งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

2 แผนภาพการไหลของข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล
Contents 1 กระบวนการทำงาน 2 แผนภาพการไหลของข้อมูล 3 ความสัมพันธ์ของข้อมูล 4 โครงสร้างฐานข้อมูล

3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
กระบวนการทำงาน ระบบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อสามารถบันทึกข้อมูลปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต, การบริการ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ งานผลิต/งานบริการ สำนักงานใหญ่ เมื่อได้รับข้อมูล รวบรวม/บันทึกข้อมูล นำข้อมูลไปวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งพร้อม กับส่งข้อมูลไปยังส่วนกลาง ตรวจสอบข้อมูล ส่งข้อมูลไปยัง กปภ.เขต Content Layouts กปภ.สาขา กปภ.เขต ส่วนกลาง

4 แผนภาพแสดงกระบวนการทำงาน

5 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล

6 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล

7 ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับหน้าจอการทำงาน
prb_itemploblem prb_itemploblem prb_ploblem หน่วยงาน sys_division


ดาวน์โหลด ppt ระบบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google