งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ลักษณะ และการใช้งาน เครื่องชั่งที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเอารัดเอา เปรียบ โดย นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว หัวหน้าศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ ( เชียงใหม่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ลักษณะ และการใช้งาน เครื่องชั่งที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเอารัดเอา เปรียบ โดย นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว หัวหน้าศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ ( เชียงใหม่ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ลักษณะ และการใช้งาน เครื่องชั่งที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเอารัดเอา เปรียบ โดย นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว หัวหน้าศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ ( เชียงใหม่ )

2 หัวข้อบรรยาย ชนิดของเครื่องชั่ง 1 ลักษณะทั่วไปของเครื่องชั่งสปริง ข้อสังเกต และวิธีการใช้ที่ถูกต้อง การร้องเรียน 2 3 4

3 1. ชนิดของเครื่องชั่ง  เครื่องชั่งอัตโนมัติ คือ เครื่องชั่งที่ไม่ต้องใช้ผู้ชั่งทำการชั่งใน ระหว่างการชั่ง และสามารถทำตามโปรแกรมที่ผู้ ชั่งกำหนดไว้ ได้แก่  เครื่องชั่งสายพานลำเลียง  เครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์

4 เครื่องชั่งสายพานลำเลียง 1. ชนิดของเครื่องชั่ง

5 เครื่องชั่งสายพานลำเลียง 1. ชนิดของเครื่องชั่ง

6 เครื่องชั่งสายพานลำเลียง 1. ชนิดของเครื่องชั่ง

7 เครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ 1. ชนิดของเครื่องชั่ง

8 เครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ 1. ชนิดของเครื่องชั่ง

9 เครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ 1. ชนิดของเครื่องชั่ง

10 เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ คือ เครื่องชั่งที่ต้องใช้ผู้ชั่งทำการชั่งใน ระหว่างการชั่ง ได้แก่  แสดงค่าได้เอง  กึ่งแสดงค่าได้เอง  แสดงค่าเองไม่ได้

11 1. ชนิดของเครื่องชั่ง เครื่องชั่งที่แสดงค่าได้เอง

12 1. ชนิดของเครื่องชั่ง เครื่องชั่งที่แสดงค่าได้เอง

13 1. ชนิดของเครื่องชั่ง เครื่องชั่งที่แสดงค่าได้เอง

14 1. ชนิดของเครื่องชั่ง เครื่องชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้

15 1. ชนิดของเครื่องชั่ง เครื่องชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้

16 2. ลักษณะทั่วไปของเครื่องชั่งสปริง  ต้องมี 2 หน้า หันหน้าตรงข้ามกัน ยกเว้น เครื่องชั่งที่มีพิกัด ไม่เกิน 1 กิโลกรัม  ขั้นหมายมาตราต้องแสดงเด่นชัด  ถาดชั่งต้องทำด้วยโลหะ และห้ามทาสี  ตัวถังต้องทำด้วยโลหะ ห้ามเป็นพลาสติก  ต้องผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ก่อนขายเพื่อนำไปใช้งาน

17 2. ลักษณะทั่วไปของเครื่องชั่งสปริง

18 3. ข้อสังเกต

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 ข้อแนะนำในการใช้งาน  พื้นที่ใช้วางเครื่องชั่งต้องมั่นคง และแข็งแรง  วางเครื่องชั่งบนพื้นราบไม่เอียง  ก่อนทำการชั่งทุกครั้ง เข็มชี้น้ำหนักต้องชี้ที่เลข ศูนย์ “0”

46  ใช้เครื่องชั่งที่ผิดโดยไม่รู้ ( ผิดโดย สภาพ )  นายตรวจชั่งตวงวัด ยึดเพื่อทำลาย  ใช้เครื่องชั่งที่ผิด แต่ก็รู้ว่าผิด  จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ใช้เครื่องชั่งที่ผิด โดยมีการกระทำให้ เครื่องชั่งนั้นผิด  จำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสอง หมื่นบาท  ใช้เครื่องชั่งที่ถูก แต่คนชั่งหลอกลวง ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อว่าได้ของครบถ้วนตาม ปริมาณที่ผู้ซื้อต้องการ ( ป. วิอาญา 271)  จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท บทลงโทษ

47 LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO ลักษณะ และการใช้งาน เครื่องชั่งที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเอารัดเอา เปรียบ โดย นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว หัวหน้าศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ ( เชียงใหม่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google