งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ภูมิปัญญาการแปรข้าวสังข์หยด การบริหารจัดการชุมชน โดยการรวมกลุ่มการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร จัดทำโดย สนับสนุนโดย วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับเทศบาลตำบลพนางตุง

2 หมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทร ,

3 ผู้ก่อตั้ง นางมาลี พันวงศ์ ที่ปรึกษา เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ
นางมาลี พันวงศ์ ที่ปรึกษา เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ อาศรมภูมิปัญญาสุขภาวะ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

4 โดย เยาวชนกลุ่มรักบ้านเกิด
โดย เยาวชนกลุ่มรักบ้านเกิด

5 วัสดุอุปกรณ์ ข้าวสังหยด กระจุด ทำเป็นแบ็คเก็ด เช่น กระสอบนั่ง
ครกสี(มือครกสี) กระด้ง ครกตำ เครื่องซีนถุง เครื่องอบสมุนไพร

6 ครกตำข้าว

7 กระด้ง และ กระบุง

8 เครื่องอบสมุนไพร เครื่องซีนถุง

9 ขั้นตอนการทำ

10 นำข้าวข้าวเปลือกสังข์หยด มาสีด้วยครกสีข้าว...ใช้กำลังล้วนๆ

11 นำข้าวเปลือกที่สีจนเม็ดแตก มาตำ

12 ใช้กระด้งขวัด ให้กากหรือจมูกข้าว และแกลบ ออกไป

13 ก็ได้เป็นข้าวสังข์หยด พร้อม หุง

14 นำข้าวสังข์หยดใส่ถุง
แล้วซีนถุง

15 นำใส่แพ็คเก็ต กระจูด

16 สวยงามพร้อมขาย......แล้วครับ

17 การทำจมูกข้าว

18 นำจมูกข้าวมาคั่ว ให้กลิ่นหอม

19 นำจมูกข้าวที่คั่วแล้ว กรองกาก

20 นำมาใส่ถุง เป็นสินค้า จมูกข้าวสังข์หยด พร้อมขาย แล้ว ครับ
ใส่แคปซูล

21 ปัญหาอุปสรรค สถานที่ในการทำงานไม่พร้อม เช่น ลานทำงาน เป็นพื้นดิน ทางกลุ่มจึงต้องการ ให้เทศบาลจัดงบประมาณ ในการลาดพื้น กั้นห้อง และต่อเติมโรงเรือน ในการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะ มากยิ่งขึ้น ต้องการให้เทศบาล สนับสนุนเงินทุนในการหมุนเวียน วัตถุดิบ เช่น ในการซื้อข้าวเปลือก

22

23 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google