห์เนื้อหารายละเอียดของแต่ละเว็บเพจ ว่า มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร  การจัดหมวดหมู่ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคนจัด หมวดหมู่แต่ละคนว่าจะจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ อยู่ใน เครือข่ายข้อมูลอะไร  Search Engine ประเภทนี้จะถูกจัดแบ่งตามเนื้อหา ก่อน แล้วจึงนำมาเป็นฐานข้อมูลในการค้นหาต่อไป  การค้นหาค่อนข้างจะตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และมีความถูกต้องในการค้นหาสูง เช่น 2. Subject Directories

20 www.yahoo.com

21 www.sanook.com

22 จุดเด่นของ Search Engine ด้วยวิธีการนี้ จะไม่มีฐานข้อมูลเป็นของตนเองจะ เชื่อมโยงไปยัง Search Engine อื่น และ ยังมีความหลากหลายของข้อมูล ตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทนี้ ได้แก่ 3. Metasearch Engines MetaSearch Engine Search Engine Search Engine QUERY RESULT QUERY RESULT QUERY COMBINDED RESULT

23 www.dogpile.com

24 www.mamma.com

25 1. สืบค้นจากชื่อเว็บไซต์ในตำแหน่ง URL 2. สืบค้นจากคำที่มีอยู่ในชื่อเรื่อง 3. สืบค้นจากคำสำคัญ 4. สืบค้นจากส่วนสำคัญที่ใช้อธิบาย หรือบอกลักษณะ 5. สืบค้นจากคำที่มีอยู่ในเนื้อหาของ เว็บไซต์ หลักสำคัญที่ใช้ในการสืบค้น

26 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า (Search engine) by Google

27 Google searches are NOT case sensitive george washington = George Washington = gEoRgE wAsHiNgToN รู้ใจกันก่อน !!!

28 Google จะใช้ and ( และ ) อยู่ในประโยคเสมอ เช่น ค้นหา Vacation และ hawaii ข้อมูลจะหาเฉพาะ ที่มีคำว่า vacation และ hawaii อยู่บทความ AND

29 and Google จะละเว้น ต้อง ใช้ AND and Google จะละเว้น ต้อง ใช้ AND

30 Vacation AND hawaii

31 เมื่อต้องการค้นหาคำใดคำหนึ่งหรือทั้ง 2 คำ ให้ใช้ ( พูดง่ายๆ คือค้นหาแบบแยกคำ ) OR เช่น Computer หรือ Network OR

32 or Google จะละเว้น ต้อง ใช้ OR or Google จะละเว้น ต้อง ใช้ OR

33 Computer OR network

34  Google จะละคำทั่วๆไป ( เช่น the, to, of) และตัวอักษร เดี่ยว เพราะจะทำให้ค้นหาช้าลง แต่ถ้าคำพวกนั้นสามารถ ช่วยให้หาข้อมูลง่ายขึ้น ก็ต้องใช้เครื่องหมาย + ช่วยโดย นำไปอยู่หน้าคำนั้น ( ต้องเว้นวรรคก่อนด้วย ) เช่น back +to nature Common word ( เช่น the, to, of)

35 Back to nature

36 Back +to nature

37  เช่นคำว่า bass มีหลายความหมาย  Bass = เกี่ยวกับตกปลา  Bass = เครื่องดนตรี ค้นหาคำว่า Bass ที่เกี่ยวกับปลา ตัดคำที่ไม่ต้องการด้วย – (Negative terms)

38 Bass = 21,000,000

39 Bass -music = 11,400,000

40 การค้นหาแบบทั้งวลี ( คือการค้นหาทั้งกลุ่มคำ ) ให้ใช้ เครื่องหมาย " " ค้นหา bangkok university Phrase searches

41 Bangkok university = 2,340,000

42 “Bangkok university” = 30,000

43 วิธีใช้ filetype: นามสกุลของไฟล์นามสกุลของไฟล์เช่น  Adobe Portable Document Format = pdf Microsoft Excel = xls Microsoft PowerPoint = ppt Microsoft Word = doc เช่น Business filetype:ppt หมายความว่าเอกสารของ business ที่เป็น PPT และมันยังมีความสามารถดูไฟล์เหล่านั้นในรูปแบบ ของ HTML ได้ หาไฟล์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ HTML ได้

44 Business filetype:ppt

45 ตามล่าหาภาพ tulip by google

46 ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา คือ tulip แล้วคลิก ค้นหาโดย Google ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา คือ tulip แล้วคลิก ค้นหาโดย Google

47 คลิกที่ รูปภาพ

48 คลิก ค้นหา รูปภาพ

49 ทีนี้มา เก็บทิวลิป กัน “ เก็บดอกสีชมพูนะ ” ทีนี้มา เก็บทิวลิป กัน “ เก็บดอกสีชมพูนะ ”

50 คลิกที่รูปที่ต้องการ

51 อยากได้ภาพขนาดจริง คลิกที่ ดูภาพขนาดจริง อยากได้ภาพขนาดจริง คลิกที่ ดูภาพขนาดจริง

52 ดอกไม้สวยๆ พร้อมให้ รอเก็บ อยาก Save? ดอกไม้สวยๆ พร้อมให้ รอเก็บ อยาก Save?

53 เอาเม้าส์วางไว้ที่รูป สักพัก แล้วจะ ปรากฏ รูป Disk คลิกที่ Disk เพื่อ Save เอาเม้าส์วางไว้ที่รูป สักพัก แล้วจะ ปรากฏ รูป Disk คลิกที่ Disk เพื่อ Save

54 1. ไม่ได้วางแผนการค้นหา 2. ได้ข้อมูลเยอะเกินไป 3. ไม่รู้เทคนิคการค้นหา 4. ได้ข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการ 5. เพลิดเพลินกับการอ่านข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง 6. ผลการค้นหามีการเปลี่ยนแปลง ปัญหาของการค้นหาข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ต

55 สิ้นสุดการการนำเสนอ การใช้ Internet ในการเรียน


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Internet ในการ เรียน คอมพิวเตอร์สมัยนี้ กล้วยเรียก “ พี่ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google