งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O ระบบข้อมูลด้าน แหล่งน้ำ www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O ระบบข้อมูลด้าน แหล่งน้ำ www.themegallery.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O ระบบข้อมูลด้าน แหล่งน้ำ www.themegallery.com

2 Contents กระบวนการทำงาน แผนภาพการไหลของข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล 4 1 2 3

3 www.themegallery.com กระบวนการทำงาน  ระบบข้อมูลด้านแหล่งน้ำ เป็นระบบเพื่อให้สามารถ บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลด้านแหล่งน้ำ ได้แก่ ค่า ระดับหรือปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิต งานผลิต งานแหล่งน้ำ เมื่อได้รับข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง พร้อม กับส่งข้อมูลไปยัง ส่วนกลาง  รวบรวม / บันทึกข้อมูล กปภ. สาขา กปภ. เขต  ตรวจสอบข้อมูล  ส่งข้อมูลไปยัง กปภ. เขต กองพัฒนาแหล่งน้ำ  นำข้อมูลไปวิเคราะห์ ส่วนกลาง

4 www.themegallery.com แผนภาพแสดง กระบวนการทำงาน

5 www.themegallery.com แผนภาพแสดงการไหล ของข้อมูล

6 www.themegallery.com แผนภาพแสดง ความสัมพันธ์ของข้อมูล

7 www.themegallery.com ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับ หน้าจอการทำงาน wtr_watertransaction_d wtr_watertransaction_h wtr_waterusedivision แหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิต


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O ระบบข้อมูลด้าน แหล่งน้ำ www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google