งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

National Coverage มิย.57 รายจังหวัด หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% % อจ ยส มด ศก Mean 99.85% Median 99.855% อบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "National Coverage มิย.57 รายจังหวัด หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% % อจ ยส มด ศก Mean 99.85% Median 99.855% อบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 National Coverage มิย.57 รายจังหวัด หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% % อจ ยส มด ศก Mean 99.85% Median 99.855% อบ

2 1 หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% % National Coverage มิย.57 รายจังหวัด Mean 99.85% Median 99.855%

3 หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% % National Coverage มิย.57 รายจังหวัด Mean 99.85% Median 99.855%

4 1 หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% % National Coverage มิย.57 รายจังหวัด Mean 99.85% Median 99.855%

5 1 หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% % National Coverage มิย.57 รายจังหวัด

6 1 KPIจ.อุบลฯ 99.95% % National Coverage มิย.57 สปสช.เขต10 และประเทศ หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. (แสดง ร้อยละ ลำดับ และค่าว่าง)

7 ปีงบ 57ปี 56ปีงบ 55 National Coverage สปสช. เขต 10 ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

8 National Coverage มิย.57 รายอำเภอ หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% %

9 แบบที่ 1 แบบที่ 2 เฉพาะประกันสังคมตามการประกันตนในจ.อุบลฯ ประชากรรวม 1,831,421 คน National Coverage 99.94% ประชากรรวม 1,638,808 คน National Coverage 99.93% National Coverage จ.อุบลราชธานี

10 การคิดความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ จ.อุบลราชธานี สสจ.จ่ายค่าว่างให้ดาวโหลดรายสอ./ตำบล ในรูปแบบ excel ทาง ubonuc.phoubon.in.th เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (P4 ของเดือนที่แล้ว + P1 วันที่ 4-7 ของเดือน) ครั้งที่ 2 (P2,P3 วันที่ 19-21 ของเดือน) การคิดความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ 1.สปสช.ใช้ค่าว่างที่จ่ายให้เดือนละ 4 ครั้ง ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ (แต่ปิดรับข้อมูลลงทะเบียนในเดือนวันที่ 22 ของเดือน บัตรทองจะอนุมัติวันที่ 28 ของเดือน) 2.สสจ.อุบลราชธานี ใช้ค่าว่างที่สปสช.จ่ายใช้เฉพาะ P1-P3 (P4 ไม่นำมาคิดเพราะเป็นค่าว่างที่เกิดระหว่าง วันที่ 22 ถึงสิ้นเดือน ซึ่งควบคุมไม่ได้) แนวทางการแก้ไขค่าว่าง สปสช.จ่ายค่าว่างให้เดือนละ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 (P1 วันที่ 4-7 ของเดือน) ครั้งที่ 2 (P2 วันที่ 19-20 ของเดือน) ครั้งที่ 3 (P3 วันที่ 19-21 ของเดือน) ครั้งที่ 4 (P4 สิ้นเดือน)

11 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 1. สปสช.จ่ายค่าว่าง ที่มีระยะเวลาในการทำงาน 1-4 วัน ครั้งที่ 2 (P2 วันที่ 19-20 ของเดือน) และ ครั้งที่ 3 (P3 วันที่ 19-21 ของเดือน) ต้องสำรวจและแก้ไขค่าว่างให้ได้ภายในวันที่ 22 ของเดือน แนวทางแก้ไข 1)หน่วยบริการรีบดาวโหลดข้อมูล และดำเนินการแก้ไข 2)หน่วยบริการให้วิธีโทร.แจ้งข้อมูลค่าว่างให้ อสม.สำรวจ และโทร.แจ้งกลับ ภายในวันที่ 22 ของเดือน โดยเอกสารส่งภายหลังได้ 2.ความสม่ำเสมอในการดำเนินงานในข้อ 1 ของหน่วยบริการ แนวทางแก้ไข1) CUP/สสอ. ควรมีระบบติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการ 2)หน่วยบริการควรมีผู้รับผิดชอบงานลงะเทียนอย่างน้อย 1 คน(Mr.บัตรทอง) 3)หมู่บ้านควรมี อสม.อย่างน้อย 2 คนในการช่วยติดตามค่าว่าง (ค่าว่างเฉลี่ย 2 คน/หมู่/เดือน) หมายเหตุ สปสช.มีมติบอร์ดสปสช.แห่งชาติ เรื่อง การลงทะเบียนแทนผู้หมดสิทธิข้าราชการ และประกันสังคม (ช่วยลดภาระหน่วยบริการในการตามประชาชนกลุ่มนี้มาลงทะเบียน) 1.หากประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่มาขอลงทะเบียน สปสช.จะลงทะเบียนแทนให้ ทุกวันที่ 28 ของเดือน ตามเงื่อนไขที่สปสช.กำหนด โดยไม่ถือเป็นการลงทะเบียนพลการ (เริ่ม28สค.54) 2.หากลงทะเบียนไม่ตรงตามความเป็นจริง สามารถ Claim สปสช.ได้ และหน่วยบริการ สามารถลงทะเบียนให้ประชาชนใหม่ได้


ดาวน์โหลด ppt National Coverage มิย.57 รายจังหวัด หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. KPIจ.อุบลฯ 99.95% % อจ ยส มด ศก Mean 99.85% Median 99.855% อบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google