งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานกับวัน/เวลา ในภาษา php

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานกับวัน/เวลา ในภาษา php"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานกับวัน/เวลา ในภาษา php
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 เวลาในภาษา PHP ใช้การนับจำนวนวินาทีนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ 1970 (พ.ศ. 2513) เราเรียกเวลาอ้างอิงนี้ว่า Unix Epoch เช่น ถ้ามีค่า 3600 จะหมายถึงเวลาผ่านมา 1 ชั่วโมง

3 การจัดรูปแบบเวลาเพื่อแสดงผล
ฟังก์ชันที่ใช้ คือ date(“format”); วิธีการใช้งานคือใส่ตัวอักษรเพื่อแสดง format ลงไป เช่น $day = date(“d”); จะได้ค่าเป็นหมายเลขวันในเดือนของวันปัจจุบัน

4 ตัวอักษรที่ใช้ในการจัดรูปแบบ
คำอธิบาย ค่าที่เป็นไปได้ d เลขวันที่ เติม 0 นำหน้า 01 – 31 D ชื่อวันในสัปดาห์ 3 ตัวแรก Mon ถึง Sun j เลขวันที่ โดยไม่มี 0 นำหน้า 1 – 31 l ชื่อเต็มของวันในสัปดาห์ Sunday ถึง Saturday N เลขแสดงวันในสัปดาห์ ISO-8601 1 (วันจันทร์) ถึง 7 วันอาทิตย์

5 ตัวอักษรที่ใช้ในการจัดรูปแบบ
คำอธิบาย ค่าที่เป็นไปได้ S Ordinal Suffix st, nd, rd, th w เลขแสดงวันในสัปดาห์ 0 (วันอาทิตย์) ถึง 6 (วันจันทร์) z หมายเลขวันของปีโดยเริ่มจาก 0 วันที่ 1 มกราคม F ชื่อเต็มของเดือน January ถึง December m หมายเลขของเดือน โดยเติม 0 ข้างหน้า 01 ถึง 12

6 ตัวอักษรที่ใช้ในการจัดรูปแบบ
คำอธิบาย ค่าที่เป็นไปได้ S Ordinal Suffix st, nd, rd, th w เลขแสดงวันในสัปดาห์ 0 (วันอาทิตย์) ถึง 6 (วันจันทร์) z หมายเลขวันของปีโดยเริ่มจาก 0 วันที่ 1 มกราคม F ชื่อเต็มของเดือน January ถึง December m หมายเลขของเดือน โดยเติม 0 ข้างหน้า 01 ถึง 12

7 ตัวอักษรที่ใช้ในการจัดรูปแบบ
คำอธิบาย ค่าที่เป็นไปได้ M ชื่อเดือน เฉพาะ 3 ตัวอักษรแรก Jan ถึง Dec n หมายเลขของเดือน โดยไม่มีศูนย์ข้างหน้า 1 กับ 12 t จำนวนวันของเดือนนั้น L เป็นปีอธิกสุรทินหรือไม่ (เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน) หรือไม่ 1 ถ้าใช่, 0 ถ้าไม่ใช่ o เลขปี ค.ศ. 4 หลักตามมาตรฐาน ISO-8601 เช่น 1999 หรือ 2006

8 ตัวอักษรที่ใช้ในการจัดรูปแบบ
คำอธิบาย ค่าที่เป็นไปได้ Y เลขปี ค.ศ. 4 หลัก เช่น 1999 หรือ 2006 y เลขปี ค.ศ. 2 หลัก เช่น 99 หรือ 06 a ตัวอักษรเล็กของ am หรือ pm am, pm A ตัวอักษรใหญ่ของ AM, PM AM, PM g เลขชั่วโมงแบบ 12 ชั่วโมง โดยไม่มี 0 ข้างหน้า 1 - 12

9 ตัวอักษรที่ใช้ในการจัดรูปแบบ
คำอธิบาย ค่าที่เป็นไปได้ G เลขชั่วโมงแบบ 24 ชั่วโมง โดยไม่มี 0 ข้างหน้า 0 - 23 h เลขชั่วโมงแบบ 12 ชั่วโมง โดยมี 0 ข้างหน้า H เลขชั่วโมงแบบ 24 ชั่วโมง โดยมี 0 ข้างหน้า i เลขนาที โดยเติม 0 ข้างหน้าครบ 2 หลัก 00 – 59 s เลขวินาทีโดยเติม 0 ข้างหน้าให้ครบ 2 หลัก

10 ตัวอักษรที่ใช้ในการจัดรูปแบบ
คำอธิบาย ค่าที่เป็นไปได้ e ชื่อเขตเวลา (Timezone Identifier) GMT, Asia/Bangkok O ความแตกต่างจากเวลากรีนิช (GMT) เช่น +0700 P มีเครื่องหมาย : คั่น เช่น +07:00 T เขตเวลาของเครื่อง EST,MDT,ICT Z ความแตกต่างจากเวลากรีนิชในหน่วยวินาที ถึง 43200

11 ตัวอักษรที่ใช้ในการจัดรูปแบบ
คำอธิบาย ค่าที่เป็นไปได้ c รูปแบบวัน/เวลา ตามมาตรฐาน ISO-8601 T13:18:56+07:00 r รูปแบบวัน/เวลาตามมาตรฐาน RFC-2822 Thu,26 Oct :18:

12 ตัวอย่างการใช้ <?php $day = date("d"); printf("วันนี้วันที่ $day");
?>

13 ตัวอย่างการใช้ <?php $day = date("D"); if ($day == 'Mon')
printf("วันนี้วันจันทร์"); else if ($day == 'Tue') printf("วันนี้วันอังคาร"); ?>


ดาวน์โหลด ppt การทำงานกับวัน/เวลา ในภาษา php

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google