งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายเจษฎา กุลอ่อน 54160236 นายชนาธิป ใจดี 54160238 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายเจษฎา กุลอ่อน 54160236 นายชนาธิป ใจดี 54160238 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นายเจษฎา กุลอ่อน 54160236 นายชนาธิป ใจดี 54160238 1

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ  การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การสื่อสาร  กระบวนการและเครื่องมือ  การเรียนรู้  การวัดผล  การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 2

3 Intro KM ?  การจัดการความรู้ (Knowledge management) คือ เครื่องมือหรือ กระบวนการต่าง ๆที่ทำให้องค์การสามารถเก็บรับ สร้างและต่อยอดองค์ ความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาองค์การให้สามารถทำงานตอบสนองต่อ ความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ ได้อย่างมีคุณภาพ  ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็น Chief Knowledge Officer:CKO) 1.Systemic(Big picture) มองเห็น 2.Simplify ทำทุกอย่างให้ง่าย 3.Surrounding สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ทั้งนี้ ผู้บริหารต้องตระหนักใน  กฎหลักของการจัดการความรู้ คือ 1.Knowledge can only be volunteered,it can not be conscripted. สมัครใจไม่ใช่กะเกณฑ์หรือบังคับ 2.I only know what I know when I need to know it. การเรียนรู้เกิดเมื่ออยากรู้และต้องการใช้งาน 3.We always know more than we can say,and we will always say more than we can write down. รู้มากกว่าที่พูดได้เขียนได้ ต้องทำยังไงให้ ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวคนนำออกมาสู่ความรู้ที่เห็นได้ชัดให้ได้มากที่สุด 3

4 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน พฤติกรรม  มีการจัดโครงการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งมีการจัด อบรมมา 10 ครั้งจนถึงปัจจุบัน 4

5 การสื่อสาร  Webboard ชาวรามาธิบดี  Rama Blog  RAMA CHANNEL 5

6 ตัวอย่างการสื่อสาร KM Rama 6

7 กระบวนการและเครื่องมือ  มีฐานข้อมูล Database  เวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  Facebook : Km RamathibodiKm Ramathibodi  ตอบปัญหาสุขภาพ  หน่วยจัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว 7

8 การเรียนรู้  KM การศึกษา  Rama KM COP : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ COP  Story Telling  Free Madicall Online Search  เว็บไซต์ : http://km.ra.mahidol.ac.th 8

9 ตัวอย่าง เว็บไซต์ KM Rama http://km.ra.mahidol.ac.th 9

10 ตัวอย่าง การเรียนรู้ KM Rama 10

11 การวัดผล  จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์  จำนวนผู้เข้าชมประเทศต่างๆ 11

12 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล  มีการโหวต.. ความพึงพอใจในการใช้บริการ RAMA KM website 12

13 ขอบคุนครับ 13


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายเจษฎา กุลอ่อน 54160236 นายชนาธิป ใจดี 54160238 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google