งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ten Words... คำพูด ๑๐ คำที่น่าสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ten Words... คำพูด ๑๐ คำที่น่าสนใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ten Words... คำพูด ๑๐ คำที่น่าสนใจ

2 คำที่มีอักษรตัวเดียวที่บ่งบอก ความเห็นแก่ตัวมากที่สุด
The most selfish one-letter word... คำที่มีอักษรตัวเดียวที่บ่งบอก ความเห็นแก่ตัวมากที่สุด “I” ฉัน Avoid it จงหลีกเลี่ยงการใช้คำนี้

3 Use it ควรใช้คำนี้เสมอๆ
The most satisfying two-letter word...คำที่มีอักษรสองตัว แต่เป็นคำที่น่าพึงพอใจที่สุด คือ.... “WE” เรา Use it ควรใช้คำนี้เสมอๆ

4 "EGO“ ความทะนงหรือเห็นแก่ตัว
The most poisonous three-letter word. คำที่มีอักษรสามตัว แต่มีพิษร้ายแรงที่สุด คือ... "EGO“ ความทะนงหรือเห็นแก่ตัว Overcome it เอาชนะมันให้ได้

5 คำที่มีอักษรสี่ตัว......ที่ถูกใช้มากที่สุด.....
The most used four-letter word... คำที่มีอักษรสี่ตัว......ที่ถูกใช้มากที่สุด..... "LOVE" รัก Value it จงให้ความสำคัญอย่างสุดซึ้ง

6 คำที่มีอักษรห้าตัวที่ทำให้เราเพลิดเพลินที่สุด...
The most pleasing five-letter word. คำที่มีอักษรห้าตัวที่ทำให้เราเพลิดเพลินที่สุด... Keep it จงรักษาไว้ให้ดี SMILE ยิ้ม

7 คำที่มีอักษรหกตัว ที่แพร่กระจายเร็วที่สุด Ignore it อย่าใส่ใจกับมัน
The fastest spreading six-letter word. คำที่มีอักษรหกตัว ที่แพร่กระจายเร็วที่สุด RUMOURข่าวลือ Ignore it อย่าใส่ใจกับมัน

8 คำที่มีอักษรเจ็ดตัวที่ทำงานหนักที่สุด..........
The hardest working seven-letter word. คำที่มีอักษรเจ็ดตัวที่ทำงานหนักที่สุด SUCCESS ความสำเร็จ Achieve it จงทำให้สัมฤทธิ์ผล

9 คำที่มีอักษรแปดตัวที่น่าอิจฉาที่สุด.....
The most enviable eight-letter word. คำที่มีอักษรแปดตัวที่น่าอิจฉาที่สุด..... JEALOUSY ความริษยา หึงหวง Distance yourself from it จงอยู่ไกลๆ จากคำนี้

10 คำที่มีอักษรเก้าตัวที่มีพลังมากที่สุด...
The most powerful nine-letter word... คำที่มีอักษรเก้าตัวที่มีพลังมากที่สุด... KNOWLEDGE ความรู้ Acquire it จงเสาะแสวงหาอย่างไม่จบสิ้น

11 คำที่มีอักษรสิบตัวที่มีค่าที่สุด . . .
The most valued ten-letter word... คำที่มีอักษรสิบตัวที่มีค่าที่สุด . . . “FRIENDSHIP“ มิตรภาพ Maintain it จงรักษาไว้อย่างดี


ดาวน์โหลด ppt Ten Words... คำพูด ๑๐ คำที่น่าสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google